Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Włoszczowa

www.gmina-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Zarządzenie nr 33/10 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 23 czerwca 2010 roku

Ikona statystyk
zmieniające zarządzenia Nr 37/09 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 15 września 2009 roku w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości dla Gminy Włoszczowa i Urzędu Gminy Włoszczowa.

Zarządzenie nr 34/10 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 23 czerwca 2010 roku

Ikona statystyk
zmieniające Zarządzenie Nr 38/09 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 15 września 2009 roku w sprawie instrukcji ewidencji i poboru podatków i opłat oraz zasad rachunkowości zakładowego planu kont dla organu podatkowego Urzędu Gminy Włoszczowa

Zarządzenie nr 36/10 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 29 czerwca 2010 roku

Ikona statystyk
w sprawie instrukcji kontroli i obiegu dowodów księgowych w Urzędzie Gminy Włoszczowa.

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-06-14 12:14:23, zmian dokonał(a): Tomasz Strączyński

WCAG 2.0 (Level AA)