Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Włoszczowa

www.gmina-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Zarządzenie Nr 0050.9.2022 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 27 stycznia 2022 r.

Ikona statystyk

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2022 rok.

   

Zarządzenie Nr 0050.8.2022 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 26 stycznia 2022 r.

Ikona statystyk

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włoszczowa na lata 2022-2029.

   

Zarządzenie Nr 0050.7.2022 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 25 stycznia 2022 r.

Ikona statystyk

w sprawie określenia, na rok szkolny 2022/2023, terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Włoszczowa, a także podania do publicznej wiadomości informacji o kryteriach branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym, dokumentach niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów oraz liczbie punktów możliwej do uzyskania za poszczególne kryteria

               

Zarządzenie Nr 0050.6.2022 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 25 stycznia 2022r.

Ikona statystyk

w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dla kierowników i zastępców kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Włoszczowa

                       

Zarządzenie Nr 0050.5.2022 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 19 stycznia 2022 r.

Ikona statystyk

w sprawie realizacji zadań w sposób ograniczający bezpośrednią obsługę interesantów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

                            

Zarządzenie Nr 0050.4.2022 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 19 stycznia 2022 r.

Ikona statystyk

w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienianych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy wpisani zostaną na listę kandydatów na członków komisji konkursowych powołanych do zaopiniowania ofert na realizację w 2022 r. zadań publicznych Gminy Włoszczowa

                         

Zarządzenie Nr 0050.3.2022 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 18 stycznia 2022 r.

Ikona statystyk

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 r. zadań publicznych Gminy Włoszczowa zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

                               

Zarządzenie Nr 0050.2.2022 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 5 stycznia 2022 r.

Ikona statystyk

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2022 rok.

   

Zarządzenie Nr 0050.1.2022 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 4 stycznia 2022 r.

Ikona statystyk

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu projektów na realizację w 2022 r. zadań publicznych Gminy Włoszczowa z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Włoszczowa

                      

Zarządzenie Nr 0050.98.2021 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 30.12.2021r.

Ikona statystyk

w sprawie ustalenia składu Komisji Gminnej do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej oraz budynkach mieszkalnych, spowodowanych przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne.

Zarządzenie Nr 0050.97.2021 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 30.12.2021r.

Ikona statystyk

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2021 rok.

    

Zarządzenie Nr 0050.96.2021 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 17.12.2021r.

Ikona statystyk

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2021 rok.

   

Zarządzenie Nr 0050.95.2021 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 16 grudnia 2021 r.

Ikona statystyk

w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektu użyteczności publicznej: Kryta Pływalnia „NEMO” we Włoszczowie

                   

Zarządzenie Nr 0050.94.2021 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 16 grudnia 2021 r.

Ikona statystyk

w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej: Hala Sportowa , Stadion Sportowy im. Mariana Górskiego , Zbiornik wodny "Klekot", znajdujących się w trwałym zarządzie Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włoszczowie

    

Zarządzenie Nr 0050.93.2021 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 7 grudnia 2021 r.

Ikona statystyk

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia zasad rezerwacji, wysokości, sposobu poboru opłat za rezerwację miejsc handlowych na targowisku miejskim zlokalizowanym we Włoszczowie przy ul. Targowej

          

Zarządzenie Nr 0050.92.2021 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 7.12.2021r.

Ikona statystyk

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2021 rok.

   

Zarządzenie Nr 0050.91.2021 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 7 grudnia 2021 r.

Ikona statystyk

w sprawie ogłoszenia konkursu projektów na realizację zadania publicznego Gminy Włoszczowa z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Włoszczowa oraz powołania Komisji Konkursowej

                    

Zarządzenie Nr 0050.90.2021 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 01 grudnia 2021 r.

Ikona statystyk

w sprawie ustalenia wysokości, sposobu poboru i rozliczania opłaty za korzystanie z szaletu miejskiego zlokalizowanego we Włoszczowie przy Placu Wolności

            

Zarządzenie Nr 0050.89.2021 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 1 grudnia 2021 r.

Ikona statystyk

w sprawie realizacji zadań w sposób ograniczający bezpośrednią obsługę interesantów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

                                           

Zarządzenie Nr 0050.87.2021 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 26.11.2021r.

Ikona statystyk

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2021 rok.

   


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2022-05-26 09:06:23, zmian dokonał(a): Dariusz Górski

WCAG 2.0 (Level AA)