Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Włoszczowa

www.gmina-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Zarządzenie Nr LXXIX/09 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 29 września 2009 roku

Ikona statystyk
W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2009 rok

Zarządzenie Nr LXXX/09 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 30 września 2009 roku

Ikona statystyk
W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2009 rok

Zarządzenie Nr LXXXI/09 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 06 października 2009 roku

Ikona statystyk
W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2009 rok

Zarządzenie Nr LXXXII/09 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 14 października 2009 roku

Ikona statystyk
W sprawie ogłoszenia pisemnego ofertowego przetargu nieograniczonego na dzierżawę stanowiska garażowego zlokalizowanego na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Włoszczowa oraz powołania Komisji Przetargowej

Zarządzenie Nr LXXXIII/09 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 14 października 2009 roku

Ikona statystyk
W sprawie powołania Komisji Stypendialnej

Zarządzenie Nr LXXXIV/09 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 14 października 2009 roku

Ikona statystyk
w sprawie ogłoszenie konkursu ofert na wybór realizatora "Programu profilaktyki zakażeń meningokokowych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Włoszczowa" w zakresie przeprowadzenia szczepień ochronnych przeciwko meningokokom typu C oraz powołania Komisji Konkursowej 

Zarządzenie Nr LXXXV/09 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 14 października 2009 roku

Ikona statystyk
W sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora "Programu Profilaktyki Raka Prostaty dla Mieszkańców Gminy Włoszczowa na rok 2009" oraz powołania Komisji Konkursowej

Zarządzenie Nr LXXXVI/09 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 16 października 2009 roku

Ikona statystyk
W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2009 rok

Zarządzenie Nr LXXXVII/09 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 19 października 2009 roku

Ikona statystyk
W sprawie wysokości świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym udzielanych uczniom zamieszkującym na terenie Gminy Włoszczowa

Zarządzenie Nr LXXXVIII/09 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 22 października 2009 roku

Ikona statystyk
W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na rok 2009 rok.

Zarządzenie Nr LXXXIX/09 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 26 września 2009 roku

Ikona statystyk
W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na rok 2009 rok.

Zarządzenie Nr XC/09 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 14 października 2009 roku

Ikona statystyk
W sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora "Programu profilaktyki zakażeń meningokokowych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Włoszczowa" w zakresie przeprowadzenia szczepień ochronnych przeciwko meningogokom typu C oraz powołania Komisji Konkursowej.

Zarządzenie Nr XCI/09 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 27 października 2009 roku

Ikona statystyk
W sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór realizatora "Programu Profilaktyki Raka Prostaty dla Mieszkańców Gminy Włoszczowa na rok 2009"

Zarządzenie Nr XCII/09 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 28października 2009 roku

Ikona statystyk
W sprawie zmiany Zarządzenia Nr LXXXIX/09 z dnia 26 września 2009r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr XCIII/09 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 29 października 2009 roku

Ikona statystyk
W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr XCV/09 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 4 listopada 2009 roku

Ikona statystyk
W sprawie przyznania stypendiów Burmistrza dla uczniów gimnazjów, którzy wyróżniają się szczególnymi osiągnięciami w nauce.

Zarządzenie Nr XCVI/09 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 4 listopada 2009 roku

Ikona statystyk
W sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na wybór realizatora "Programu profilaktyki zakażeń miningokokowych dla dzieci i młodzieży 

Zarządzenie Nr XCVII/09 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 4 listopada 2009 roku

Ikona statystyk
W sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na wybór realizatora "Programu profilaktyki raka prostaty"

Zarządzenie Nr XCIX/09 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 16 listopada 2009 roku

Ikona statystyk
W sprawie przygotowania projektu budżetu Gminy Włoszczowa na 2010 rok

Zarządzenie Nr C/09 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 19 listopada 2009 roku

Ikona statystyk
W sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2009 rok

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-02-23 09:02:33, zmian dokonał(a): Dariusz Górski

WCAG 2.0 (Level AA)