Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Włoszczowa

www.gmina-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.34.2013 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 5 kwietnia 2013r.

Ikona statystyk

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.34.2013 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 5 kwietnia 2013r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXIX/238/13 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 5 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt z terenu Gminy Włoszczowa na 2013 rok.

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.33.2013 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 5 kwietnia 2013r.

Ikona statystyk

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.33.2013 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 5 kwietnia 2013r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXIX/239/13 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 5 marca 2013 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych położonych w pasach drogowych dróg publicznych gminnych, których właścicielem jest Gmina Włoszczowa, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów w części określonej w pkt 3 i 8 warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych położonych w pasach drogowych dróg publicznych gminnych, których właścicielem jest Gmina Włoszczowa, udostępnionych dla operatorów i przewoźników stanowiących załącznik Nr 2 do uchwały

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.32.2013 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 5 kwietnia 2013r.

Ikona statystyk

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr PNK.I.4130.32.2013 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 5 kwietnia 2013r. stwierdzające nieważność uchwały Nr XXIX/240/13 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 5 marca 2013r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Włoszczowa.


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-03-01 15:00:16, zmian dokonał(a): Dariusz Górski

WCAG 2.0 (Level AA)