Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Włoszczowa

www.gmina-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Zarządzenie nr 0050.62.2013 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 1 października 2013 roku

Ikona statystyk
w sprawie powołania Rady Gminnej Działalności Pożytku Publicznego we Włoszczowie.

Zarządzenie nr 0050.63.2013 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 8 października 2013 roku

Ikona statystyk
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2013 rok.

Zarządzenie nr 0050.64.2013 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 11 października 2013 roku

Ikona statystyk

w sprawie przyznania stypendiów Burmistrza dla uczniów gimnazjów, którzy wyróżniają się szczególnymi osiągnięciami w nauce.

Zarządzenie nr 0050.65.2013 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 14 października 2013 roku

Ikona statystyk
sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej, nadzorującej przebieg wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej.

Zarządzenie nr 0050.66.2013 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 15 października 2013 roku

Ikona statystyk

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2013 rok.

Zarządzenie nr 0050.67.2013 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 17 października 2013 roku

Ikona statystyk

w sprawie zatwierdzenia dowodu opłaty za korzystanie z szaletu miejskiego zlokalizowanego we Włoszczowie przy Placu Wolności.

Zarządzenie nr 0050.68.2013 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 28 października 2013 roku

Ikona statystyk

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2013 rok.

Zarządzenie nr 0050.69.2013 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 28 października 2013 roku

Ikona statystyk

w sprawie wyposażenia w majątek Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji.

Zarządzenie nr 0050.70.2013 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 28 października 2013 roku

Ikona statystyk

w sprawie wyposażenia w majątek Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji.

Zarządzenie nr 0050.71.2013 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 5 listopada 2013 roku

Ikona statystyk
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2013 rok.

Zarządzenie nr 0050.72.2013 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 13 listopada 2013 roku

Ikona statystyk

w sprawie ustalenia składu Komisji ds. kwalifikowania wniosków o dopłatę do dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Zarządzenie nr 0050.73.2013 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 18 listopada 2013 roku

Ikona statystyk

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2013 rok.

Zarządzenie nr 0050.75.2013 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 28 listopada 2013 roku

Ikona statystyk
w sprawie wysokości świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym udzielanych uczniom zamieszkującym na terenie Gminy Włoszczowa.

Zarządzenie nr 0050.77.2013 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 29 listopada 2013 roku

Ikona statystyk

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2013 rok.

Zarządzenie nr 0050.78.2013 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 5 grudnia 2013 roku

Ikona statystyk

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2013 rok.

Zarządzenie nr 0050.79.2013 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 13 grudnia 2013 roku

Ikona statystyk

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2013 rok.

Zarządzenie nr 0050.80.2013 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 19 grudnia 2013 roku

Ikona statystyk

w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej oraz szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej osobom kierującym samorządowymi instytucjami kultury, dla których organizatorem jest Gmina Włoszczowa.

Zarządzenie nr 0050.81.2013 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 23 grudnia 2013 roku

Ikona statystyk
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2013 rok.

Zarządzenie nr 0050.82.2013 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 30 grudnia 2013 roku

Ikona statystyk

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gmin na 2013 rok.

Zarządzenie nr 0050.84.2013 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 31 grudnia 2013 roku

Ikona statystyk

w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 0050.52.2011 z dnia 17.10.2011r. w sprawie obniżenia stawki amortyzacyjnej środków trwałych należących do grupy II Klasyfikacji Środków Trwałych znajdujących się w eksploatacji Włoszczowskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji we Włoszczowie.


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-07-12 15:44:2, zmian dokonał(a): Sławomir Owczarek

WCAG 2.0 (Level AA)