Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Włoszczowa

www.gmina-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Zaproszenie do złożenia oferty

Ikona statystyk

Zaproszenie do składania ofert na Roboty remontowe w budynku SP w Czarncy

Zaproszenie do złożenia oferty

Ikona statystyk

Dowóz ucznia niepełnosprawnego wraz  z opieką  z miejscowości Jeżowice, gm. Włoszczowa do I Liceum Ogólnokształcącego we Włoszczowie w roku szkolnym 2019/2020

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 221 000 euro

Ikona statystyk

Dostawa opału na potrzeby ogrzewania placówek oświatowych w sezonie 2019/2020, wraz z transportem i rozładunkiem

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 221 000 euro

Ikona statystyk

Świadczenie w roku szkolnym 2019/2020 usług w zakresie dowozu i odwozu uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Włoszczowa, wraz z zapewnieniem opieki do i z Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Zielonkach (Psary-Kolonia 57, 29-145 Secemin)

Zaproszenie do złożenia oferty

Ikona statystyk

Zamawiający - Zespół Placówek Oświatowych w Koniecznie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pn. Zakup i wymiana kotłów miałowych c.o. na kocioł opalany pelletem o mocy 370 kW w Zespole Placówek Oświatowych w Koniecznie.

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 221 000 euro

Ikona statystyk

Świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu uczniów z terenu Gminy Włoszczowa do i z placówek oświatowych w formie zakupu biletów miesięcznych w ramach przewozów regularnych w roku szkolnym 2019/2020

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 5 548 000 euro

Ikona statystyk

na zadanie pn. „Rozbudowa wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego i termomodernizacją budynku Domu Kultury we Włoszczowie”

Zaproszenie do złożenia oferty

Ikona statystyk

Zamawiający - Dom Kultury we Włoszczowie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pn.„Remont pomieszczeń na potrzeby Domu Kultury we Włoszczowie”

Zaproszenie do złożenia oferty

Ikona statystyk

Zamawiający - Przedszkole Samorządowe Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi we Włoszczowie zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pn. "Kompleksowa dostawa i sprzedaż gazu ziemnego do budynku Przedszkola Samorządowego Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi we Włoszczowie, ul. Różana 18 w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r."

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro

Ikona statystyk

Dostawa transportem własnym opału dla szkół i przedszkoli w sezonie grzewczym 2018/2019

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Ikona statystyk

Remont korytarzy i klatki schodowej w siedzibach: Samorządowego Centrum Oświaty we Włoszczowie i Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszczowie

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Ikona statystyk

Remont dachu budynku szkolnego Zespołu Placówek Oświatowych nr 1 we Włoszczowie

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro

Ikona statystyk

Świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Włoszczowa, wraz z zapewnieniem opieki do i z Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Zielonkach

 

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 221 000 euro

Ikona statystyk

Świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu uczniów z terenu Gminy Włoszczowa do i z placówek ośiatowych w roku szkolnym 2018/2019

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Ikona statystyk

Dostawa transportem własnym opału dla szkół i przedszkoli w sezonie grzewczym 2017/2018

Konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej rozbudowy Domu Kultury we Włoszczowie

Ikona statystyk

o salę taneczną z pomieszczeniami towarzyszącymi wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 209 000 euro

Ikona statystyk

świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Włoszczowa, wraz z zapewnieniem opieki do i z Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Zielonkach

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 209 000 euro

Ikona statystyk

Świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu uczniów z terenu Gminy Włoszczowa do i z placówek ośiatowych w roku szkolnym 2017/2018

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 5 225 000 euro

Ikona statystyk

na wykonanie robót budowlanych pn. "Wymiana stropu nad piwnicami budynku Szkoły Podstawowej w Czarncy"

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 209 000 euro

Ikona statystyk

Dostawa transportem własnym opału do szkół w sezonie grzewczym 2016/2017


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-06-18 12:52:1, zmian dokonał(a): grzegorzj

WCAG 2.0 (Level AA)