Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Włoszczowa

www.gmina-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Uchwała Nr XVII/137/12 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 23 lutego 2012 roku

Ikona statystyk

w sprawie zawarcia porozumień międzygminnych w zakresie obsługi informatycznej gminnych ośrodków pomocy społecznej.

Uchwała Nr XIX/156/12 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 30 kwietnia 2012 roku

Ikona statystyk

zmieniająca uchwałę Nr XVI/120/11 Rady Miejskiej we Włoszezowie z dnia 30 grudnia 2011r.

zmiany:

Uchwała Nr XVI/120/11 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 30 grudnia 2011 roku

Uchwała Nr XX/163/12 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 30 maja 2012 roku

Ikona statystyk

w sprawie przekształcenia Samorządowego Przedszkola nr 1 we Włoszczowie w Oddział Zamiejscowy Przedszkola Samorządowego nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi we Włoszczowie.

Uchwała Nr XX/166/12 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 30 maja 2012 roku

Ikona statystyk

zmieniająca uchwałę Nr XXIII/143/08 Rady Miejslciej we Włoszczowie z dnia 3 kwietnia 2008r.

zmiany:

Uchwała Nr XXIII/143/08 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 3 kwietnia 2008 r.

Uchwała Nr XX/168/12 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 30 maja 2012 roku

Ikona statystyk

w sprawie zmiany Statutu jednostki organizacyjnej Gminy Włoszczowa

zmiany:

Uchwała Nr XXXV/250/09 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 27 kwietnia 2009

Uchwała Nr XX/169/12 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 30 maja 2012 roku

Ikona statystyk
w sprawie zmian w Statucie Biblioteki Publicznej we Włoszczowie

Uchwała Nr XXIV/194/12 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 30 października 2012 roku

Ikona statystyk
w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Włoszczowa położonych w budynku mieszkalnym w Łachowie oraz określenia zasad ich sprzedaży.

Uchwała Nr XXIV/197/12 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 30 października 2012 roku

Ikona statystyk
w sprawie przyjecia Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt z terenu Gminy Włoszczowa na 2012 rok.

Uchwała Nr XXV/204/12 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 20 listopada 2012 roku

Ikona statystyk
w sprawie określenia wysokości stawek opłaty targowej, zasad poboru, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.

Uchwała Nr XXV/207/12 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 20 listopada 2012 roku

Ikona statystyk
w sprawie nadania drodze wewnętrznej nazwy ulicy

Uchwała Nr XXV/211/12 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 20 listopada 2012 roku

Ikona statystyk
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Uchwała Nr XXV/212/12 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 20 listopada 2012 roku

Ikona statystyk
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów podatku rolnego na 2013 rok

Uchwała Nr XXVII/223/12 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 27 grudnia 2012 roku

Ikona statystyk

w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włoszczowie

link do aktu w Elektronicznym Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-06-14 12:14:23, zmian dokonał(a): Tomasz Strączyński

WCAG 2.0 (Level AA)