Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Włoszczowa

www.gmina-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Zarządzenie Nr 0050.5.2023 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 26 stycznia 2023 r.

Ikona statystyk

 w sprawie ustalenia opłat za usługi o charakterze użyteczności publicznej

ZARZĄDZENIE NR 0050.4.2023 BURMISTRZA GMINY WŁOSZCZOWA z dnia 18 stycznia 2023 r.

Ikona statystyk

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2023r.

     

Zarządzenie Nr 0050.3.2023 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 12 stycznia 2023 r.

Ikona statystyk

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i przyznania dotacji na realizację w 2023 r. zadań publicznych Gminy Włoszczowa, które zostaną zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

ZARZĄDZENIE NR 0050.2.2023 BURMISTRZA GMINY WŁOSZCZOWA z dnia 10 stycznia 2023 r.

Ikona statystyk

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2023r.

     

Zarządzenie Nr 0050.1.2023 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 3 stycznia 2023 r.

Ikona statystyk

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu projektów na realizację w 2023 r. zadań publicznych Gminy Włoszczowa z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Włoszczowa.

ZARZĄDZENIE NR 0050.90.2022 BURMISTRZA GMINY WŁOSZCZOWA z dnia 30 grudnia 2022 r.

Ikona statystyk

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2022r.

    

ZARZĄDZENIE NR 0050.89.2022 BURMISTRZA GMINY WŁOSZCZOWA z dnia 27 grudnia 2022 r.

Ikona statystyk

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2022r.

    

Zarządzenie Nr 0050.88.2022 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 27 grudnia 2022 r.

Ikona statystyk

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2023 r. zadań publicznych Gminy Włoszczowa zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zarządzenie Nr 0050.87.2022 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 20 grudnia 2022 r.

Ikona statystyk

zmieniające Zarządzenie Nr 0050.79.2022 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu projektów na realizację zadania publicznego Gminy Włoszczowa z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Włoszczowa oraz powołania Komisji Konkursowej.

ZARZĄDZENIE NR 0050.86.2022 BURMISTRZA GMINY WŁOSZCZOWA z dnia 20 grudnia 2022 r.

Ikona statystyk

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2022r.

   

ZARZĄDZENIE NR 0050.85.2022 BURMISTRZA GMINY WŁOSZCZOWA z dnia 12 grudnia 2022 r.

Ikona statystyk

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2022r.

   

ZARZĄDZENIE NR 0050.84.2022 BURMISTRZA GMINY WŁOSZCZOWA z dnia 7 grudnia 2022 r.

Ikona statystyk

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2022r.

   

Zarzadzenie Nr 0050.83.2022 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 5 grudnia 2022 r

Ikona statystyk

w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy wpisani zostaną na listę kandydatów na członków komisji konkursowych powoływanych do zaopiniowania ofert składanych do otwartych konkursów ofert na realizację w 2023 r. zadań publicznych Gminy Włoszczowa.

Zarządzenie Nr 0050.82.2022 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 05.12.2022 r.

Ikona statystyk

w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Włoszczowa

  

Zarzadzenie Nr 0050.81.2022 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 2 grudnia 2022 r

Ikona statystyk

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 r. zadań publicznych Gminy Włoszczowa zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zarzadzenie Nr 0050.80.2022 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 2 grudnia 2022 r

Ikona statystyk

w sprawie ogłoszenia konkursu projektów na realizację zadania publicznego Gminy Włoszczowa z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Włoszczowa oraz powołania Komisji Konkursowej.

Zarządzenie NR 0050.79.2022 Burmistrza Gminy Włoszczowaz dnia 30 listopada 2022 r.

Ikona statystyk

w sprawie ogłoszenia konkursu projektów na realizację zadania publicznego Gminy Włoszczowa z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Włoszczowa oraz powołania Komisji Konkursowej.

ZARZĄDZENIE NR 0050.78.2022 BURMISTRZA GMINY WŁOSZCZOWA z dnia 28 listopada 2022 r.

Ikona statystyk

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2022r.

   

ZARZĄDZENIE NR 0050.77.2022 BURMISTRZA GMINY WŁOSZCZOWA z dnia 17 listopada 2022 r.

Ikona statystyk

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2022r.

   

Zarządzenie Nr 0050.76.2022 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 10.11.2022r.

Ikona statystyk

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2022r.

   


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2023-01-27 13:38:38, zmian dokonał(a): admin

WCAG 2.0 (Level AA)