Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Włoszczowa

www.gmina-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Zarządzenie Nr XCIV/09 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 30 października 2009 roku

Ikona statystyk
W sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 rok

Zarządzenie Nr XCVIII/09 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 16 listopada 2009 roku

Ikona statystyk
W sprawie wyznaczenie przewodniczącego oraz członków Komisji ds. kwalifikowania wniosków o dopłatę do dofinansowania zawodowego nauczycieli

Zarządzenie Nr CI/09 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 17 listopada 2009 roku

Ikona statystyk
W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania na II etap robót budowlanych przy noclegowni

Zarządzenie Nr CII/09 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 23 listopada 2009 roku

Ikona statystyk
Zmieniające zarządzenie Nr LXXVIII/09 w sprawie zmian w regulaminie Organizacyjnym

Zarządzenie Nr CIII/09 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 23 listopada 2009 roku

Ikona statystyk
W sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Włoszczowa

Zarządzenie Nr CIV/09 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 23 listopada 2009 roku

Ikona statystyk
W sprawie ogłoszenia pisemnego przetargu na oddanie w dzierżawę nieruchomości pod ustawienie garażu blaszaka

Zarządzenie Nr CV/09 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 25 listopada 2009 roku

Ikona statystyk
W sprawie zmian w panie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2009 rok

Zarządzenie Nr CVI/09 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 26 listopada 2009 roku

Ikona statystyk
W sprawie Upoważnienia Dyrektora OPS do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego i wydawania decyzji

Zarządzenie Nr CVII/09 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 27 listopada 2009 roku

Ikona statystyk
W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2009 rok

Zarządzenie Nr CVIII/09 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 27 listopada 2009 roku

Ikona statystyk
W sprawie przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora ZPO Nr 1 we Włoszczowie

Zarządzenie Nr CIX/09 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 30 listopada 2009 roku

Ikona statystyk
W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2009r.

Zarządzenie Nr CX/09 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 9 grudnia 2009 roku

Ikona statystyk
W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2009 rok

Zarządzenie Nr CXI/09 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 16 grudnia 2009 roku

Ikona statystyk
W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2009 rok

Zarządzenie Nr CXII/09 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 18 grudnia 2009 roku

Ikona statystyk
W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2009rok. 

Zarządzenie Nr CXIII/09 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 23 grudnia 2009 roku

Ikona statystyk
W sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 we Włoszczowie

Zarządzenie Nr CXIV/09 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 28 grudnia 2009 roku

Ikona statystyk
W sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Beaty Mikuła ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie Nr CXV/09 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 30 grudnia 2009 roku

Ikona statystyk

W sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr CXVI/09 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 30 grudnia 2009 roku

Ikona statystyk
W sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 rok

Zarządzenie Nr CXVII/09 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 30 grudnia 2009 roku

Ikona statystyk
W sprawie zmian w budżecie na 2009 rok

Zarządzenie nr CXVIII/09 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 30 grudnia 2009 roku

Ikona statystyk
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 rok.

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-06-14 12:14:23, zmian dokonał(a): Tomasz Strączyński

WCAG 2.0 (Level AA)