Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Włoszczowa

www.gmina-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Uchwała Nr XLI/317/10 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 28 stycznia 2010

Ikona statystyk
w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „osiedle Reja II" na obszarze miasta Włoszczowy

Uchwała Nr XLI/318/10 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 28 stycznia 2010

Ikona statystyk
w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Włoszczowa na lata 2010 -2017

Uchwała Nr XLI/322/10 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 28 stycznia 2010

Ikona statystyk
w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi świadczone przez przedsiębiorców w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości.

Uchwała Nr XLIII/339/10 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 29 kwietnia 2010

Ikona statystyk
w sprawie zasad wydzierżawiania lub wynajmowania nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata.

Uchwała Nr XLIII/340/10 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 29 kwietnia 2010

Ikona statystyk

w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania wierzytelności Gminy Włoszczowa oraz jednostek organizacyjnych Gminy Włoszczowa z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny oraz udzielania ulg w spłacie tych należności, a także wskazania organów do tego uprawnionych.

zmiany:

Uchwała Nr XIII/98/11 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 31 października 2011 roku


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-07-12 15:44:2, zmian dokonał(a): Sławomir Owczarek

WCAG 2.0 (Level AA)