Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Włoszczowa

www.gmina-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Zarządzenie Nr IV/299/06 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 14 lutego 2006r.

Ikona statystyk
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację  zadań pożytku publicznego w 2006 roku, ustalenia składu personalnego i nadania regulaminu pracy komisji konkursowej

Zarządzenie Nr IV/298/06 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 14 lutego 2006r.

Ikona statystyk
w sprawie zmian w składzie osobowym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych we Włoszczowie

Zarządzenie Nr IV/293/05 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 30 grudnia 2005 r.

Ikona statystyk
w sprawie utworzenia rachunku dochodów wlasnych przy jednostce budżetowej - Urzędzie Gminy we Włoszczowie

Zarządzenie Nr IV/297/05 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 24 stycznia 2006 r.

Ikona statystyk
w sprawie powierzenia wykonywania zadań służby bhp, powołania zospołu powypadkowego oraz komisji dla przeprowadzenia oceny warunków pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe w Urzedzie Gminy Włoszczowa

Zarządzenie Nr IV/296/05 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 23 stycznia 2006 r.

Ikona statystyk
w sprawie ogłoszenia pisemnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Włoszczowa oraz powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr IV/295/05 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 17 stycznia 2006 r.

Ikona statystyk
w sprawie opracowania układu wykonawczego budżetu Gminy Włoszczowa na 2006 rok    

Zarządzenie Nr IV/294/05 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 16 stycznia 2006 r.

Ikona statystyk
w sprawie powołania Komisji do przekazania w użyczenie wyposażenia (urządzeń) kotłowni olejowej znajdującej się we Włoszczowie ul. Jędrzejowska 81b oraz dokumentacji rozruchowej

Zarządzenie Nr IV/292/05 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 30 grudnia 2005 r.

Ikona statystyk
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2005 rok

Zarządzenie Nr IV/291/05 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 30 grudnia 2005 r.

Ikona statystyk
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2005r

Zarządzenie Nr IV/290/05 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 30 grudnia 2005 r.

Ikona statystyk
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2005 rok

Zarządzenie Nr IV/289/05 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 30 grudnia 2005 r.

Ikona statystyk
w sprawie powołania Komisji dla przekazania dokumentacji dotyczącej przyznania i wypłaty dodatków mieszkaniowych

Zarządzenie Nr IV/288/05 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 20 grudnia 2005 r.

Ikona statystyk
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2005 rok

Zarządzenie Nr IV/287/05 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 12 grudnia 2005 r.

Ikona statystyk
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2005 rok

Zarządzenie Nr IV/286/05 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 12 grudnia 2005 r.

Ikona statystyk
w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Włoszczowa

Zarządzenie Nr IV/285/05 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 6 grudnia 2005 r.

Ikona statystyk
w sprawie powołania komisji przetargowej oraz określenia zasad i trybu sprzedaży samochodu ciężarowego marki Żuk A 06

Zarządzenie Nr IV/284/05 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 6 grudnia 2005 r.

Ikona statystyk
w sprawie przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej

Zarządzenie Nr IV/283/05 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 30 listopada 2005 r.

Ikona statystyk
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2005 rok

Zarządzenie nr IV/264/05 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 30 września 2005 roku

Ikona statystyk
w sprawie dostosowania zakładowego planu kont budżetu Gminy i Urzędu Gminy do obowiązujących zasad

Zarządzenie nr IV/282/05 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 24 listopada 2005 roku

Ikona statystyk
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2005 rok

Zarządzenie nr IV/279/05 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 16 listopada 2005 roku

Ikona statystyk
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2005 rok

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-07-12 15:44:2, zmian dokonał(a): Sławomir Owczarek

WCAG 2.0 (Level AA)