Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Włoszczowa

www.gmina-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Zarządzenie Nr IV/79/2003 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 16 września 2003r.

Ikona statystyk

Zarządzenie Nr IV / 79 / 03

Burmistrza Gminy Włoszczowa

z dnia 16 września 2003 roku
w sprawie powołania komisji do oceny dokumentacji niearchiwalnej i jej zniszczenia z referendum ogólnokrajowego w sprawie przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej przeprowadzonego w dniach 7 i 8 czerwca 2003 roku.Na podstawie § 2 ust. I § 27 ust.1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy we Włoszczowie, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 169/93 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 20 lutego 1993 roku ( z późniejszymi zmianami ), zarządzam co następuje:
§ 1


Powołuję komisję w następującym składzie osobowym:


1.Maria Teresa Nasulewicz – Naczelnik Wydziału organizacyjnego

2.Mirosław Witkowicz - Inspektor Wydziału Organizacyjnego

3.Wojciech Cichecki - Informatyk§ 2


Na przewodniczącą komisji wyznaczam Marię Teresę Nasulewicz


§ 3


Zadaniem komisji jest dokonanie oceny dokumentacji niearchiwalnej z referendum ogólnokrajowego z przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej przeprowadzonego w dniach 7 i 8 czerwca 2003 roku.


§ 4


Termin rozpoczęcia prac wyznaczam na dzień 16 września 2003 roku.


§ 5


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Podmiot udostępniający:
Gmina Włoszczowa
Informację wytworzył:
Wojciech Cichecki
Informację wprowadził:
Wojciech Cichecki
Data wytworzenia:
2003-09-18
Data publikacji:
2003-09-18
Data ostatniej zmiany:
2005-11-28

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2022-09-30 17:06:54, zmian dokonał(a): Agnieszka Sufin

WCAG 2.0 (Level AA)