Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Włoszczowa

www.gmina-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Zarządzenie nr 0050.60.2015 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 23 lipca 2015 roku

Ikona statystyk
w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do Rady Gminnej Działalności Pożytku Publicznego we Włoszczowie, powołania komisji do przeprowadzenia naboru oraz ustalenia formularza do zgłaszania kandydatów i wzoru karty do głosowania.

Zarządzenie nr 0050.61.2015 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 24 lipca 2015 roku

Ikona statystyk
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2015 rok.

Zarządzenie nr 0050.62.2015 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 31 lipca 2015 roku

Ikona statystyk
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2015 rok.

Zarządzenie nr 0050.63.2015 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 06 sierpnia 2015 roku

Ikona statystyk
w sprawie powołania Gminnej Komisji do Spraw Szacowania Skutków Klęsk Żywiołowych na Terenie Gminy Włoszczowa.

Zarządzenie nr 0050.65.2015 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 11 sierpnia 2015r.

Ikona statystyk
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2015 rok.

Zarządzenie nr 0050.67.2015 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 17 sierpnia 2015r.

Ikona statystyk

w sprawie wyznaczenia osób do ochrony lokali obwodowych komisji do spraw referendum w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami.

Zarządzenie nr 0050.68.2015 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 19 sierpnia 2015r.

Ikona statystyk

w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych.

Zarządzenie nr 0050.69.2015 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 24 sierpnia 2015r.

Ikona statystyk

w sprawie referendum operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 06 września 2015 roku.

Zarządzenie nr 0050.70.2015 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 25 sierpnia 2015r.

Ikona statystyk
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2015 rok.

Zarządzenie nr 0050.71.2015 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 31 sierpnia 2015r.

Ikona statystyk
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2015 rok.

Zarządzenie nr 0050.73.2015 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 03 września 2015r.

Ikona statystyk
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2015 rok.

Zarządzenie nr 0050.74.2015 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 15 września 2015r.

Ikona statystyk
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2015 rok.

Zarządzenie nr 0050.75.2015 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 21 września 2015r.

Ikona statystyk
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2015 rok.

Zarządzenie nr 0050.76.2015 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 30 września 2015r.

Ikona statystyk
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2015 rok.

Zarządzenie nr 0050.77.2015 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 1 października 2015r.

Ikona statystyk
w sprawie wprowadzenia Polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w urzędzie Gminy Włoszczowa.

Zarządzenie nr 0050.78.2015 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 02 października 2015r.

Ikona statystyk
w sprawie powołania Rady Gminnej Działalności Pożytku Publicznego we Włoszczowie.

Zarządzenie nr 0050.79.2015 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 05 października 2015r.

Ikona statystyk
w sprawie powołania koordynatora gminnego oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015r.

Zarządzenie nr 0050.80.2015 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 05 października 2015r.

Ikona statystyk
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015r.

Zarządzenie nr 0050.81.2015 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 05 października 2015r.

Ikona statystyk
w sprawie ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października.

Zarządzenie nr 0050.82.2015 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 09 października 2015r.

Ikona statystyk
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2015 rok.

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2022-05-26 09:06:23, zmian dokonał(a): Dariusz Górski

WCAG 2.0 (Level AA)