Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Włoszczowa

www.gmina-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2018 r.

Ikona statystyk

Petycja w sprawie próby dokonania analizy – możliwości wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z pełnym używaniem środków komunikacji elektronicznej w postępowaniach o udzielenie zamówienia – w formie o której mowa w art. 10a Ustawy Prawo zamówień publicznych.

Ikona statystyk

                                                  

Przekazania do wszystkich podległych publicznych szkół podstawowych (również tzw. Zespołów Szkół) informacji o programie „Wzorowa łazienka”.

Ikona statystyk

                                               

Petycja w sprawie próby wdrożenia w Gminie – rozpowszechnionego w krajach rozwiniętych – Systemu Zarządzania i Monitorowania Energii

Ikona statystyk

                                               


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-02-23 09:02:33, zmian dokonał(a): Dariusz Górski

WCAG 2.0 (Level AA)