Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Włoszczowa

www.gmina-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Dostarczanie dokumentów elektronicznych

Ikona statystyk

Platforma podatkowa online

Gmina zachęca mieszkańców do skorzystania z platformy Przyjazne Deklaracje, dzięki której wypełnienie obowiązku podatkowego jest proste jak nigdy dotąd. Właściciele nieruchomości, roli, lasów oraz środków transportowych powyżej 3,5 t mogą przygotować deklaracje lub informacje online:

 • na podatek od środków transportowych,
 • na podatek od nieruchomości,
 • na podatek rolny,
 • na podatek leśny.

Platforma pomoże w wypełnieniu deklaracji lub informacji, wyjaśni trudne urzędowe pojęcia prostym i zrozumiałem językiem dla mieszkańca, automatycznie dobierze stawki, wygeneruje deklaracje wraz z załącznikami do PDF. Możesz wydrukować dokumenty podpisać odręcznie, wysłać pocztą lub doręczyć osobiście. Istnieje również możliwość złożenia dokumentów drogą elektroniczną podpisując je Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Ze względu na wspólne bezpieczeństwo i oszczędność Twojego czasu jest to rekomendowana forma złożenia dokumentów do Urzędu.

Dokumenty elektroniczne mogą być dostarczane do Urzędu Gminy Włoszczowa:

1. Poprzez pocztę elektroniczną (email):

 • Podmiot składający dokument musi posiadać bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu. Aby uzyskać kwalifikowany podpis elektroniczny, należy skorzystać z usług kwalifikowanych polskich centrów certyfikacji.
 • maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami nie może przekroczyć 20MB;
 • adres poczty elektronicznej: poczta@gmina-wloszczowa.pl.

2. Na nośnikach danych (pamięci USB, płyty CD, DVD):

 • Dokument elektroniczny doręczany na informatycznym nośniku danych jest przekazywany Urzędowi Gminy Włoszczowa wraz z tym nośnikiem;
 • Podmiot składający dokument musi posiadać bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu.
 • Doręczenie dokumentu elektronicznego na informatycznym nośniku danych może być potwierdzone przez Urząd Gminy Włoszczowa dokumentem w postaci papierowej.

3. Poprzez Elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu Gminy Włoszczowa.

 • Elektroniczna skrzynka podawcza Urzędu Gminy Włoszczowa znajduje się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej - ePUAP. W celu skorzystania z elektronicznej skrzynki podawczej należy założyć bezpłatne konto na platformie ePUAP (https://epuap.gov.pl).

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Gminy Włoszczowa na platformie ePUAP:
/q59v3cmi6k/skrytka lub /q59v3cmi6k/SkrytkaESP

 • Spośród udostępnionych formularzy można wybrać również pismo ogólne (do którego mogą być załączone pisma i dokumenty w różnych sprawach). W wyniku przesłania formularza elektronicznego do Urzędu Gminy Włoszczowa na platformie ePUAP automatycznie wygenerowane zostanie dla Państwa potwierdzenie wniesienia podania tzw. Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO). Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami, możliwy do doręczenia z wykorzystaniem platformy ePUAP, to 5MB.

Formaty plików przesyłanych emailem, epuap-em lub dostarczonych na nośnikach określa Załącznik nr II do ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych) (Dz. U. z dnia 16 maja 2012 r.).

Na podstawie wyżej wymienionego aktu prawnego Urząd Gminy Włoszczowa przyjmuje dokumenty:

 • tekstowe, tekstowo-graficzne lub multimedialne w formatach:.rtf,.doc,.docx,.odt,.ods, xls, .xlsx, .pdf;
 • graficzne:.jpg (.jpeg),.png,.tif (tiff), .svg;
 • archiwa:.zip,.7z,.rar, .tar, .gz.

Pliki zostaną przeskanowane programem antywirusowym. W przypadku wykrycia zagrożeń, dokumenty nie zostaną przyjęte

 

 

Podmiot udostępniający:
Gmina Włoszczowa
Informację wytworzył:
Urząd Gminy Włoszczowa
Informację wprowadził:
Martyna Sokolińska
Data wytworzenia:
2017-02-21
Data publikacji:
2017-02-21
Data ostatniej zmiany:
2024-04-19

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-06-14 12:14:23, zmian dokonał(a): Tomasz Strączyński

WCAG 2.0 (Level AA)