Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Włoszczowa

www.gmina-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Zarządzenie nr 0050.47.2011 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 19 września 2011 roku

Ikona statystyk
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 9 października 2011r.

Zarządzenie nr 0050.48.2011 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 28 września 2011 roku

Ikona statystyk

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2011 rok.

Zarządzenie nr 0050.49.2011 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 10 październik 2011 roku

Ikona statystyk
w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2011 rok.

Zarządzenie nr 0050.50.2011 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 14 października 2011 roku

Ikona statystyk
w sprwawie zmian w planie dochodów i wydadków budżetu Gminy na 2011 rok.

Zarządzenie nr 0050.51.2011 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 14 października 2011 roku

Ikona statystyk

w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektu użyteczności publicznej: Kryta Pływalnia „NEMO" we Włoszczowie w dzień I Urodzin Basenu NEMO

Zarządzenie nr 0050.52.2011 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 17 października 2011 roku

Ikona statystyk

w sprawie obniżenia stawki amortyzacyjnej środków trwałych należących do grupy II Klasyfikacji Środków Trwałych znajdujących się w eksploatacji Włoszczowskiego Zakładu Wodociągów i kanalizacji we Włoszczowie.

Zarządzenie nr 0050.53.2011 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 17 października 2011 roku

Ikona statystyk

w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej nadzorującej przebieg wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej lii kadencji 2011-2013

Zarządzenie nr 0050.54.2011 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 27 października 2011 roku

Ikona statystyk

w sprawie przyznania stypendiów Burmistrza dla uczniów gimnazjów, którzy wyróżniają się szczególnymi osiągnięciami w nauce

Zarządzenie nr 0050.55.2011 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 28 października 2011 roku

Ikona statystyk

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2011 rok.

Zarządzenie nr 0050.56.2011 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 28 października 2011 roku

Ikona statystyk

w sprawie powołania zespołu d/s. analizy taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Zarządzenie nr 0050.57.2011 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 03 listopada 2011 roku

Ikona statystyk

w sprawie wyznaczenia przewodniczącego oraz członków Komisji Przetargowej do przeprowadzenia rokowań na sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanej budynkiem po zlikwidowanej szkole podstawowej, stanowiącej własność Gminy Włoszczowa, położonej w obrębie 7-Dąbie, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką nr 864/4 o pow. 0,4192 ha, objętej księgą wieczystą Kw 34270.

Zarządzenie nr 0050.58.2011 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 09 listopada 2011 roku

Ikona statystyk

w sprawie wysokości świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym udzielanych uczniom zamieszkującym na terenie Gminy Włoszczowa

Zarządzenie nr 0050.59.2011 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 10 listopada 2011 roku

Ikona statystyk

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2011 rok.

Zarządzenie nr 0050.60.2011 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 15 listopada 2011 roku

Ikona statystyk

w sprawie ustalenia składu Komisji ds. kwalifikowania wniosków o dopłatę do dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli

Zarządzenie nr 0050.61.2011 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 18 listopada 2011 roku

Ikona statystyk

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2011 rok.

Zarządzenie nr 0050.62.2011 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 21 października 2011 roku

Ikona statystyk

w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektu użyteczności publicznej: Kryta Pływalnia „NEMO" we Włoszczowie w dzień 25,26,27 listopada 2011r.

Zarządzenie nr 0050.63.2011 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 21 listopada 2011 roku

Ikona statystyk

Zarządzenie nr 0050.64.2011 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 30 listopada 2011 roku

Ikona statystyk

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2011 rok.

Zarządzenie nr 0050.65.2011 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 14 grudnia 2011 roku

Ikona statystyk

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.64.2011 z dnia 30 listopada 2011 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2011 rok.

Zarządzenie nr 0050.66.2011 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 14 grudnia 2011 roku

Ikona statystyk

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy na 2011 rok.


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-03-01 15:00:16, zmian dokonał(a): Dariusz Górski

WCAG 2.0 (Level AA)