Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Włoszczowa

www.gmina-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Zarządzenie nr 0050.37.2015 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 24 kwietnia 2015 roku

Ikona statystyk

w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego do obsługi informatycznej w Gminie Włoszczowa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015r, oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych tych wyborów.

Zarządzenie nr 0050.38.2015 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 29 kwietnia 2015 roku

Ikona statystyk

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2015 rok.

Zarządzenie nr 0050.39.2015 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 30 kwietnia 2015 roku

Ikona statystyk

w sprawie stanowisk kierowania i zapasowego miejsca pracy w systemie kierowania bezpieczeństwem narodowym w Gminie Włoszczowa.

Zarządzenie nr 0050.40.2015 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 30 kwietnia 2015 roku

Ikona statystyk

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2015 rok.

Zarządzenie nr 0050.41.2015 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 7 maja 2015 roku

Ikona statystyk

w sprawie zasad funkcjonowania świetlicy wiejskiej w Rząbcu.

Zarządzenie nr 0050.42.2015 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 8 maja 2015 roku

Ikona statystyk

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 7 w Bebelnie Wsi i Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 11 w Łachowie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015r.

Zarządzenie nr 0050.43.2015 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 8 maja 2015 roku

Ikona statystyk

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2015 rok.

Zarządzenie nr 0050.44.2015 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 22 maja 2015 roku

Ikona statystyk
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2015 rok.

Zarządzenie nr 0050.45.2015 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 28 maja 2015 roku

Ikona statystyk

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Marii Sikory ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie nr 0050.46.2015 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 28 maja 2015 roku

Ikona statystyk

w sprawie ustalenia wysokości świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym udzielanych uczniom zamieszkującym na terenie Gminy Włoszczowa.

Zarządzenie nr 0050.47.2015 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 29 maja 2015 roku

Ikona statystyk

w sprawie zmiany Zarządzenie nr 0050.43.2015 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 8 maja 2015 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2015 rok.

Zarządzenie nr 0050.48.2015 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 29 maja 2015 roku

Ikona statystyk
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2015 rok.

Zarządzenie nr 0050.49.2015 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 10 czerwca 2015 roku

Ikona statystyk
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2015 rok.

Zarządzenie nr 0050.50.2015 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 18 czerwca 2015 roku

Ikona statystyk
w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej: Hala Sportowa, Stadion Sportowy im. Mariana Górskiego, Zbiornik wodny "Klekot", znajdujących się w trwałym zarządzie Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włoszczowie.

Zarządzenie nr 0050.51.2015 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 18 czerwca 2015 roku

Ikona statystyk
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2015 rok.

Zarządzenie nr 0050.52.2015 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 25 czerwca 2015 roku

Ikona statystyk
w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektu użyteczności publicznej: Kryta Pływalnia "NEMO" we Włoszczowie.

Zarządzenie nr 0050.53.2015 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 25 czerwca 2015 roku

Ikona statystyk
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2015 rok.

Zarządzenie nr 0050.54.2015 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 3 lipca 2015 roku

Ikona statystyk
w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Włoszczowa miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń dotyczących referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 6 września 2015 roku i plakatów podmiotów uprawnionych do udziału w kampanii referendalnej.

Zarządzenie nr 0050.55.2015 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 6 lipca 2015 roku

Ikona statystyk
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2015 rok.

Zarządzenie nr 0050.59.2015 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 20 lipca 2015 roku

Ikona statystyk
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2015 rok.

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2022-06-30 12:44:19, zmian dokonał(a): Monika Starczewska

WCAG 2.0 (Level AA)