Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Włoszczowa

www.gmina-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Wykonanie budżetu 2021 r. wykaz ulgi, umorzenia.

Ikona statystyk

informacja o wykonaniu budżetu Gminy Włoszczowa za 2021 rok, wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty - art. 37 ust. 1, pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn.zm.).

   

Sprawozdania 2022 r.

Ikona statystyk

Sprawozdania kwartalne RB

   

Informacja o relizacji budżetu Gminy Włoszczowa za I kwartał 2022 roku.

Ikona statystyk

w tym kwota deficytu/nadwyżki Kwartalna informacja na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z wykonania budżetu Gminy Włoszczowa za IV kwartał 2021 r. - w tym informacja o kwocie deficytu/nadwyżki oraz umorzenia niepodatkowych należności budżetowych.

    

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 rok.

Ikona statystyk

w tym opinia RIO

   

Informacja o relizacji budżetu Gminy Włoszczowa za IV kwartał 2021 roku.

Ikona statystyk

w tym kwota deficytu/nadwyżki

        Kwartalna informacja na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z wykonania budżetu Gminy Włoszczowa za IV kwartał 2021 r. - w tym informacja o kwocie deficytu/nadwyżki oraz umorzenia niepodatkowych należności budżetowych.

Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2029

Ikona statystyk

   

Uchwała budżetowa na 2022 rok

Ikona statystyk

   

PROJEKT BUDŻETU NA 2022 ROK

Ikona statystyk

Projekt budżetu 2022r/Opinie RIO

   

Projekt WPF na lata 2022-2029

Ikona statystyk

opinia RIO

   

KWARTALNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU ZA III kw. 2021 r.

Ikona statystyk

w tym kwota deficytu/nadwyżki

                 Kwartalna informacja na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z wykonania budżetu Gminy Włoszczowa za okres od początku roku do dnia 30.09.2021 r. - w tym informacja o kwocie deficytu/nadwyżki oraz umorzenia niepodatkowych należności budżetowych.

 

Sprawozdania 2021 r.

Ikona statystyk

Sprawozdania kwartalne RB/informacje/sprawozdania/ półroczne roczne z wykonania budżetu.

    

WPF na lata 2021-2029

Ikona statystyk

uchwała WPF 2021-2029/Opinia RIO

   

Budżet 2021 rok.

Ikona statystyk

Uchwała budżetowa 2021r/Opinie RIO.

   

Projekt WPF 2021-2029

Ikona statystyk

Projekt WPF na lata 2021-2029/Opinie RIO

Projekt budżetu na 2021 r.

Ikona statystyk

Projekt budżetu Gminy Włoszczowa na 2021 rok/ Opinie RIO.

Sprawozdania 2020 r.

Ikona statystyk

Sprawozdania kwartalne RB/informacje/sprawozdania/ półroczne roczne z wykonania budżetu.

Budżet 2020 rok.

Ikona statystyk

Uchwała budżetowa/Opinie RIO.

WPF 2020-2029

Ikona statystyk

WPF 2020-2029/Opinie RIO

Projekt WPF 2020 - 2029.

Ikona statystyk

Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włoszczowa na lata 2020-2029/Opinia RIO.

Projekt budżetu 2020 r.

Ikona statystyk

Projekt budżetu - Opinie RIO.


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-02-20 14:13:3, zmian dokonał(a): Martyna Sokolińska

WCAG 2.0 (Level AA)