Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Włoszczowa

www.gmina-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Zarządzenie Nr 0050.38.2012 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 8 czerwca 2012 roku

Ikona statystyk
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2012 rok.

Zarządzenie Nr 0050.39.2012 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 29 czerwca 2012 roku

Ikona statystyk
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2012 rok.

Zarządzenie Nr 0050.40.2012 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 2 lipca 2012 roku

Ikona statystyk

w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora Programu profilaktyki szczepień przeciw zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego (HPY) na lata 2012-2014).

Zarządzenie Nr 0050.41.2012 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 3 lipca 2012 roku

Ikona statystyk

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2012r. zadań publicznych Gminy Włoszczowa zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zarządzenie Nr 0050.42.2012 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 9 lipca 2012 roku

Ikona statystyk

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2012r. zadań publicznych Gminy Włoszczowa, które zostaną zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zarządzenie Nr 0050.43.2012 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 13 lipca 2012 roku

Ikona statystyk
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2012 rok.

Zarządzenie nr 0050.44.2012 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 25 lipca 2012r.

Ikona statystyk

w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na wybór realizatora Programu profilaktyki szczepień przeciw zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2012-2014.

Zarządzenie nr 0050.45.2012 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 31 lipca 2012r.

Ikona statystyk
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2012 rok.

Zarządzenie nr 0050.46.2012 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 31 lipca 2012r.

Ikona statystyk
w sprawie zatwierdzenia limitu etatów we Włoszczowskim Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji we Włoszczowie.

Zarządzenie nr 0050.47.2012 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 13 sierpnia 2012r.

Ikona statystyk

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2012 rok.

Zarządzenie nr 0050.48.2012 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 22 sierpnia 2012r.

Ikona statystyk

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2012 rok.

Zarządzenie nr 0050.49.2012 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 23 sierpnia 2012r.

Ikona statystyk

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pana Karola Lichosika ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie nr 0050.50.2012 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 23 sierpnia 2012r.

Ikona statystyk

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Justyny Kaczor ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie nr 0050.51.2012 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 23 sierpnia 2012r.

Ikona statystyk

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Anny Drążyk ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie nr 0050.52.2012 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 23 sierpnia 2012r.

Ikona statystyk

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Jolanty Koby ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Zarządzenie nr 0050.53.2012 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 23 sierpnia 2012r.

Ikona statystyk

w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 2 we Włoszczowie

Zarządzenie nr 0050.54.2012 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 23 sierpnia 2012r.

Ikona statystyk

w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi we Włoszczowie

Zarządzenie nr 0050.55.2012 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 23 sierpnia 2012r.

Ikona statystyk

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej im. S. Czarnieckiego w Czarncy

Zarządzenie nr 0050.56.2012 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 30 sierpnia 2012 roku

Ikona statystyk

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2012 rok.

Zarządzenie nr 0050.57.2012 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 04 września 2012 roku

Ikona statystyk
w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia kontroli w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Włoszczowa.

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2023-01-27 13:38:38, zmian dokonał(a): admin

WCAG 2.0 (Level AA)