Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Włoszczowa

www.gmina-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Zarządzenie NR 0050.61.2021 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 8 lipca 2021r.

Ikona statystyk

w sprawie powołania komisji do przeprowadzania postępowania egzaminacyjnego dla Pana Bartłomieja Stawowczyka ubiegającego  się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie NR 0050.60.2021 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 8 lipca 2021r.

Ikona statystyk

w sprawie powołania komisji do przeprowadzania postępowania egzaminacyjnego dla Pani Katarzyny Lipniak  ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie NR 0050.59.2021 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 8 lipca 2021r.

Ikona statystyk

w sprawie powołania komisji do przeprowadzania postępowania egzaminacyjnego dla Pani Moniki Świerczyńskiej ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie NR 0050.58.2021 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 6 lipca 2021r.

Ikona statystyk

w sprawie zmian w planie dochodw i wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2021r.

Zarządzenie NR 0050.57.2021 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 30 czerwca 2021r.

Ikona statystyk

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włoszczowa na lata 2021-2029

Zarządzenie NR 0050.56.2021 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 30 czerwca 2021r.

Ikona statystyk

w sprawie zmian w planie dochodw i wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2021r.

Zarządzenie NR 0050.55.2021 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 28 czerwca 2021r.

Ikona statystyk

w sprawie realizacji zadań w sposób ograniczający bezpośrednią obsługę interesantów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Zarządzenie NR 0050.54.2021 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 23 czerwca 2021r.

Ikona statystyk

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2021 r.

Zarządzenie NR 0050.53.2021 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 17 czerwca 2021r.

Ikona statystyk

w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających ( przedterminowych) sołtysa Sołectwa Kąty Gminy Włoszczowa

Zarządzenie NR 0050.52.2021 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 16 czerwca 2021r.

Ikona statystyk

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2021r.

Zarządzenie NR 0050.51.2021 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 7 czerwaca 2021r.

Ikona statystyk

w sprawie realizacji zadań w sposób ograniczajcy bezpośrednią obsługę interesantów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Zarządzenie NR 0050.50.2021 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 1 czerwca 2021r.

Ikona statystyk

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2021r.

Zarządzenie NR 0050.49.2021 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 28 maja 2021r.

Ikona statystyk

w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej Hala Sportowa, Stadion Sportowy im. Mariana Górskiego, Zbiornik wodny Klekot, znajdujących się w trwałym zarządzie Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włoszczowie.

Zarządzenie NR 0050.48.2021 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 27 maja 2021r.

Ikona statystyk

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Bibbioteki Publicznej we Włoszczowie za 2020 r.

Zarządzenie NR 0050.47.2021 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 27 maja 2021r.

Ikona statystyk

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Domu Kultury we Włoszczowie za 2020 r.

Zarządzenie NR 0050.46.2021 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 27 maja 2021r.

Ikona statystyk

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2021r.

Zarządzenie NR 0050.45.2021 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 26 maja 2021r.

Ikona statystyk

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2021r.

Zarządzenie NR 0050.44.2021 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 24 maja 2021r.

Ikona statystyk

w sprawie organizacji stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa

Zarządzenie NR 0050.43.2021 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 14 maja 2021r.

Ikona statystyk

w sprawie powołania członków Gminnej Rady Seniorów       

Zarządzenie NR 0050.42.2021 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 13 maja 2021r.

Ikona statystyk

w sprawie wyznaczenia przewodniczącego oraz członków Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Włoszczowa położonej we Włoszczowie przy ul. Dworcowej w obrębie 05, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką nr 3351/10 o pow. 0,0432 ha, dla której w Sądzie Rejonowym we Włoszczowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KI1W/00029047/6


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-07-29 10:20:50, zmian dokonał(a): grzegorzj

WCAG 2.0 (Level AA)