Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Włoszczowa

www.gmina-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Zarządzenie Nr 0050.25.2023 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 26 maja 2023 r.

Ikona statystyk

w sprawie ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Włoszczowa

ZARZĄDZENIE NR 0050.24.2023 BURMISTRZA GMINY WŁOSZCZOWA z dnia 18 maja 2023r.

Ikona statystyk

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2023r.

    

ZARZĄDZENIE NR 0050.22.2023 BURMISTRZA GMINY WŁOSZCZOWA z dnia 26 kwietnia 2023r.

Ikona statystyk

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2023r.

   

ZARZĄDZENIE NR 0050.21.2023 BURMISTRZA GMINY WŁOSZCZOWA z dnia 26 kwietnia 2023r.

Ikona statystyk

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Domu Kultury we Włoszczowie za 2022 r.

   

ZARZĄDZENIE NR 0050.20.2023 BURMISTRZA GMINY WŁOSZCZOWA z dnia 26 kwietnia 2023r.

Ikona statystyk

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Biblioteki Publicznej we Włoszczowie za 2022 r.

   

ZARZĄDZENIE NR 0050.19.2023 BURMISTRZA GMINY WŁOSZCZOWA z dnia 17 kwietnia 2023r.

Ikona statystyk

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2023r.

   

ZARZĄDZENIE Nr 0050.17.2023 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 13.04.2023 roku

Ikona statystyk

  w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej do rozpatrywania spraw mieszkaniowych

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.16.2023 BURMISTRZA GMINY WŁOSZCZOWA z dnia 6 kwietnia 2023r.

Ikona statystyk

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2023r.

    

ZARZĄDZENIE NR 0050.15.2023 BURMISTRZA GMINY WŁOSZCZOWA z dnia 31 marca 2023r.

Ikona statystyk

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2023r.

   

ZARZĄDZENIE NR 0050.14a.2023 BURMISTRZA GMINY WŁOSZCZOWA z dnia 20 marca 2023 r.

Ikona statystyk

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0050.14.2023 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 20 marca 2023 r.

    

ZARZĄDZENIE NR 0050.14.2023 BURMISTRZA GMINY WŁOSZCZOWA z dnia 20 marca 2023 r.

Ikona statystyk

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2023r.

   

ZARZĄDZENIE NR 0050.13.2023 BURMISTRZA GMINY WŁOSZCZOWA z dnia 7 marca 2023r.

Ikona statystyk

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2023r.

    

ZARZĄDZENIE NR 0050.12.2023 BURMISTRZA GMINY WŁOSZCZOWA z dnia 28 lutego 2023 r.

Ikona statystyk

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2023r.

   

Zarządzenie Nr 0050.11.2023 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 21 lutego 2023 roku

Ikona statystyk

w sprawie przyznania stypendiów Burmistrza dla uzdolnionych uczniów klas 7-8 szkół podstawowych

ZARZĄDZENIE NR 0050.10.2023 BURMISTRZA GMINY WŁOSZCZOWA z dnia 8 lutego 2023 r.

Ikona statystyk

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2023r.

      

Zarządzenie Nr 0050.9.2023 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 3 lutego 2023

Ikona statystyk

zmieniające Zarządzenie Nr 0050.66.2021 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Włoszczowa.

Zarządzenie Nr 0050.8.2023 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 31 stycznia 2023 roku

Ikona statystyk

w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Włoszczowa w 2023 roku

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.7A.2023 BURMISTRZA GMINY WŁOSZCZOWA z dnia 30 stycznia 2023 r.

Ikona statystyk

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2023r.

   

ZARZĄDZENIE NR 0050.7.2023 BURMISTRZA GMINY WŁOSZCZOWA z dnia 30 stycznia 2023 r.

Ikona statystyk

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2023r.

   

Zarządzenie Nr 0050.6.2023 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 27 stycznia 2023 r.

Ikona statystyk

          

w sprawie określenia, na rok szkolny 2023/2024, terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do  publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Włoszczowa, a także podania do publicznej wiadomości informacji o kryteriach branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym, dokumentach niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów oraz liczbie punktów możliwej do uzyskania za poszczególne kryteria

 


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2023-06-05 10:54:39, zmian dokonał(a): Tomasz Strączyński

WCAG 2.0 (Level AA)