Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Włoszczowa

www.gmina-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Obwieszczeniee Miejskiej Komisji Wyborczej we Włoszczowie z dnia 20 marca 2024 r. o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza w wyborach Burmistrza Gminy Włoszczowa zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Ikona statystyk

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej we Włoszczowie z dnia 15 marca 2024 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej we Włoszczowie zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024

Ikona statystyk

Postanowienia Komisarzy Wyborczych w Kielcach w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Ikona statystyk

Postanowienia Komisarzy Wyborczych w Kielcach w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Ikona statystyk

Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej we Włoszczowie z dnia 14 marca 2024 r. o zasadach i terminie losowania numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej we Włoszczowie zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Ikona statystyk

Informacja Komisarza Wyborczego w Kielcach III o losowaniach do obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Ikona statystyk

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 4 marca 2024 roku

Ikona statystyk

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) Burmistrz Gminy Włoszczowa podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

INFORMACJA Miejskiej Komisji Wyborczej we Włoszczowie powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. o składzie, siedzibie i dyżurach

Ikona statystyk

      

Uchwała Nr 2/2024 Miejskiej Komisji Wyborczej we Włoszczowie z dnia 28 lutego 2024 r.

Ikona statystyk

w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej we Włoszczowie, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Uchwała Nr 1/2024 Miejskiej Komisji Wyborczej we Włoszczowie z dnia 28 lutego 2024 r.

Ikona statystyk

w sprawie wyboru Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej we Włoszczowie, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach III z dnia 26 lutego 2024r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024r.

Ikona statystyk

                                           

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach III z dnia 26 lutego 2024r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024r.

Ikona statystyk

                 

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach III z dnia 26 lutego 2024r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w Gminie Włoszczowa w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024r.

Ikona statystyk

                    

Postanowienia Komisarzy Wyborczych w Kielcach z dnia 12 lutego 2024 r. w sprawie zmian w podziałach gmin województwa świętokrzyskiego na okręgi wyborcze i stałe obwody głosowania

Ikona statystyk

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Ikona statystyk

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat, w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Ikona statystyk

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat

Ikona statystyk

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Włoszczowa o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej we Włoszczowie

Ikona statystyk

                      

Zarządzenie NR 0050.13.2024 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 9 lutego 2024 roku w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Włoszczowa miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku

Ikona statystyk

                    

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Ikona statystyk

               


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-07-12 15:44:2, zmian dokonał(a): Sławomir Owczarek

WCAG 2.0 (Level AA)