Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Włoszczowa

www.gmina-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Zarządzenie Nr LXXXVII/08 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 31 grudnia 2008 roku

Ikona statystyk
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2008 rok.

Zarządzenie Nr LXXXVI/08 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 29 grudnia 2008 roku

Ikona statystyk
w sprawie przeprowadzenia konkursu na stanowiska dyrektorów niektórych placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Włoszczowa

Zarządzenie Nr LXXXV/08 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 29 grudnia 2008 roku

Ikona statystyk
w sprawie ustalenia zasad rezerwacji stanowisk handlowych na targowisku miejskim we Włoszczowie

Zarządzenie Nr LXXXIV/08 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 29 grudnia 2008 roku

Ikona statystyk
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2008 rok

Zarządzenie Nr LXXXIII/08 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 15 grudnia 2008 roku

Ikona statystyk
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2008 rok

Zarządzenie Nr LXXXII/08 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 09 grudnia 2008 roku

Ikona statystyk
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2008 rok.

Zarządzenie Nr LXXXI/08 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 01 grudnia 2008 roku

Ikona statystyk
w sprawie ogłoszenia pisemnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Włoszczowa oraz powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr LXXX/08 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 01 grudnia 2008 roku

Ikona statystyk
w sprawie wyznaczenia administratora bezpieczeństwa informacji.

Zarządzenie Nr LXXIX/08 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 28 listopada 2008 roku

Ikona statystyk
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2008 rok.

Zarządzenie Nr LXXVIII/08 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 27 listopada 2008 roku

Ikona statystyk
w sprawie zmian w palnie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2008 rok.

Zarządzenie Nr LXXVII/08 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 24 listopada 2008 roku

Ikona statystyk
w sprawie ustalenia wysokości świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym udzielanych uczniom zamieszkującym na terenie Gminy Włoszczowa

Zarządzenie Nr LXXVI/08 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 24 listopada 2008 roku

Ikona statystyk

w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora "Gminnego Programu Zdrowotnego dla Mieszkańców Gminy Włoszczowa na lata 2008-2009", w części dotyczącej badań USG piersi w 2008 r., powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu, ustalenia jej składu i Regulaminu Prac oraz ustalenia wzoru formularza ofertowego i wzoru umowy na realizację zadania.

Zarządzenie Nr LXXV/08 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 19 listopada 2008 roku

Ikona statystyk

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2008 rok

Zarządzenie Nr LXXIV/08 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 18 października 2008 roku

Ikona statystyk

zmieniające zarządzenie Nr LXIII/08 z dnia 10 października 2008 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2008 rok

Zarządzenie Nr LXXIII/08 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 14 listopada 2008 roku

Ikona statystyk
w sprawie przygotowania projektu budżetu Gminy Włoszczowa na 2009 rok.

Zarządzenie Nr LXXII/08 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 6 listopada 2008 roku

Ikona statystyk
w sprawie przyznania stypendiów Burmistrza dla uczniów gimnazjów, którzy wyróżniają się szczególnymi osiągnięciami w nauce. 

Zarządzenie Nr LXXI/08 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 6 listopada 2008 roku

Ikona statystyk
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2008 rok

Zarządzenie Nr LXX/08 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 5 listopada 2008 roku

Ikona statystyk
w sprawie ustalenia składu Komisji ds. kwalifikowania wniosków o dopłatę do dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli

Zarządzenie Nr LXIX/08 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 28 października 2008 roku

Ikona statystyk

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2008 rok

Zarządzenie Nr LXVIII/08 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 28 października 2008 roku

Ikona statystyk
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2008 rok.

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-06-14 12:14:23, zmian dokonał(a): Tomasz Strączyński

WCAG 2.0 (Level AA)