Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Włoszczowa

www.gmina-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

2017-11-08

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Zamawiający – Gmina Włoszczowa zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: „Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości do 22 000 litrów do kotłowni własnej Urzędu Gminy Włoszczowa, w ilości do 8 000 litrów  do kotłowni w budynku po byłej szkole w Silpi Dużej na sezon grzewczy 2017/2018”

2017-11-15

Zaproszenie do złożenia oferty

Zamawiający – Gmina Włoszczowa zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pn. „Wyłapywanie i transport bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Włoszczowa do schroniska oraz ich bezterminowe utrzymanie w schronisku”.

2017-12-29

Zaproszenie do złożenia ofert

Zamawiający - Gmina Włoszczowa zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn. " Dostawa artykułów biurowych i papieru do Urzędu Gminy Włoszczowa"

2018-01-10

Zaproszenie do złożenia ofert

Zamawiający Gmina Włoszczowa zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn. "„Dzierżawa 8 sztuk urządzeń wielofunkcyjnych wraz z wdrożeniem systemu zarządzająco-monitorującego realizację wydruku podążającego oraz integrację urządzeń z systemem zarządzająco-monitorującym posiadanym przez Zamawiającego i 4 sztuk laserowych drukarek monochromatycznych oraz świadczeniem usługi serwisowo-eksploatacyjnej zapewniającej utrzymanie dzierżawionych urządzeń w stanie pełnej gotowości. Obsługa serwisowo-eksploatacyjna na pozostałych urządzeniach posiadanych przez zamawiającego”.

2018-01-25

Zaproszenie do złożenia oferty

Zamawiający - Gmina Włoszczowa zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zamówienia pn. "Demontaż, załadunek, wywóz i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z pokryć dachowych i elewacji obiektów lub załadunek, wywóz i unieszkodliwienie wyrobów azbestowych składowanych na nieruchomościach położonych w granicach administracyjnych Gminy Włoszczowa, stanowiących własność osób fizycznych w 2018 r".

2018-03-27

Zaproszenie do złożenia oferty

Zamawiający - Gmina Włoszczowa zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zamówienia pn. „Remont cząstkowy nawierzchni asfaltowych dróg publicznych gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Włoszczowa w 2018 r. przy zastosowaniu emulsji
i grysów podawanych pod ciśnieniem z remontera”.

2018-04-20

Zaproszenie do złożenia oferty

Zamawiający - Gmina Włoszczowa zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zamówienia pn. "Zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostek OSP w ramach przyznanych środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości"

2018-06-12

Zaproszenie do złożenia oferty

Zamawiający - Gmina Włoszczowa zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zamówienia pn. "Demontaż, załadunek, wywóz i unieszkodliwianie wyrobów azbestowych składowanych na nieruchomościach połozonych w granicach administracyjnych Gminy Włoszczowa w 2018 r."
 

 

2018-06-27

Zaproszenie do złożenia oferty

Zamawiający - Gmina Włoszczowa zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie zadania - ustalenie przebiegu granicy pomiędzy nieruchomościami stanowiącymi własność osób fizycznych, położonymi we Włoszczowie – obręb 03 - w postępowaniu administracyjnym o rozgraniczenie nieruchomości.  

2018-08-09

Zaproszenie do złożenia oferty

Zamawiający - Gmina Włoszczowa zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pn. ustalenie przebiegu granic pomiędzy nieruchomościami stanowiącymi własność osób fizycznych i prawnych, położonymi w obrębie 4 - Czarnca, gmina Włoszczowa - w postępowaniu administracyjnym o rozgraniczenie nieruchomości.

2018-08-14

Zaproszenie do złożenia oferty

Zamawiający - Gmina Włoszczowa zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pn. „Modernizacja remiz OSP na terenie Gminy Włoszczowa w ramach programuOdnowa Wsi Świętokrzyskiej na 2018r.”

2018-08-14

Zaproszenie do złożenia oferty

Zamawiający - Gmina Włoszczowa zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pn. „ Kompleksowa dostawa obejmująca sprzedaż oraz świadczenie usługi dystrybucji gazu ziemnego wysokometanowego o symbolu E, o kodzie CN 2711 21 00, w okresie od 01.09.2018r do 31.12.2018r, do jednego punktu odbioru -  budynku przedszkola gminnego z częścią żłobkową  we Włoszczowie ul. Różana 18”.   

2018-09-13

Zaproszenie do złożenia oferty

Zamawiający - Gmina Włoszczowa zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zamówienia pn. „Dostawa węgla do budynku byłej szkoły podstawowej w Motycznie 9 oraz do budynku w Koniecznie 125A, miału do budynku byłej szkoły podstawowej w Rogienicach 56, węgla typu groszek do budynku w Kurzelowie przy ul. Kieleckiej 25 w sezonie grzewczym 2018/2019".

2018-11-14

Zaproszenie do złożenia oferty

Zamawiający - Gmina Włoszczowa zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pn.„Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości do 22 000 litrów do kotłowni własnej Urzędu Gminy Włoszczowa, w ilości do 8 000 litrów do kotłowni w budynku po byłej szkole w Silpi Dużej na sezon grzewczy 2018/2019”

2018-11-19

Zaproszenie do złożenia oferty

Zamawiający - Gmina Włoszczowa zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pn. "Wyłapywanie i transport bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Włoszczowa do schroniska oraz ich bezterminowe utrzymanie w schronisku".

2018-12-31

Zaproszenie do złożenia oferty

Zamawiający - Gmina Włoszczowa zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pn.„Dostawa artykułów biurowych i papieru do Urzędu Gminy Włoszczowa”

2019-02-28

Zaproszenie do złożenia oferty

Zamawiający - Gmina Włoszczowa zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pn. „Wykonanie robót budowlanych przebudowy instalacji cieplnych, z ogrzewania węglowego na gazowe, w budynku szkoły Zespołu Placówek Oświatowych nr 2 we Włoszczowie, ul. Różana 16"

2019-03-18

Zaproszenie do złożenia oferty

Zamawiający - Gmina Włoszczowa zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pn. „Wykonanie robót budowlanych przebudowy instalacji cieplnych, z ogrzewania węglowego na gazowe, w budynku szkoły Zespołu Placówek Oświatowych nr 2 we Włoszczowie, ul. Różana 16"

2019-04-10

Zaproszenie do złożenia oferty

Zamawiający - Gmina Włoszczowa zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pn.„Demontaż, załadunek, wywóz i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbestz pokryć dachowych i elewacji obiektów lub załadunek, wywóz i unieszkodliwienie wyrobów azbestowych składowanych na nieruchomościach położonych w granicach administracyjnych Gminy Włoszczowa w 2019 r.”

2019-06-12

Zaproszenie do złożenia oferty

Zamawiający – Gmina Włoszczowa zaprasza do złożenia oferty na zorganizowanie Wesołego Miasteczka oraz przyznania wyłączności obsługi gastronomiczno-handlowej podczas imprezy plenerowej „V Dożynki Gminne Wola Wiśniowa 2019” w dniu 25.08.2018r.

2019-07-05

Zaproszenie do złożenia oferty

Zamawiający - Gmina Włoszczowa zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pn. „Termomodernizacja budynku remizy OSP w Woli Wiśniowej"

2019-08-02

Zaproszenie do złożenia oferty

Zamawiający - Gmina Włoszczowa zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pn. „Budowa siłowni plenerowej, strefy relaksu oraz placu zabaw o charakterze sprawnościowym w Czarncy” w ramach „Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2019"
 

2019-08-21

Zaproszenie do złożenia oferty

Zamawiający - Gmina Włoszczowa zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pn. „Budowa siłowni plenerowej, strefy relaksu oraz placu zabaw o charakterze sprawnościowym w Czarncy” w ramach „Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) Edycja 2019"

2019-08-27

Zaproszenie do złożenia oferty

Zamawiający - Gmina Włoszczowa zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pn. „Modernizacja strażnicy OSP w Bebelnie” w ramach konkursu „Wsparcie funkcjonalności obszarów wiejskich poprzez zwiększenie potencjału jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej”.

2019-09-13

Zaproszenie do złożenia oferty

Zamawiający - Gmina Włoszczowa zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pn.„Dostawa węgla do budynku byłej szkoły podstawowej w Motycznie 9 oraz do budynku w Koniecznie 125A, miału do budynku byłej szkoły podstawowej w Rogienicach 56, węgla typu groszek do budynku w Kurzelowie przy ul. Kieleckiej 25 w sezonie grzewczym 2019/2020.”

2019-09-20

Zaproszenie do złożenia oferty

Zamawiający - Gmina Włoszczowa zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pn. „Budowa instalacji oświetlenia wydzielonego niskiego napięcia (0,4/0,23kV) w miejscowości Wola Wiśniowa”.

2019-10-10

Zaproszenie do złożenia oferty

Zamawiający - Gmina Włoszczowa zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pn. „Budowa instalacji oświetlenia wydzielonego niskiego napięcia (0,4/0,23kV) w miejscowości Wola Wiśniowa”.

2019-10-31

Zaproszenie do złożenia oferty

Zamawiający - Gmina Włoszczowa zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pn. „Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2019/2020r ”.

2019-11-13

Zaproszenie do złożenia oferty

Zamawiający - Gmina Włoszczowa zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pn. „Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości do 22 000 litrów do kotłowni własnej Urzędu Gminy Włoszczowa, w ilości do 8 000 litrów do kotłowni w budynku po byłej szkole w Silpi Dużej na sezon grzewczy 2019/2020 ”.
 

2019-11-15

Zaproszenie do złożenia oferty

Zamawiający - Gmina Włoszczowa zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pn. "Naprawa instalacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Włoszczowa"

2019-11-30

Zaproszenie do złożenia oferty

Zamawiający - Gmina Włoszczowa zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pn.”Utwardzenie terenów działek wraz z robotami towarzyszącymi”

2019-12-02

Zaproszenie do złożenia oferty

Zamawiający – Gmina Włoszczowa zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pn. „Wyłapywanie i transport bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Włoszczowa do schroniska oraz ich bezterminowe utrzymanie w schronisku”.

2019-12-17

Zaproszenie do złożenia oferty

Zamawiający – Gmina Włoszczowa zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pn.: Opracowanie „Programu ochrony środowiska dla Gminy Włoszczowa na lata 2020-2024 z perspektywą do roku 2028” wraz z prognozą oddziaływania tego dokumentu na środowisko.

2020-01-20

Zaproszenie do złożenia oferty

Zamawiający – Gmina Włoszczowa zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn. „Dzierżawa 9 sztuk urządzeń wielofunkcyjnych wraz z wdrożeniem systemu zarządzająco-monitorującego realizację wydruku podążającego oraz integrację urządzeń z systemem zarządzająco-monitorującym posiadanym przez Zamawiającego i 4 sztuk laserowych drukarek monochromatycznych oraz świadczeniem usługi serwisowo-eksploatacyjnej zapewniającej utrzymanie dzierżawionych urządzeń w stanie pełnej gotowości. Obsługa serwisowo-eksploatacyjna na pozostałych urządzeniach posiadanych przez zamawiającego”.

2020-01-20

Zaproszenie do złożenia oferty

Zamawiający – Gmina Włoszczowa zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn. „Dostawa artykułów biurowych i papieru dla Urzędu Gminy Włoszczowa”.

2020-01-24

Zaproszenie do złożenia oferty

Zamawiający – Gmina Włoszczowa zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn. „Budowa instalacji oświetlenia wydzielonego niskiego napięcia (0,4/0,23 kV) w miejscowości Włoszczowa ul. Ks. Bp. Mieczysława Jaworskiego”.

2020-01-28

Zaproszenie do złożenia oferty

Zamawiający – Gmina Włoszczowa zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn. "Dostawa fabrycznie nowego samochodu dostawczego z podwójną kabiną pasażerską i oddzielną częścią ładunkową o DMC do 3,5 t."
 

2020-02-24

O B W I E S Z C Z E N I E

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256)

podaję do publicznej wiadomości

 

2020-08-05

Obwieszczenie

Na podstawie art. 42 ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995r. Prawo łowickie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 67 ze zm.) oraz art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości harmonogram polowań zbiorowych planowanych do przeprowadzenia na terenie obwodu łowieckiego nr 73 i 74 przez Koło Łowieckie belina we Włoszczowie.


 1  2  3 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-09-24 15:27:18, zmian dokonał(a): grzegorzj

WCAG 2.0 (Level AA)