Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Włoszczowa

www.gmina-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Zarządzenie nr 0050.53.2014 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 30 września 2014 roku

Ikona statystyk
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2014 rok.

Zarządzenie nr 0050.54.2014 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 8 października 2014 roku

Ikona statystyk

w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Włoszczowa obwodowych komisji wyborczych dla celów głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Zarządzenie nr 0050.55.2014 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 8 października 2014 roku

Ikona statystyk

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2014 rok.

Zarządzenie nr 0050.56.2014 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 14 października 2014 roku

Ikona statystyk

zmieniające zarządzenie nr 0050.3.2012 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 16 stycznia 2012 roku w sprawie wyznaczenia przewodniczącego oraz członków Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Włoszczowa

Zarządzenie nr 0050.57.2014 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 14 października 2014 roku

Ikona statystyk

w sprawie wyznaczenia przewodniczącego Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Włoszczowa, ogłoszonych na dzień 15 października 2014r.

Zarządzenie nr 0050.58.2014 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 14 października 2014 roku

Ikona statystyk

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2014 rok.

Zarządzenie nr 0050.59.2014 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 23 października 2014 roku

Ikona statystyk

w sprawie przyznania stypendiów Burmistrza dla uczniów gimnazjów, którzy wyróżniają się szczególnymi osiągnięciami w nauce.

Zarządzenie nr 0050.60.2014 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 23 października 2014 roku

Ikona statystyk
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2014 rok.

Zarządzenie nr 0050.61.2014 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 28 października 2014 roku

Ikona statystyk

w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej: Hala Sportowa, Stadion Sportowy im. Marian Górskiego, Zbiornik wodny "Klekot", znajdujących się w trwałym zarządzie Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włoszczowie.

Zarządzenie nr 0050.62.2014 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 31 października 2014 roku

Ikona statystyk
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2014 rok.

Zarządzenie nr 0050.63.2014 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 10 listopada 2014 roku

Ikona statystyk

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2014 rok.

Zarządzenie nr 0050.64.2014 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 13 listopada 2014 roku

Ikona statystyk

w sprawie ustalenia składu Komisji ds. kwalifikowania wniosków o dopłatę do dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Zarządzenie nr 0050.65.2014 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 19 listopada 2014 roku

Ikona statystyk
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2014 rok.

Zarządzenie nr 0050.66.2014 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 24 listopada 2014 roku

Ikona statystyk

w sprawie ustalenia wysokości świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym udzielanych uczniom zamieszkującym na terenie Gminy Włoszczowa.

Zarządzenie nr 0050.67.2014 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 27 listopada 2014 roku

Ikona statystyk

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2014 rok.

Zarządzenie nr 0050.68.2014 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 28 listopada 2014 roku

Ikona statystyk
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2014 rok.

Zarządzenie nr 0050.69.2014 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 8 grudnia 2014 roku

Ikona statystyk

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2014 rok.

Zarządzenie nr 0050.70.2014 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 16 grudnia 2014 roku

Ikona statystyk

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2014 rok.

Zarządzenie nr 0050.71.2014 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 22 grudnia 2014 roku

Ikona statystyk
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2014 rok.

Zarządzenie nr 0050.72.2014 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 30 grudnia 2014 roku

Ikona statystyk

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2014 rok.


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-07-12 15:44:2, zmian dokonał(a): Sławomir Owczarek

WCAG 2.0 (Level AA)