Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Włoszczowa

www.gmina-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Informacje nieudostępnione

Ikona statystyk
Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 roku, o dostępie do informacji publicznej, informacja publiczna która nie została udostępniona w Biuletynie, jest udostępniana na wniosek z zastrzeżeniem art. 15 ust. 1 w/w ustawy.

Zgodnie z art. 11 ustawy a dnia 6 września 2001 roku, o dostępie do informacji publicznej, informacja publiczna może być udostępniana także w drodze wyłożenia lub wywieszenia w miejscach ogólnie dostępnych, tj. np. tablicach ogłoszeń Urzędu.

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Włoszczowa
Informację wytworzył:
Wojciech Cichecki
Informację wprowadził:
Wojciech Cichecki
Data wytworzenia:
2003-06-30
Data publikacji:
2003-06-30
Data ostatniej zmiany:
2008-04-25

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-02-20 14:13:3, zmian dokonał(a): Martyna Sokolińska

WCAG 2.0 (Level AA)