Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Włoszczowa

www.gmina-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

ZARZĄDZENIE Nr 0050.20.2024 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 23 lutego 2024 roku

Ikona statystyk

w sprawie przyznania stypendiów Burmistrza dla uzdolnionych uczniów klas 7-8 szkół podstawowych

ZARZĄDZENIE Nr 0050.19.2024 BURMISTRZA GMINY WŁOSZCZOWA z dnia 23 lutego 2024 roku

Ikona statystyk

w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Włoszczowa w 2024 roku

ZARZĄDZENIE NR 0050.17.2024 BURMISTRZA GMINY WŁOSZCZOWA z dnia 19 lutego 2024 r.

Ikona statystyk

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2024r.

         

Zarządzenie Nr 0050.16.2024 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 13 lutego 2024 roku

Ikona statystyk

w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Domu Kultury we Włoszczowie oraz określenia szczegółowego trybu pracy komisji

 

ZARZĄDZENIE Nr 0050.15.2024 BURMISTRZA GMINY WŁOSZCZOWA z dnia 12 lutego 2024 roku

Ikona statystyk

w sprawie przyjęcia Regulaminu rejestracji społecznych opiekunów kotów wolno żyjących na terenie Gminy Włoszczowa

Zarządzenie Nr 0050.14.2024 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 9 lutego 2024r.

Ikona statystyk

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2024r.

Zarządzenie NR 0050.13.2024 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 9 lutego 2024 roku

Ikona statystyk

w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Włoszczowa miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku

Zarządzenie Nr 0050.12.2024 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 8 lutego 2024 r.

Ikona statystyk

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i przyznania dotacji na realizację w 2024 r. zadań publicznych Gminy Włoszczowa zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

ZARZĄDZENIE Nr 0050.11.2024 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 1 lutego 2024 r.

Ikona statystyk

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2024 r. zadań publicznych Gminy Włoszczowa zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zarządzenie Nr 0050.10.2024 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 31 stycznia 2024r.

Ikona statystyk

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2024 rok.

        

Zarządzenie Nr 0050.9.2024 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 31 stycznia 2024 roku

Ikona statystyk

w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Domu Kultury we Włoszczowie

Zarządzenie Nr 0050.7.2024 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 22 stycznia 2024 r.

Ikona statystyk

w sprawie określenia, na rok szkolny 2024/2025, terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do  publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Włoszczowa, a także podania do publicznej wiadomości informacji o kryteriach branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym, dokumentach niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów oraz liczbie punktów możliwej do uzyskania za poszczególne kryteria

Zarządzenie Nr 0050.6.2024 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 17 stycznia 2024r.

Ikona statystyk

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2024r.

              

ZARZĄDZENIE Nr 0050.5.2024 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 17 stycznia 2024 r.

Ikona statystyk

w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy wpisani zostaną na listę kandydatów na członków komisji konkursowych powoływanych do opiniowania ofert składanych w otwartych konkursach ofert na realizację w 2024 r. zadań publicznych Gminy Włoszczowa

Zarządzenie Nr 0050.4.2024 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 10 stycznia 2024 r.

Ikona statystyk

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2024 r. zadań publicznych Gminy Włoszczowa zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zarządzenie Nr 0050.3.2024 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 10 stycznia 2024 r.

Ikona statystyk

w sprawie powołania członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego we Włoszczowie

Zarządzenie Nr 0050.2.2024 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 8 stycznia 2024r.

Ikona statystyk

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2024 rok.

          

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.2024 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 4 stycznia 2024 r.

Ikona statystyk

w sprawie rozstrzygnięcia konkursu projektów na realizację w 2024 roku zadania publicznego pn.: „Sprzyjanie rozwojowi sportu na terenie Gminy Włoszczowa”.

Zarządzenie Nr 0050.77.2023 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 29 grudnia 2023r.

Ikona statystyk

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2023r.

         

Zarządzenie Nr 0050.76.2023 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 22 grudnia 2023r.

Ikona statystyk

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2023r.

    


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-03-01 15:00:16, zmian dokonał(a): Dariusz Górski

WCAG 2.0 (Level AA)