Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Włoszczowa

www.gmina-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Wniosek z dnia 15.09.2023r.

Ikona statystyk

Odpowiedź na wniosek z dnia 15.09.2023r.

Ikona statystyk

Odpowiedź na wniosek z dnia 21.12.2020 r.

Ikona statystyk

Wniosek z dnia 21.12.2020 r.

Ikona statystyk

OFICJALNY WNIOSEK NA MOCY ART. 61 KONSTYTUCJI RP W ZWIĄZKU Z ART. 241 KPA KIEROWNIK JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (DALEJ JST) - W ROZUMIENIU ART. 33 UST. 3 USTAWY O SAMORZĄDZIE GMINNYM (DZ.U.2018.994 T.J. Z 2018.05.24).


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-06-14 12:14:23, zmian dokonał(a): Tomasz Strączyński

WCAG 2.0 (Level AA)