Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Włoszczowa

www.gmina-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Zarządzenie Nr IV/330/06 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 5 wrzesnia 2006r.

Ikona statystyk
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2006 rok

Zarządzenie Nr IV/328/06 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 10 sierpnia 2006r.

Ikona statystyk
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2006 rok

Zarządzenie Nr IV/327/06 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 31 lipca 2006r.

Ikona statystyk
w sprawie przeniesienia planowanych wydatków w budżecie Gminy Włoszczowa na 2006 rok

Zarządzenie Nr IV/326/06 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 31 lipca 2006r.

Ikona statystyk
w sprawie przeniesienia wydatków z rezerwy budżetowej

Zarządzenie Nr IV/325/06 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 26 lipca 2006r.

Ikona statystyk
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2006 rok

Zarządzenie Nr IV/324/06 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 26 lipca 2006r.

Ikona statystyk
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2006 rok

Zarządzenie Nr IV/332/06 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 5 września 2006r.

Ikona statystyk
w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Zarządzenie Nr IV/323/06 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 21 lipca 2006r.

Ikona statystyk
w sprawie powołania Komisji Przetargowej w celu przeprowadzenia rokowań po trzecim ustnym przetargu zakończonym wynikiem negatywnym na oddanie w dzierżawę nieruchomości na okres nie dłuższy niż 10 lat pod działalność handlową, stanowiącej własność Gminy Włoszczowa położonej na terenie Włoszczowy os. Brożka 3

Zarządzenie Nr IV/322/06 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 21 lipca 2006r.

Ikona statystyk
w sprawie ustalenia imiennego składu osobowego Komisji Gminnej do spraw szacowania strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej znajdujących się na obszarach dotkniętych kleskami żywiołowymi na terenie Gminy Włoszczowa

Zarządzenie Nr IV/321/06 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 11 lipca 2006r.

Ikona statystyk
w sprawie ogłoszenia pisemnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Włoszczowa oraz powołania Konisji Przetargowej

Zarządzenie Nr IV/320/06 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 30 czerwca 2006r.

Ikona statystyk
w sprawie przeniesienia planowanych wydatków w budżecie Gminy Włoszczowa na 2006 rok

Zarządzenie Nr IV/319/06 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 27 czerwca 2006r.

Ikona statystyk
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2006 rok

Zarządzenie Nr IV/318/06 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 5 czerwca 2006r.

Ikona statystyk
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2006 rok

Zarządzenie Nr IV/317/06 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 31 maja 2006r.

Ikona statystyk
w sprawie przeniesienia planowanych wydatków w budżecie Gminy Włoszczowa na 2006 rok.

Zarządzenie Nr IV/316/06 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 18 maja 2006r.

Ikona statystyk
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2006 rok

Zarządzenie Nr IV/315/06 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 8 maja 2006r.

Ikona statystyk
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2006 rok

Zarządzenie Nr IV/314/06 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 8 maja 2006r.

Ikona statystyk
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2006 rok

Zarządzenie Nr IV/313/06 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 2 maja 2006r.

Ikona statystyk
w sprawie zatwierdzenia Regulaminu dowożenia uczniów do placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Włoszczowa

Zarządzenie Nr IV/312/06 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 28 kwietnia 2006r.

Ikona statystyk
w sprawie przeniesienia planowanych wydatków w budżecie Gminy Włoszczowa na 2006 rok

Zarządzenie Nr IV/311/06 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 25 kwietnia 2006r.

Ikona statystyk
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2006 rok

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2022-06-30 12:44:19, zmian dokonał(a): Monika Starczewska

WCAG 2.0 (Level AA)