Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Włoszczowa

www.gmina-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Zarządzenie Nr IV/24/03 BURMISTRZA GMINY WŁOSZCZOWA z 20 stycznia 2003 r.

Ikona statystyk
w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego zmierzającego do zbadania zarzutów pani Anny Górskiej, sformułowanych w piśmie z 8 stycznia 2003 r. - w odniesieniu do Elżbiety Grzybek, dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 we Włoszczowie

Zarządzenie Nr IV/23/03 BURMISTRZA GMINY WŁOSZCZOWA z 14 stycznia 2003 r.

Ikona statystyk
W sprawie zmian w składzie osobowym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych we Włoszczowie

Zarządzenie Nr IV/22/03 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 07 stycznia 2003 roku

Ikona statystyk
w sprawie  wyznaczenia administratora bezpieczeństwa informacji.

Zarządzenie Nr IV/21/03 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 04 stycznia 2003 roku

Ikona statystyk
w sprawie ustalenia terminów zebrań wiejskich dla dokonania wyboru sołtysów i rad sołeckich na terenie Gminy Włoszczowa.

Zarządzenie Nr IV/20/02 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 31 grudnia 2002r.

Ikona statystyk
W sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2002 rok.

Zarządzenie Nr IV/19/02 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 31 grudnia 2002r.

Ikona statystyk
W sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2002 rok.

Zarządzenie Nr IV/18/02 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 31 grudnia 2002r.

Ikona statystyk
W sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2002 rok.

Zarządzenie Nr IV/17/02 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 31 grudnia 2002r.

Ikona statystyk
W sprawie spisu z natury gotówki oraz znaków opłaty skarbowej i weksli w kasie Urzędu Gminy we Włoszczowie.

Zarządzenie Nr IV/16/02 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 27 listopada 2002r.

Ikona statystyk
W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2002 rok.

Zarządzenie Nr IV/15/02 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 23 grudnia 2002r.

Ikona statystyk
W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2002 rok.

Zarządzenie Nr IV/14/02 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 18 grudnia2002

Ikona statystyk
w sprawie powołania komisji w celu rozstrzygnięcia „konkursu aktywności placówek oświatowych w propagowaniu właściwego zagospodarowania odpadów i aktywności indywidualnej uczniów w segregacji odpadów — II edycja” ogłoszonego przez Urząd Gminy we Włoszczowie w ramach programu edukacji ekologicznej w zakresie promującym selektywną zbiórkę surowców wtórnych i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

ZARZĄDZENIE Nr IV/13/02 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 18.12.2002 r.

Ikona statystyk
w sprawie powołania komisji odbiorowej budowy: Kanalizacji sanitarnej w zlewni kolektora B - ul. Wiejska we Włoszczowie.

ZARZĄDZENIE Nr IV/12/02 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 18.12.2002 r.

Ikona statystyk
7w sprawie powołania komisji odbiorowej budowy: „Stacja ujęcia wody i uzdatniania dla gminy Włoszczowa przy ul. Czarnieckiego we Włoszczowie - budynek obsługi pompowni roboty dodatkowe”.

ZARZĄDZENIE Nr IV/11/02 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 12.12.2002r

Ikona statystyk
W sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia egzaminu sprawdzającego z praktyki zawodowej słuchaczy III klasy Liceum Ekonomicznego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 we Włoszczowie odbywających praktykę w Urzędzie Gminy we Włoszczowie w dniach od 18.11 .2002r do 13.12.2002r.

ZARZĄDZENIE NR IV/10/02 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 10 grudnia 2002 roku

Ikona statystyk
w sprawie powołania Zespołu Koordynującego prace w zakresie zimowego utrzymania dróg

Zarządzenie Nr IV/9/02 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 6 grudnia 2002r.

Ikona statystyk
W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2002 rok.

Zarządzenie Nr IV/8/02 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 2 grudnia 2002r.

Ikona statystyk
W sprawie projektu budżetu Gminy Włoszczowa na 2003 rok.

Zarządzenie Nr IV/7/02 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 29 listopada 2002r.

Ikona statystyk
W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2002 rok.

Zarządzenie Nr IV/6/02 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 28 listopada 2002r.

Ikona statystyk
W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2002 rok.

Zarządzenie Nr IV/5/02 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 28 listopada 2002r.

Ikona statystyk
W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2002 rok.

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2022-09-30 17:06:54, zmian dokonał(a): Agnieszka Sufin

WCAG 2.0 (Level AA)