Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Włoszczowa

www.gmina-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

2020-06-08

Brak tytułu

Postanowienie Marszałka Sejmu RP z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

2020-06-08

Brak tytułu

Informacja o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

2020-06-08

Brak tytułu

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

2020-06-08

Brak tytułu

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych wraz z załącznikami

2020-06-09

Brak tytułu

Zarządzenie Burmistrza Gminy Włoszczowa w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

                 

2020-06-10

Brak tytułu

Uchwała nr 161/2020 PKW z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

                                                            

2020-06-10

Brak tytułu

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach III w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Włoszczowa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

                                    

2020-06-10

Brak tytułu

Informacja

   dotycząca zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych
na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego (Dz.U. z 2020 r., poz.979) informuje się,że zachowuje ważność i nie musi być ponowione zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych dokonane w związku z wyborami zarządzonymi na dzień 10 maja 2020 roku, w których nie odbyło się głosowanie, przez komitet wyborczy, który złożył zawiadomienie do Państwowej Komisji Wyborczej o uczestniczenie w wyborach Prezydenta zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku.

Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych można dokonać w Urzędzie Gminy Włoszczowa w terminie do dnia 12 czerwca 2020 r. do godz. 16:00. Więcej informacji można uzyskać pod numerem: 41 39 42 669 wew. 112 lub wew. 115.

2020-06-12

Brak tytułu

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 12 czerwca 2020 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

                 

2020-06-12

Brak tytułu

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Kielcach III z dnia 12 czerwca 2020 r.

2020-06-15

Brak tytułu

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 czerwca 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

                           

2020-06-16

Brak tytułu

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach III w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

2020-06-16

Brak tytułu

Informacja OKW Nr 40 w Kielcach o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach

                      

2020-06-17

Brak tytułu

Postanowienia Komisarzy Wyborczych w Kielcach w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

2020-06-24

Brak tytułu

Informacja o aktualnych składach obwodowych komisji wyborczych na obszarze właściwości

2020-06-24

Brak tytułu

Informacja o rozpoczęciu pracy w obwodowych komisjach wyborczych

                                       

2020-06-26

Brak tytułu

INFORMACJA

w sprawie dowozu osób niepełnosprawnych w dniu wyborów

Informuje się, że w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku osoby niepełnosprawne mogą nieodpłatne skorzystać z transportu samochodem dostosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych w dniu głosowania tj. 28 czerwca 2020 roku.

Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny pod nr tel. 41 39 42 669 w terminie do dnia 28 czerwca 2020 roku
do godz. 18:00.

2020-06-29

Brak tytułu

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju w dniu ponownego głosowania

                 

2020-07-09

Brak tytułu

Informacja o rozpoczęciu pracy w obwodowych komisjach wyborczych w głosowaniu ponownym w dniu 12 lipca 2020 roku

                      

2020-07-10

Brak tytułu

         

INFORMACJA

w sprawie dowozu osób niepełnosprawnych w dniu wyborów

Informuje się, że w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w ponownym głosowaniu w dniu 12 lipca 2020 roku osoby niepełnosprawne mogą nieodpłatne skorzystać z transportu samochodem dostosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych w dniu głosowania tj. 12 lipca 2020 roku.

Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny pod nr tel. 41 39 42 669 w terminie do dnia 12 lipca 2020 roku
do godz. 18:00.

 Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-03-01 15:00:16, zmian dokonał(a): Dariusz Górski

WCAG 2.0 (Level AA)