Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Włoszczowa

www.gmina-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2037

Ikona statystyk

w tym opinia RIO

   

Projekt budżetu na 2024 rok

Ikona statystyk

w tym opinia RIO

    

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Włoszczowa za III kwartał 2023 r.

Ikona statystyk

    

Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Włoszczowa za II kwartał 2023 roku.

Ikona statystyk

     

Sprawozdania finansowe za 2022 rok.

Ikona statystyk

   

Informacja o realizacji budżetu Gminy Włoszczowa za I kwartał 2023 roku.

Ikona statystyk

    

Sprawozdania za 2023 rok

Ikona statystyk

Kwartalne Rb

   

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok.

Ikona statystyk

w tym opinie RIO

    

Informacja o realizacji budżetu Gminy Włoszczowa za IV kwartał 2022 r.

Ikona statystyk

    

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Włoszczowa na lata 2023 -2035

Ikona statystyk

/opinia RIO

        

Uchwała budżetowa na 2023 r.

Ikona statystyk

w tym opinie RIO

          

Projekt Wieloletniej Prognozy Winansowej Gminy Włoszczowa na lata 2023-2035

Ikona statystyk

opinie RIO

   

Projekt budżetu Gminy Włoszczowa na 2023 rok

Ikona statystyk

Opinie RIO

   

Informacja o reaizacji budżetu Gminy Włoszczowa za III kwartał 2022 r.

Ikona statystyk

     

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Włoszczowa za I półrocze 2022 roku.

Ikona statystyk

   w tym opinia RIO

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2022r.

Ikona statystyk

    

Informacja o relizacji budżetu Gminy Włoszczowa za II kwartał 2022 roku.

Ikona statystyk

    

Sprawozdania finansowe za 2021 r.

Ikona statystyk

Bilanse/Rachunek zysków i strat/Zestawienie zmian w funduszu/Informacja dodatkowa

    

Wykonanie budżetu 2021 r. wykaz ulgi, umorzenia.

Ikona statystyk

informacja o wykonaniu budżetu Gminy Włoszczowa za 2021 rok, wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty - art. 37 ust. 1, pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn.zm.).

   

Sprawozdania 2022 r.

Ikona statystyk

Sprawozdania kwartalne RB

   


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2023-11-28 15:20:43, zmian dokonał(a): grzegorzj

WCAG 2.0 (Level AA)