Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Włoszczowa

www.gmina-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Zarządzenie nr 0050.83.2015 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 12 października 2015r.

Ikona statystyk
w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej, nadzorującej przebieg wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej

Zarządzenie nr 0050.84.2015 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 12 października 2015r.

Ikona statystyk
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015r.

Zarządzenie nr 0050.85.2015 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 13 października 2015r.

Ikona statystyk
w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektu użyteczności publicznej: Kryta Pływalnia "NEMO" we Włoszczowie

Zarządzenie nr 0050.86.2015 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 13 października 2015r.

Ikona statystyk
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2015 rok.

Zarządzenie nr 0050.87.2015 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 20 października 2015r.

Ikona statystyk
w sprawie powołania Komisji Stypendialnej

Zarządzenie nr 0050.88.2015 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 22 października 2015r.

Ikona statystyk
w sprawie przyznania stypendiów Burmistrza dla uczniów gimnazjów, którzy wyróżniają się szczególnymi osiągnięciami w nauce.

Zarządzenie nr 0050.89.2015 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 22 października 2015r.

Ikona statystyk
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2015 rok.

Zarządzenie nr 0050.90.2015 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 30 października 2015r.

Ikona statystyk
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2015 rok.

Zarządzenie nr 0050.91.2015 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 2 listopada 2015r.

Ikona statystyk
w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej do rozpatrywania spraw mieszkaniowych.

Zarządzenie nr 0050.92.2015 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 9 listopada 2015r.

Ikona statystyk
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2015 rok.

Zarządzenie nr 0050.93.2015 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 12 listopada 2015r.

Ikona statystyk
w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

Zarządzenie nr 0050.94.2015 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 12 listopada 2015r.

Ikona statystyk
w sprawie ustalenia składu Komisji ds. kwalifikowania wniosków o dopłatę do dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Zarządzenie nr 0050.95.2015 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 12 listopada 2015r.

Ikona statystyk
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2015 rok.

Zarządzenie nr 0050.96.2015 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 18 listopada 2015r.

Ikona statystyk
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2015 rok.

Zarządzenie nr 0050.97.2015 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 25 listopada 2015r.

Ikona statystyk

w sprawie udzielenia wysokości świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym udzielanych uczniom zamieszkującym na terenie Gminy Włoszczowa.

Zarządzenie nr 0050.98.2015 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 27 listopada 2015r.

Ikona statystyk

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2015 rok.

Zarządzenie nr 0050.99.2015 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 7 grudnia 2015r.

Ikona statystyk

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2015 rok.

Zarządzenie nr 0050.100.2015 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 14 grudnia 2015r.

Ikona statystyk

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2015 rok.

Zarządzenie nr 0050.102.2015 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 29 grudnia 2015r.

Ikona statystyk

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Izabeli Świebody-Proch ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie nr 0050.103.2015 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 29 grudnia 2015r.

Ikona statystyk

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Katarzyny Ślusarczyk ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-07-12 15:44:2, zmian dokonał(a): Sławomir Owczarek

WCAG 2.0 (Level AA)