Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Włoszczowa

www.gmina-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

2015-01-16

Zaproszenie do złożenia oferty

Zamawiający Gmina Włoszczowa zaprasza do złożenia formularza oferty na wykonanie zadania pn.: „Dostawa wraz z montażem konstrukcji zabawowej w świetlicy w miejscowości Rząbiec ” w ramach operacji „Aktywni mieszkańcy – nasza świetlica”.

2015-01-16

Zaproszenie do złożenia oferty

Zamawiający Gmina Włoszczowa zaprasza do złożenia formularza oferty na wykonanie zadania pn.: „Dostawa stolików, krzeseł i wieszaka do miejscowości Rząbiec ” w ramach operacji „Aktywni mieszkańcy – nasza świetlica”

2015-01-16

Zaproszenie do złożenia oferty

Zamawiający Gmina Włoszczowa zaprasza do złożenia formularza oferty na wykonanie zadania pn.: „Roboty remontowe i renowacyjne w świetlicy w miejscowości Rząbiec ” w ramach operacji „Aktywni mieszkańcy – nasza świetlica”

2015-01-30

Zaproszenie do złożenia oferty

Zamawiający – Gmina Włoszczowa zaprasza do złożenia oferty z propozycją cenową na dostawę poniżej wymienionych urządzeń niezbędnych do realizacji zadania   pn.: „Dostawa ławek, koszy na śmieci i  stołu do Parku Arboretum” w ramach operacji „Zagospodarowanie Parku Arboretum w Czarncy oraz montaż tablic informacyjnych w Gminie Włoszczowa”

2015-02-25

Zaproszenie do złożenia oferty

Zamawiający - Gmina Włoszczowa zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.: "Wykonanie rocznych przeglądów okresowych budynków administrowanych przez Gminę Włoszczowa oraz sporządzenie protokołów z przeprowadzonych przeglądów"

2015-03-06

Zaproszenie do złożenia oferty

Zamawiający – Gmina Włoszczowa zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn. "Świadczenie usług sprzętowych dla Gminy Włoszczowa w 2015r”

2015-03-06

Zaproszenie do złożenia oferty

Zamawiający – Gmina Włoszczowa zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn. „Zakup wraz z dostawą kruszyw dla Gminy Włoszczowa w 2015r”

2015-05-05

Zaproszenie do złożenia oferty

Zamawiający – Gmina Włoszczowa zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn. „Wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni asfaltowych dróg publicznych gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Włoszczowa w 2015r. z zastosowaniem emulsji i grysu pod ciśnieniem (remontera)”


 1  2  3 

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-10-27 17:59:16, zmian dokonał(a): monikak

WCAG 2.0 (Level AA)