Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Włoszczowa

www.gmina-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Zarządzenie Nr 0050.44.2022 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 21 czerwca 2022 roku

Ikona statystyk

w sprawie powołania Komisji Konkursowych dla rozstrzygnięcia konkurs  na  „Najładniejszy Wieniec Dożynkowy - Dożynki Gminne 2022” oraz VI Turnieju Sołectw o Puchar Burmistrza Gminy Włoszczowa - Łachów 2022.

Zarządzenie Nr 0050.43.2022 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 21 czerwca 2022 roku

Ikona statystyk

w sprawie zatwierdzenia regulaminu konkursu na „Najładniejszy Wieniec Dożynkowy - Dożynki Gminne 2022” oraz regulaminu VI Turnieju Sołectw o Puchar Burmistrza Gminy Włoszczowa – Łachów 2022

Zarządzenie Nr 0050.42.2022 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 21 czerwca 2022 r.

Ikona statystyk

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2022 rok.

   

Zarządzenie Nr 0050.41.2022 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 21 czerwca 2022 r.

Ikona statystyk

w spawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi we Włoszczowie

Zarządzenie Nr 0050.40.2022 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 21 czerwca 2022 r.

Ikona statystyk

w spawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 2 we Włoszczowie

Zarządzenie Nr 0050.39.2022 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 21 czerwca 2022 r.

Ikona statystyk

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stefana Czarnieckiego w Czarncy

Zarządzenie Nr 0050.38.2022 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 13 czerwca 2022 r.

Ikona statystyk

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2022 rok.

   

Zarządzenie Nr 0050.37.2022 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 9 czerwca 2022 r.

Ikona statystyk

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i przyznania dotacji na realizację w 2022r. zadań publicznych Gminy Włoszczowa zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

                             

Zarządzenie Nr 0050.36.2022 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 6 czerwca 2022 r.

Ikona statystyk

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2022 rok.

   

Zarządzenie Nr 0050.35.2022 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 1 czerwca 2022 r.

Ikona statystyk

w sprawie ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Włoszczowa

                               

Zarządzenie Nr 0050.34.2022 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 31 maja 2022 r.

Ikona statystyk

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2022 rok.

   

Zarządzenie Nr 0050.33.2022 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 31 maja 2022 r.

Ikona statystyk

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2022 r. zadań publicznych Gminy Włoszczowa zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

                         

Zarządzenie Nr 0050.32.2022 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 26 maja 2022 r.

Ikona statystyk

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Domu Kultury we Włoszczowie za 2021r.

   

Zarządzenie Nr 0050.31.2022 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 26 maja 2022 r.

Ikona statystyk

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Biblioteki Publicznej we Włoszczowie za 2021r.

   

Zarządzenie Nr 0050.30.2022 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 24 maja 2022 r.

Ikona statystyk

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2022 rok.

   

Zarządzenie Nr 0050.29.2022 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 12 maja 2022 r.

Ikona statystyk

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2022 rok.

    

Zarządzenie Nr 0050.28.2022 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 10 maja 2022 r.

Ikona statystyk

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 r. zadań publicznych Gminy Włoszczowa zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

             

Zarządzenie Nr 0050.27.2022 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 29 kwietnia 2022 r.

Ikona statystyk

w sprawie utworzenia oddziałów przygotowawczych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Włoszczowa

            

Zarządzenie Nr 0050.26.2022 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 29 kwietnia 2022 r.

Ikona statystyk

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2022 rok.

   

Zarządzenie Nr 0050.25.2022 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 21 kwietnia 2022 r.

Ikona statystyk

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2022 rok.

   


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2022-06-30 12:44:19, zmian dokonał(a): Monika Starczewska

WCAG 2.0 (Level AA)