Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Włoszczowa

www.gmina-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Dostarczanie dokumentów elektronicznych

Ikona statystyk

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz.U. Nr 206, poz. 1216) Urząd Gminy Włoszczowa informuje o sposobach doręczania dokumentów w postaci elektronicznej.

  1. Poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu Gminy Włoszczowa
    (/q59v3cmi6k/skrytka), znajdującą się na platformie ePUAP - do wyboru podpisanie podpisem elektronicznym lub darmowym profilem zaufanym. Skuteczne doręczenie dokumentów potwierdzane jest automatycznym wydaniem urzędowego poświadczenia przedłożenia (UPP).
  2. Poprzez adres poczty elektronicznej urzędu, za pomocą której można doręczać dokumenty elektroniczne (bez potwierdzania UPP): poczta@gmina-wloszczowa.pl
  3. Poprzez dostarczenie dokumentów osobiście - w godzinach pracy urzędu na następujących nośnikach danych:

a) pamięć masowa USB 1.1, 2.0 lub 3.0;

b) płyta CD/DVD.

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru, w przeciwnym wypadku klientowi wystawione zostanie UPP w postaci papierowej. Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

a) dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes lub profilem zaufanym ePUAP - zgodnie z art. 20a ustawy o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne,

b) wielkość doręczanego dokumentu wraz z wszystkimi załącznikami dołączanymi do jednego formularza nie może przekroczyć 3,5MB,

c) dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone. Formaty danych, w jakich zapisuje się załączniki dodawane do pism określa załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (.rtf, .doc, .docx, .odt, .ods, .xls, .xlsx, .pdf, .txt, .xml, .jpg (.jpeg), .png, .tif (.tiff), .svg, .gif).

Podmiot udostępniający:
Gmina Włoszczowa
Informację wytworzył:
Michał Suliga
Informację wprowadził:
admin
Data wytworzenia:
2017-02-21
Data publikacji:
2017-02-21
Data ostatniej zmiany:
2017-02-21

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2023-11-28 15:20:43, zmian dokonał(a): grzegorzj

WCAG 2.0 (Level AA)