Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Włoszczowa

www.gmina-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

ZARZĄDZENIE NR 0050.66.2024 BURMISTRZA GMINY WŁOSZCZOWA z dnia 7 czerwca 2024 r.

Ikona statystyk

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Domu Kultury we Włoszczowie za 2023 r.

              

ZARZĄDZENIE NR 0050.65.2024 BURMISTRZA GMINY WŁOSZCZOWA z dnia 7 czerwca 2024 r.

Ikona statystyk

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Biblioteki Publicznej we Włoszczowie za 2023 r.

              

Zarządzenie Nr 0050.64.2024 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 7 czerwca 2024 r.

Ikona statystyk

w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 2 we Włoszczowie

Zarządzenie Nr 0050.63.2024 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 7 czerwca 2024 r.

Ikona statystyk

w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Partyzantów Ziemi Włoszczowskiej we Włoszczowie

Zarządzenie Nr 0050.62.2024 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 7 czerwca 2024 r.

Ikona statystyk

w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 we Włoszczowie

ZARZĄDZENIE NR 0050.60.2024 BURMISTRZA GMINY WŁOSZCZOWA z dnia 31 maja 2024 r.

Ikona statystyk

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2024r.

                

ZARZĄDZENIE NR 0050.59.2024 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 29 maja 2024 r.

Ikona statystyk

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 2 we Włoszczowie

ZARZĄDZENIE NR 0050.58.2024 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 29 maja 2024 r.

Ikona statystyk

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Partyzantów Ziemi Włoszczowskiej we Włoszczowie

ZARZĄDZENIE NR 0050.57.2024 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 29 maja 2024 r.

Ikona statystyk

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 we Włoszczowie

Zarządzenie Nr 0050.56.2024 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 29 maja 2024 r.

Ikona statystyk

w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach Gminy Włoszczowa

ZARZĄDZENIE NR 0050.55.2024 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 24 maja 2024 r.

Ikona statystyk

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 2 we Włoszczowie

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.54.2024 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 24 maja 2024 r.

Ikona statystyk

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Partyzantów Ziemi Włoszczowskiej we Włoszczowie

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.53.2024 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 24 maja 2024 r.

Ikona statystyk

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 we Włoszczowie

ZARZĄDZENIE NR 0050.52.2024 BURMISTRZA GMINY WŁOSZCZOWA z dnia 24 maja 2024 r.

Ikona statystyk

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2024r.

               

ZARZĄDZENIE Nr 0050.51.2024 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 24 maja 2024 r.

Ikona statystyk

w sprawie powołania członków Gminnej Rady Seniorów we Włoszczowie

 

ZARZĄDZENIE Nr 0050.50.2024 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 23 maja 2024 r.zmieniające Zarządzenie Nr 0050.3.2024 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 10 stycznia 2024 r.

Ikona statystyk

w sprawie powołania członków Gminnej Rady Działalności PożytkuPublicznego we Włoszczowie

 

Zarządzenie Nr 0050.49.2024 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 22 maja 2024 r.

Ikona statystyk

w sprawie ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach do  Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.

ZARZĄDZENIE NR 0050.48.2024 BURMISTRZA GMINY WŁOSZCZOWA z dnia 15 maja 2024 r.

Ikona statystyk

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2024r.

             

Zarządzenie Nr 0050.47.2024 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 14 maja 2024 r.

Ikona statystyk

w sprawie upoważnienia Pani Marty Grabiec Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszczowie

 

Zarządzenie Nr 0050.43.2024 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 7 maja 2024 r.

Ikona statystyk

w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Partyzantów Ziemi Włoszczowskiej we Włoszczowie

 


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-06-14 12:14:23, zmian dokonał(a): Tomasz Strączyński

WCAG 2.0 (Level AA)