Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Włoszczowa

www.gmina-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Jednostka kontrolowana: Dom Kultury we Włoszczowie (2008r.)

Ikona statystyk

Jednostka kontrolująca: Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej we Włoszczowie

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej we Włoszczowie przeprowadziła kontrolę Domu Kultury we Włoszczowie z zakresu struktury organizacyjnej i gospodarki finansowej za 2007 rok, przewidzianą w planie prac Komisji na 2008 rok.

Jednostka kontrolowana: Ośrodek Sportu i Rekreacji (2007r.)

Ikona statystyk

Jednostka kontrolująca: Burmistrz Gminy Włoszczowa

Stosowanie procedur kontroli finansowej w jednostce, w tym przeprowadzanie wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych, badanie i porównywanie stanu faktycznego ze stanem wymaganym w zakresie dokonywania wydatków ze środków publicznych oraz prowadzenie gospodarki finansowej.

Jednostka kontrolowana: Oczyszczalnia Ścieków (2007r.)

Ikona statystyk

Jednostka kontrolująca: Burmistrz Gminy Włoszczowa

Zapewnienie przestrzegania procedur kontroli oraz przeprowadzenie wstepnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków. Kontrola w wymiarze co najmniej 5% wydatków nadzorowanej jednostki.

Jednostka kontrolowana: Ośrodek Pomocy Społecznej (2006r.)

Ikona statystyk

Jednostka kontrolująca: Burmistrz Gminy Włoszczowa

Stosowanie procedur kontroli finansowej w jednostce, w tym przeprowadzanie wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych, badanie i porównywanie stanu faktycznego ze stanem wymaganym w zakresie dokonywania wydatków ze środków publicznych oraz prowadzenie gospodarki finansowej.

Jednostka kontrolowana: Zespół Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół i Przedszkoli (2006r.)

Ikona statystyk

Jednostka kontrolująca: Burmistrz Gminy Włoszczowa

Zapewnienie przestrzegania procedur kontroli oraz przeprowadzenie wstepnej oceny celowości zaciagania zobowiązań finansowychi dokonywania wydatków - kontrola w wymiarze co najmniej 5% wydatków nadzorowanej jednostki.

Jednostka kontrolowana: Ośrodek Pomocy Społecznej (2005r.)

Ikona statystyk

Jednostka kontrolująca: Burmistrz Gminy Włoszczowa

Zapewnienie przestrzegania procedur kontroli oraz przeprowadzenie wstepnej oceny celowości zaciagania zobowiązań finansowychi dokonywania wydatków. Kontrola w wymiarze co najmniej 5% wydatków nadzorowanej jednostki.

Jednostka kontrolowana: Oczyszczalnia Ścieków we Włoszczowie (2005r.)

Ikona statystyk

Jednostka kontrolująca: Burmistrz Gminy Włoszczowa

Zapewnienie przestrzegania procedur kontroli oraz przeprowadzenie wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków. Kontrola w wymiarze co najmniej 5% wydatków nadzorowanej jednostki.

Jednostka kontrolowana: Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włoszczowie (2005r.)

Ikona statystyk

Jednostka kontrolująca: Burmistrz Gminy WłoszczowaZapewnienie przestrzegania procedur kontroli oraz przeprowadzenie wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków. Kontrloa w wymiarze  co najmniej 5% wydatków nadzorowanej jednostki.


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-03-01 15:00:16, zmian dokonał(a): Dariusz Górski

WCAG 2.0 (Level AA)