Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Włoszczowa

www.gmina-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Wykaz

Ikona statystyk

Działając w oparciu o art. 16 a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych / jednolity tekst  Dz. Ustaw Nr 15 poz. 148 z 2003 roku / podaje się do publicznej wiadomości wykaz podatników będących przedsiębiorcami , którym umorzono zaległości podatkowe  z tytułu podatków i opłat lokalnych  oraz podatników podatku rolnego i leśnego  za okres od 01.01.2005r do 31 grudnia 2005 roku

                                                                                                                                                                                                                  

     

Nazwisko i imię  lub Nazwa firmy

  
     

Wysokość umorzonej kwoty

  
  

      Przyczyna   umorzenia

  
     

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.

  
  

         4.631,30

  
  

 Interes  podatnika

     
  

Zespół Opieki Zdrowotnej

  
     

          60.000,00

  
     

 Interes publiczny

  
  

Pierzchnica Paweł

  
  

              106,30

  
  

 Interes podatnika

  
  

Dudzińska  Anna

  
  

             494,80

  
  

 Interes podatnika

  
  

Zawada Kazimierz

  
  

                  54,90

  
  

 Interes podatnika

  
  

Kowalski  Zbigniew

  
  

              134,90

  
  

 Interes podatnika

  
  

Chojnacka  Helena

  
  

                  53,30

  
  

 Interes podatnika

     
  

Zachciał  Leszek

  
  

                 111,10

  
  

  Interes  podatnika

  
  

Kokosińska  Leokadia

  
  

                 689,90

  
  

  Interes podatnika

  
  

Adamczyk  Teresa

  
  

               483,80

  
  

  Interes podatnika

  
  

Bednarczyk  Andrzej

  
  

                   88,90

  
  

  Interes podatnika

  
  

Zug  Kazimierz

  
  

                   72,50

  
  

  Interes  podatnika

  
  

Wnuczek  Anna

  
  

                   72,50

  
  

  Interes podatnika

  
  

Klimczyk  Edmund

  
  

                   93,80

  
  

  Interes  podatnika    

  
  

Ciosek  Zbigniew

  
  

                 536,60

  
  

  Interes   podatnika                 

  
  

Kusa  Zdzisława

  
  

                 453,60

  
  

  Interes podatnika

  
  

Glanda  Danuta

  
  

                   96,30

  
  

  Interes podatnika

  
  

Kuśmierczyk  Stefan

  
  

                   60,30

  
  

  Interes podatnika

  
  

Śliwiński Robert  i   Renata

  
  

                 165,30

  
  

  Interes podatnika

  
  

Sobczyk Dorota i Włodzimierz

  
  

                 112,70

  
  

  Interes podatnika

  
  

Ożarowski Arkadiusz

  
  

                 516,80

  
  

  Interes podatnika

  
  

Oksińska Urszula

  
  

                 100,20

  
  

  Interes podatnika

  
  

Porzucek  Grażyna

  
  

                   39,00

  
  

  Interes podatnika

  
  

Leoniak Zbigniew

  
  

                   33,50

  
  

  Interes podatnika

  
  

Kuśmierczyk Stefan

  
  

                   60,20

  
  

  Interes podatnika

  
  

Miśtal Arkadiusz

  
  

                   77,10

  
  

  Interes podatnika

  
  

Czyżewski Roman

  
  

                   84,00

  
  

  Interes podatnika

  
  

Hożynko Mirosław

  
  

                 226,10

  
  

  Interes podatnika

  
  

Bełtowska  Maria

  
  

                   44,10

  
  

  Interes podatnika

  
  

Szczukocka Marianna

  
  

                 244,40

  
  

  Interes   podatnika

  
  

Konik  Barbara

  
  

                 148,20

  
  

  Interes   podatnika

  
  

Zakład Stolarki Budowlanej Stolbud S.A.

  
     

          219.954,94

  
     

  Interes   publiczny

     
  

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp.   z o.o.

  
     

            25.560,00

  
     

  Interes   publiczny

  
  

Oczyszczalnia Ścieków

  
  

            73.650,00

  
  

  Interes  publiczny

  

 


Za treść odpowiada: Barbara Strączyńska

 ID: 125/06

 

Podmiot udostępniający:
Gmina Włoszczowa
Informację wytworzył:
Józef Grabalski
Informację wprowadził:
Wojciech Cichecki
Data wytworzenia:
2006-05-25
Data publikacji:
2006-05-25
Data ostatniej zmiany:
2007-06-29

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-09-21 16:08:35, zmian dokonał(a): Sławomir Owczarek

WCAG 2.0 (Level AA)