Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Włoszczowa

www.gmina-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Zarządzenie Nr IV/99/03 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 07.11.2003r.

Ikona statystyk
w sprawie powołania komisji w celu rozstrzygnięcia konkursu plastycznego pod hasłem "Pomóż środowisku - nie śmieć" ogłoszonego w ramach programu edukacji biologicznej w zakresie promującym selsktywną zbiórkę surowców wtórnych i zagospodarowanie odpadów komunalnych przez Urząd Gminy we Włoszczowie

Zarządzenie Nr IV/98/03 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 07.11.2003r.

Ikona statystyk
w sprawie powołania komisji w celu rozstrzygnięcia konkursu fotograficznego pod hasłem: "Przyroda włoszczowska w obiektywie" ogłoszonego w ramach programu edukacji ekologicznej w zakresie promującym selektywną zbiórkę surowców wtórnych i zagospodarowanie odpadów komunalnych przez Urząg Gminy we Włoszczowie.

Zarządzenie Nr IV/97/03 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 03.11.2003r.

Ikona statystyk
w sprawie powołania komisji przekazującej w zarządzanie do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. we Włoszczowie 3 mieszkań socjalnych we Włoszczowie przy ulicy Jędrzejowskiej 10

Zarządzenie Nr IV/96/03 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 31 października 2003

Ikona statystyk
w sprawie zmian budżetu Gminy Włoszczowa na 2003 rok

Zarządzenie Nr IV/95/03 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 31 października 2003

Ikona statystyk
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2003 rok

Zarządzenie Nr IV/94/03 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 30 października 2003

Ikona statystyk
w sprawie przeniesienia wydatków z rezerw budżetowych zgodnie z planowanym przeznaczeniem

Zarządzenie Nr IV/93/03 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 23 października 2003

Ikona statystyk
w sprawie zmian budżetu Gminy Włoszczowa na 2003 rok

Zarządzenie Nr IV/92/3 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 22 października 2003r.

Ikona statystyk
w sprawie powołania komisji odbiorowej zadania p.n.: "Przebudowa ulic Topolowa, Reja i Targowa we Włoszczowie wykonanego w ramach programów PAOW"

Zarządzenie Nr IV/91/3 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 20 października 2003r.

Ikona statystyk
w sprawie powołania komisji odbioru końcowego robót p.n. : "Budowa kanalizacji sanitarnej w zlewni kolektora B - ulice we Włoszczowie: Rolnicza, Robotnicza, Sosnowa, os. Tartak, ul. Partyzantów".

Zarządzenie Nr IV/90/03 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 17 października 2003r.

Ikona statystyk
w sprawie powołania komisji do weryfikacji:
- oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej wg. art. 18a ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (tekst jednolity z 2001 r. Nr 142 poz. 1593 z późniejszymi zmianami) pracowników Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy;
- potwierdzenia zasadności udzielania wsparcia finansowego z funduszy celowych i świadczeń pomocy społecznej;
- zbadania zasadności i zgodności z przepisami prawnymi przydziału mieszkań od 2000 roku.

Zarządzenie Nr IV/89/03 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 17 października 2003r.

Ikona statystyk
w sprawie powołania komisji odbiorowej budowy: "Adaptacja budynków na 3 mieszkania socjalne we Włoszczowie przy ul. Jędrzejowskiej 10"

Zarządzenie Nr IV/88/03 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 15 października 2003r.

Ikona statystyk
w sprawie powołania komisji odbiorowej budowy: "Remont instalacji technologicznej kotłowni i instalcji centralnego ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Koniecznie - etap I i II"

Zarządzenie Nr IV/87/03 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 15 października 2003r.

Ikona statystyk
w sprawie zmian budżetu Gminy Włoszczowa na 2003 rok.

Zarządzenie Nr IV/86/03 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 30 września 2003r.

Ikona statystyk
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2003 rok

Zarządzenie Nr IV/85/03 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 30 września 2003r.

Ikona statystyk
w sprawie rozdysponowania rezerwy ogólnej budrzetu gminy

Zarządzenie Nr IV/84/03 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 29 września 2003r.

Ikona statystyk
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2003r.

Zarządzenia Nr IV/83/03 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 26 września 2003r.

Ikona statystyk
w sprawie powołania komisji odbiorowej zadania pn. "Wykonanie linii kablowej oświetlenia ulicznego w ulicy 1 Maja i ulicy Kilińskiego we Włoszczowie

Zarządzenie Nr IV/82/03 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 25 września 2003 roku

Ikona statystyk
zmieniające Załącznik Nr 2 do Zarządzenia w sprawie określenia zasad obsługi prawnej w Urzędzie Gminy we Włoszczowie

Zarządzenie Nr IV/81/03 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 23 września 2003 roku

Ikona statystyk
w sprawie powołania komisji w celu dokonania kontroli kasy Urzędu Gminy

Zarządzenie Nr IV/77/2003 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 1 września 2003r.

Ikona statystyk
w sprawie powołania Gminnego Zespołu Reagowania

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-07-12 15:44:2, zmian dokonał(a): Sławomir Owczarek

WCAG 2.0 (Level AA)