Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Włoszczowa

www.gmina-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Zarządzenie nr 0050.58.2012 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 12 września 2012 roku

Ikona statystyk
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2012 rok.

Zarządzenie nr 0050.59.2012 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 24 września 2012 roku

Ikona statystyk
w sprawie zatwierdzenia limitu zatrudnienia w Ośrodku Sportu i Rekreacji we Włoszczowie.

Zarządzenie nr 0050.60.2012 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 26 września 2012 roku

Ikona statystyk
w sprawie powołania Komisji Stypendialnej.

Zarządzenie nr 0050.61.2012 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 28 września 2012 roku

Ikona statystyk
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2012 rok.

Zarządzenie nr 0050.62.2012 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 9 października 2012 roku

Ikona statystyk
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2012 rok.

Zarządzenie nr 0050.63.2012 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 22 października 2012 roku

Ikona statystyk
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2012 rok.

Zarządzenie nr 0050.64.2012 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 23 października 2012 roku

Ikona statystyk
w sprawie przyznania stypendiów Burmistrza dla uczniów gimnazjów, którzy wyróżniają się szczególnymi osiągnięciami w nauce.

Zarządzenie nr 0050.65.2012 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 31 października 2012 roku

Ikona statystyk
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2012 rok.

Zarządzenie nr 0050.66.2012 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 8 listopada 2012 roku

Ikona statystyk
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2012 rok.

Zarządzenie nr 0050.67.2012 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 14 listopada 2012 roku

Ikona statystyk
w sprawie wysokości świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym udzielanych uczniom zamieszkującym na terenie Gminy Włoszczowa.

Zarządzenie nr 0050.68.2012 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 14 listopada 2012 roku

Ikona statystyk
w sprawie ustalenia składu Komisji ds. kwalifikowania wniosków o dopłatę do dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Zarządzenie nr 0050.69.2012 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 21 listopada 2012 roku

Ikona statystyk
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2012 rok.

Zarządzenie nr 0050.70.2012 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 28 listopada 2012 roku

Ikona statystyk
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2012 rok.

Zarządzenie nr 0050.71.2012 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 29 listopada 2012 roku

Ikona statystyk

w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektu użyteczności publicznej: Kryta Pływalnia "NEMO" we Włoszczowie na dzień "Andrzejek" na basenie NEMO.

Zarządzenie nr 0050.72.2012 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 6 grudnia 2012 roku

Ikona statystyk
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2012 rok.

Zarządzenie nr 0050.73.2012 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 14 grudnia 2012 roku

Ikona statystyk
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2012 rok.

Zarządzenie nr 0050.74.2012 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 28 grudnia 2012 roku

Ikona statystyk

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Anny Batorskiej ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie nr 0050.75.2012 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 28 grudnia 2012 roku

Ikona statystyk
w sprawie powołania Dyrektora Biblioteki Publicznej we Włoszczowie.

Zarządzenie nr 0050.76.2012 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 28 grudnia 2012 roku

Ikona statystyk
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2012 rok.

Zarządzenie nr 0050.77.2012 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 31 grudnia 2012 roku

Ikona statystyk
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2012 rok.

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-02-20 14:13:3, zmian dokonał(a): Martyna Sokolińska

WCAG 2.0 (Level AA)