Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Włoszczowa

www.gmina-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Zarządzenie nr 0050.32.2014 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 11 czerwca 2014r.

Ikona statystyk

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i przyznania dotacji na realizację w 2014r. zadań publicznych Gminy Włoszczowa, które zostaną zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zarządzenie nr 0050.34.2014 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 13 czerwca 2014r.

Ikona statystyk
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2014 rok.

Zarządzenie nr 0050.35.2014 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 26 czerwca 2014r.

Ikona statystyk
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2014 rok.

Zarządzenie nr 0050.36.2014 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 30 czerwca 2014r.

Ikona statystyk
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2014 rok.

Zarządzenie nr 0050.37.2014 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 15 lipca 2014r.

Ikona statystyk
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2014 rok.

Zarządzenie nr 0050.38.2014 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 17 lipca 2014r.

Ikona statystyk

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Iwony Ślęzak ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie nr 0050.39.2014 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 17 lipca 2014r.

Ikona statystyk

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Pauliny Kościołek ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie nr 0050.40.2014 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 17 lipca 2014r.

Ikona statystyk

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Iwony Ciosek ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie nr 0050.41.2014 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 17 lipca 2014r.

Ikona statystyk

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Księdza Przemysława Filipkiewicza ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie nr 0050.42.2014 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 17 lipca 2014r.

Ikona statystyk

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Księdza Norberta Siedleckiego ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Zarządzenie nr 0050.43.2014 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 24 lipca 2014r.

Ikona statystyk
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2014 rok.

Zarządzenie nr 0050.44.2014 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 19 sierpnia 2014r.

Ikona statystyk

w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych.

Zarządzenie nr 0050.45.2014 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 20 sierpnia 2014r.

Ikona statystyk

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2014 rok.

Zarządzenie nr 0050.46.2014 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 25 sierpnia 2014r.

Ikona statystyk

w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 we Włoszczowie.

Zarządzenie nr 0050.47.2014 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 25 sierpnia 2014r.

Ikona statystyk

w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 we Włoszczowie.

Zarządzenie nr 0050.48.2014 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 28 sierpnia 2014r.

Ikona statystyk

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2014 rok.

Zarządzenie nr 0050.49.2014 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 03 września 2014r.

Ikona statystyk

w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej: Hala Sportowa, Stadion Sportowy im. Mariana Górskiego, Zbiornik wodny "Klekot", znajdujących się w trwałym zarządzie Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włoszczowie.

Zarządzenie NR 0050.50.2014 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 03 września 2014 roku

Ikona statystyk

w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Włoszczowa miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.

Zarządzenie nr 0050.51.2014 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 08 września 2014 roku

Ikona statystyk
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2014 rok.

Zarządzenie nr 0050.52.2014 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 23 września 2014 roku

Ikona statystyk
w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2014 rok.

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2022-09-30 17:06:54, zmian dokonał(a): Agnieszka Sufin

WCAG 2.0 (Level AA)