Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Włoszczowa

www.gmina-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Zarządzenie NR 0050.50.2021 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 1 czerwca 2021r.

Ikona statystyk

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2021r.

Zarządzenie NR 0050.49.2021 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 28 maja 2021r.

Ikona statystyk

w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej Hala Sportowa, Stadion Sportowy im. Mariana Górskiego, Zbiornik wodny Klekot, znajdujących się w trwałym zarządzie Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włoszczowie.

Zarządzenie NR 0050.48.2021 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 27 maja 2021r.

Ikona statystyk

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Bibbioteki Publicznej we Włoszczowie za 2020 r.

Zarządzenie NR 0050.47.2021 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 27 maja 2021r.

Ikona statystyk

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Domu Kultury we Włoszczowie za 2020 r.

Zarządzenie NR 0050.46.2021 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 27 maja 2021r.

Ikona statystyk

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2021r.

Zarządzenie NR 0050.45.2021 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 26 maja 2021r.

Ikona statystyk

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2021r.

Zarządzenie NR 0050.44.2021 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 24 maja 2021r.

Ikona statystyk

w sprawie organizacji stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa

Zarządzenie NR 0050.43.2021 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 14 maja 2021r.

Ikona statystyk

w sprawie powołania członków Gminnej Rady Seniorów       

Zarządzenie NR 0050.42.2021 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 13 maja 2021r.

Ikona statystyk

w sprawie wyznaczenia przewodniczącego oraz członków Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Włoszczowa położonej we Włoszczowie przy ul. Dworcowej w obrębie 05, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką nr 3351/10 o pow. 0,0432 ha, dla której w Sądzie Rejonowym we Włoszczowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KI1W/00029047/6

Zarządzenie NR 0050.41.2021 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 11 maja 2021r.

Ikona statystyk

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2021r.

Zarządzenie NR 0050.40.2021 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 10 maja 2021r.

Ikona statystyk

w sprawie realizacji zadań w sposób ograniczający bezpośrednią obsługę interesantów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Zarządzenie NR 0050.39.2021 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 29 kwietnia 2021r.

Ikona statystyk

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gmniny Włoszczowa na 2021r.

Zarządzenie NR 0050.38.2021 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 29 kwietnia 2021r.

Ikona statystyk

w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej: Hala Sportowa,Stadion Sportowy im. Mariana Górskiego, Zbiornik wodny Klekot, znajdujących się w trwałym zarządzie Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włoszczowie

Zarządzenie NR 0050.37.2021 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 28 kwietnia 2021r.

Ikona statystyk

w sprawie zatwierdzenia limitu zatrudnienia limitu zatrudnienia w Ośrodku Sportu i Rekreacji we Włoszczowie

Zarządzenie NR 0050.36.2021 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 19 kwietnia 2021r.

Ikona statystyk

w sprawie realizacji zadań w sposób ograniczający bezpośrednią obsługę interesantów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Zarządzenie NR 0050.35.2021 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 19 kwietnia 2021r.

Ikona statystyk

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2021r.

Zarządzenie Nr 0050.34.2021 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 14 kwietnia 2021r.

Ikona statystyk

w sprawie realizacji zadań w sposób ograniczający bezpośrednią obsługę interesantów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Zarządzenie Nr 0050.33.2021 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 14 kwietnia 2021 r.

Ikona statystyk

w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów do Gminnej Rady Seniorów oraz powołania komisji do przeprowadzenia naboru

Zarządzenie NR 0050.32.2021 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 8 kwietnia 2021r.

Ikona statystyk

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2021r.

Zarządzenie NR 0050.31.2021 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 30 marca 2021r.

Ikona statystyk

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2021r.


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-09-22 08:16:22, zmian dokonał(a): Tomasz Strączyński

WCAG 2.0 (Level AA)