Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Włoszczowa

www.gmina-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Zarządzenie nr LIV/10 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 11 sierpnia 2010 roku

Ikona statystyk
w sprawie zmian w pianie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2010 rok.

Zarządzenie nr LV/10 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 13 sierpnia 2010 roku

Ikona statystyk
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2010 rok.

Zarządzenie nr LVI/10 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 31 sierpnia 2010 roku

Ikona statystyk
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2010 rok.

Zarządzenie nr LVII/10 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 31 sierpnia 2010 roku

Ikona statystyk
w sprawie zatwierdzenia limitu zatrudnienia w Ośrodku Sportu i Rekreacji we Włoszczowie

Zarządzenie nr LXI/10 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 22 września 2010 roku

Ikona statystyk
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2010 rok.

Zarządzenie nr LXII/10 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 30 września 2010 roku

Ikona statystyk
w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszczowie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji.

Zarządzenie nr LXIII/10 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 30 września 2010 roku

Ikona statystyk
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2010 rok.

Zarządzenie nr LXIV/10 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 06 października 2010 roku

Ikona statystyk
w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na wybór realizatora "Programu profilaktyki zakażeń meningokokowych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Włoszczowa" w zakresie przeprowadzenia szczepień ochronnych przeciwko meningokokom typu C oraz powołania Komisji Konkursowej.

Zarządzenie nr LXV/10 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 07 października 2010 roku

Ikona statystyk
w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z krytej pływalni

Zarządzenie nr LXVI/10 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 11 października 2010 roku

Ikona statystyk
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2010 rok.

Zarządzenie nr LXVII/10 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 15 października 2010 roku

Ikona statystyk
w sprawie wprowadzenia pięciodniowego okresu bezpłatnego korzystania z krytej pływalni

Zarządzenie nr LXVIII/10 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 18 października 2010 roku

Ikona statystyk
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2010 rok.

Zarządzenie nr LXIX/10 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 21 października 2010 roku

Ikona statystyk
w sprawie przyznania stypendiów Burmistrza dla uczniów gimnazjów, którzy wyróżniają się szczególnymi osiągnięciami w nauce.

Zarządzenie Nr LXX/10 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 27 października 2010r.

Ikona statystyk
w sprawie przedłożenia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych organu prowadzącego za rok szkolny 2009/2010 wraz z wynikami sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego.

Zarządzenie Nr LXXI/10 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 29 października 2010 roku

Ikona statystyk
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2010 rok.

Zarządzenie Nr LXXII/10 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 08 listopada 2010r.

Ikona statystyk
W sprawie wysokości świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym udzielanych uczniom zamieszkującym na terenie Gminy Włoszczowa

Zarządzenie Nr LXXIII/10 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 08 listopada 2010r.

Ikona statystyk
w sprawie ustalenia składu Komisji ds. kwalifikowania wniosków o dopłatę do dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli

Zarządzenie Nr LXXIV/10 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 8 listopada 2010 roku

Ikona statystyk
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2010 rok.

Zarządzenie nr LXXV/10 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 19 listopada 2010r.

Ikona statystyk
w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej
Szkół i Przedszkoli we Włoszczowie 

Zarządzenie Nr LXXVI/10 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 29 listopada 2010 roku

Ikona statystyk
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2010 rok.

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-07-12 15:44:2, zmian dokonał(a): Sławomir Owczarek

WCAG 2.0 (Level AA)