Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Włoszczowa

www.gmina-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 5 548 000 euro

Ikona statystyk

na zadanie pn."Modernizacja placu zabaw w Kurzelowie"

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 5 548 000 euro

Ikona statystyk

na zadanie pn."Remonty dróg i chodników na terenie Gminy Włoszczowa"

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 5 548 000 euro

Ikona statystyk

na zadanie pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 397030T ul. Zielonej we Włoszczowie od km 0+004,40 do km 0+363,00”

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro

Ikona statystyk

na zadanie pn. „ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY WŁOSZCZOWA ORAZ JEJ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH”

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 221 000 euro

Ikona statystyk

na zadanie pn. Dostawa i montaż 154 instalacji solarnych i 221 mikroinstalacji fotowoltaicznych w ramach programu „Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gminy Włoszczowa”

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 5 548 000 euro

Ikona statystyk

na zadanie pn. „Modernizacja sieci ciepłowniczej we Włoszczowie”

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 5 548 000 euro

Ikona statystyk

na zadanie pn. „Przebudowa drogi w ul. Wiśniowej wraz z budową kanalizacji deszczowej na osiedlu Brożka we Włoszczowie”

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro

Ikona statystyk

na zadanie pn. „Dostawa kruszyw wraz z ich rozplantowaniem na drogach Gminy Włoszczowa  w 2019r.”

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 5 548 000 euro

Ikona statystyk

na zadanie pn. „Utworzenie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej przeznaczonej na użytek publiczny w otoczeniu stawów rybnych i zbiornika Klekot w Gminie Włoszczowa”

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro

Ikona statystyk

na zadanie pn.„Dostawa wyposażenia w ramach budowy Przedszkola Gminnego z Oddziałem Integracyjnym we Włoszczowie”

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro

Ikona statystyk

na zadanie pn.„Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych w Gminie Włoszczowa”

Pliki do pobrania:

Podmiot udostępniający:
Gmina Włoszczowa
Informację wytworzył:
Włodzimierz Rak
Informację wprowadził:
Agnieszka Sufin
Data wytworzenia:
2018-12-05
Data publikacji:
2018-12-05
Data ostatniej zmiany:
2018-12-19

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 221 000 euro

Ikona statystyk

na zadanie pn. Dostawa i montaż 154 instalacji solarnych i 221 mikroinstalacji fotowoltaicznych w ramach programu „Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gminy Włoszczowa”

ustny przetarg nieograniczony

Ikona statystyk

na sprzedaż samochodów pożarniczych

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro

Ikona statystyk

na zadanie pn.„Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych w Gminie Włoszczowa”

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 221 000 euro

Ikona statystyk

na zadanie pn.„Dostawa wyposażenia w ramach budowy Przedszkola Gminnego z Oddziałem Integracyjnym we Włoszczowie”

Przetarg nieograniczony o wartości powyżej 221 000 euro

Ikona statystyk

na zadanie pn.„Budowa mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Gminy Włoszczowa”

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 5 548 000 euro

Ikona statystyk

na zadanie pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 397030T ul. Zielonej we Włoszczowie od km 0+004,40 do km 0+363,00”

ustny przetarg nieograniczony

Ikona statystyk

na sprzedaż samochodów pożarniczych

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 5 548 000 euro

Ikona statystyk

na zadanie pn.:„Remont nawierzchni drogi w miejscowości Bebelno Wieś – Etap 1”

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 5 548 000 euro

Ikona statystyk

na zadanie pn. „Utworzenie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej przeznaczonej na użytek publiczny w otoczeniu stawów rybnych i zbiornika Klekot w Gminie Włoszczowa”
 


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-05-07 14:15:54, zmian dokonał(a): grzegorzj

WCAG 2.0 (Level AA)