Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Włoszczowa

www.gmina-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

2020-02-21

Brak tytułu

Postanowienie w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

                              

2020-02-21

Brak tytułu

Zarządzenie Burmistrza Gminy Włoszczowa w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

           

2020-02-21

Brak tytułu

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach III w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Włoszczowa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

                                  

2020-02-24

Brak tytułu

Informacja PKW z dnia 17 lutego 2020 r. znak ZPOW-501-2/20 o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

   

2020-02-24

Brak tytułu

Informacja PKW z dnia 17 lutego 2020 r. znak ZPOW-501-2/20 o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

2020-02-24

Brak tytułu

Informacja PKW z dnia 17 lutego 2020 r. znak ZPOW-501-8/20 o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych wraz z załącznikami

2020-02-24

Brak tytułu

Informacja PKW o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

2020-03-30

Brak tytułu

Informacja dotycząca sposobu przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

                   

2020-04-10

Brak tytułu

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 10 kwietnia 2020 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

                 

2020-04-15

Brak tytułu

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Kielcach III z dnia 15 kwietnia 2020 r.

2020-04-17

Brak tytułu

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 kwietnia 2020 r. o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

2020-04-20

Brak tytułu

Informacja o sporządzeniu i udostępnieniu spisu wyborców w Wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020r.

2020-04-21

Brak tytułu

Postanowienia Komisarzy Wyborczych w Kielcach w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-03-01 15:00:16, zmian dokonał(a): Dariusz Górski

WCAG 2.0 (Level AA)