Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Włoszczowa

www.gmina-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Zaproszenie do składania ofert

Ikona statystyk
Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszczowie 29-100 Włoszczowa ul. Partyzantów 14, Regon 290519036,  NIP 656-18-11-058 zwraca się z uprzejmą prośbą o złożenie oferty cenowej na świadczenie usługi stałej obsługi prawnej.

Informacja o wynikach konkursu na stanowisko pracownika socjalnego

Ikona statystyk
INFORMACJA  O  WYNIKACH  KONKURSU NA STANOWISKO PRACY W OŚRODKU POMOCY WE WŁOSZCZOWIE, Pracownik socjalny - 2 etaty

Konkurs na stanowisko pracownika socjalnego - wynik kwalifikacji

Ikona statystyk
Kwalifikacja formalna, obejmująca badanie złożonych ofert pod względem ich kompletności i spełniania wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu o konkursie na pracownika socjalnego z 6 grudnia 2010 wyłoniła następujące osoby, zakwalifikowane do dalszego etapu konkursu, tj. testu pisemnego i rozmowy kwalifikacyjnej w dniu 27 grudzień 2010 r. o godz. 1100:

Zaproszenie do składania ofert

Ikona statystyk
Niniejszym zapraszam do składania ofert w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do 14 000 euro prowadzonego w trybie zapytania o cenę na naprawę placu postojowego z przyległym chodnikiem i obrzeżem budynku wykonanych z kostki brukowej na terenie Ośrodek Pomocy Społecznej - Noclegownia, os. Broniewskiego 7a, 29-100 Włoszczowa.

Zaproszenie do składania ofert

Ikona statystyk
Niniejszym zapraszam do składania ofert w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do 14 000 euro prowadzonego w trybie zapytania o cenę na naprawę i malowanie elewacji, wymiana parapetów zewnętrznych, wymiana rynien spustowych, ocieplenie fundamentów Ośrodek Pomocy Społecznej - Noclegownia, os. Broniewskiego 7a, 29-100 Włoszczowa.

Zaproszenie do składania ofert

Ikona statystyk
Zaproszenie do składania ofert

1.Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszczowie zaprasza do składania ofert w postępowaniu do 14 000 euro, którego przedmiotem jest:
Zorganizowanie  kursu Prawo jazdy kategorii B dla 10 beneficjentów projektu "Wykorzystaj szansę" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zaproszenie do składania ofert

Ikona statystyk
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszczowie zaprasza do składania ofert w postępowaniu do 14 ooo euro, którego przedmiotem jest:
Zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatu dla beneficjentów projektu „Wykorzystaj szansę” oraz ich rodzin pn. „Życie rodzinne, czyli burzenie murów i budowanie mostów” którego celem jest budowanie pozytywnych relacji rodzice – dziecko – rodzice oraz umiejętności związanej z organizacją życia rodzinnego połączone z nauką udzielania pierwszej pomocy.

Zaproszenie do składania ofert

Ikona statystyk
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszczowie zaprasza do składania ofert w postępowaniu do 14.000 euro, którego przedmiotem jest:Zorganizowanie i przeprowadzenie Kursu Podstawowej Obsługi Komputera dla beneficjentów projektu „Wykorzystaj szansę”, którego celem jest zdobycie nowych umiejętności oraz zwiększenie kwalifikacji zawodowych. Realizacja kursu wg ogólnych wytycznych opisanych w załączniku nr 1.

Ogłoszenie o naborze na stanowsko - referent ds. funduszu alimentacyjnego - Lista kandydatów - Zakończenie procedury

Ikona statystyk

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana osoba. Pełna treść ogłoszenia i uzasadnienie w dokumentach (PDF, DOC i ODT) do pobrania załączonych poniżej.

Ogłoszenie o naborze na stanowsko opiekun - postępowanie zakończone

Ikona statystyk
Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszczowie informuje, iż w naborze kandydatów do pracy na stanowisko opiekun w Noclegowni os. Broniewskiego 7a, 29-100 Włoszczowa, oferty kompletne, podpisane i otrzymane w terminie /zgodnie z ogłoszeniem zamieszczonym 20.10.2009 r. na stronie internetowej tut. Ośrodka/ złożyły następujące osoby:

Ogłoszenie o naborze - postępowanie zakończone

Ikona statystyk

OGŁOSZENIE

Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszczowie ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisku:  Opiekun (postępowanie zakończone)

Konkurs na stanowisko pracownika socjalnego

Ikona statystyk

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszczowie, 29-100 Włoszczowa ul. Partyzantów 14, ogłasza otwarty konkurs na stanowisko pracownika socjalnego. (postępowanie zakończone)

Ogłoszenie o naborze

Ikona statystyk

KIEROWNIK
OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
we Włoszczowie
29-100 Włoszczowa ul. Partyzantów 14
OGŁASZA OTWARTY KONKURS NA STANOWISKO
PRACOWNIKA SOCJALNEGO
(postępowanie zakończone, zaakceptowano jedną ofertę)

Ogłoszenie

Ikona statystyk
Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszczowie OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACOWNICZE - specjalista pracy z rodziną Świetlicy Środowiskowej (postępowanie zakończone)

Ogłoszenie

Ikona statystyk
Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszczowie ogłasza nabór na stanowisko opiekunów w Punkcie Interwencji Kryzysowej - Noclegownia dla Bezdomnych, os. Broniewskiego 7a.

Ogłoszenie

Ikona statystyk

Ośrodek Pomocy Społecznej

we Włoszczowie

poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku:

 

Opiekun

Miejsce pracy:

Punkt Interwencji Kryzysowej – Noclegownia

29-100 Włoszczowa os. Broniewskiego 7a

Ogłoszenie

Ikona statystyk

Dot. złożenia propozycji cenowej na remont dachu na budynku Środowiskowego Domu Samopomocy we Włoszczowie, os. Broniewskiego 7

Ikona statystyk
OGŁOSZENIE

Ośrodek Pomocy Społecznej we Włoszczowie - Sekcja Świadczeń Rodzinnych informuje, że wnioski o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy, tj. od 01 września 2007r. do 31 sierpnia 2008r. będą wydawane i przyjmowane od 10 lipca 2007r. w Urzędzie Gminy, ul. Partyzantów 14 w pokoju nr 7 w godzinach od 7.30 do 17.00
Jednocześnie informujemy, że w przypadku złożenia wniosku wraz z dokumentami w okresie od 10.07.2007r. do 31.07.2007r. świadczenia przysługujące za miesiąc wrzesień 2007r. wypłacone zostaną do dnia 30 września 2007r. natomiast w przypadku złożenia wniosku wraz z dokumentami od dnia 01.08.2007r. do dnia 30.09.2007r. świadczenia rodzinne przysługujące za miesiąc wrzesień 2007r. zostaną wypłacone do dnia 31 października 2007r.
Podmiot udostępniający:
Gmina Włoszczowa
Informację wytworzył:
 
Informację wprowadził:
Ryszard Sajdak (rsajdak)
Data wytworzenia:
2007-07-09
Data publikacji:
2007-07-09
Data ostatniej zmiany:
2007-09-28

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-03-01 15:00:16, zmian dokonał(a): Dariusz Górski

WCAG 2.0 (Level AA)