Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Włoszczowa

www.gmina-wloszczowa.pl

STATYSTYKA ODWIEDZIN
tytuł artykułuliczba wizyt
Informacje o naborze37685
Informacje o naborze30991
Informacje o naborze29831
Informacje o naborze29119
Informacje o naborze28610
Informacje o naborze25321
Przetarg niegoraniczony o wartości zamówienia poniżej 14 000 euro23344
Informacje o naborze23261
Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych22320
Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia powyżej 14 000 euro22133
Informacje o naborze22033
Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia powyżej 14 000 euro21513
Informacje o naborze21355
Przetarg nieograniczony o wartości pow. 14.000 euro (ZOEASiP Włoszczowa)20499
Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 14 000 euro20049
Dane teleadresowe19793
Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia powyżej 14 000 euro19698
Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 14 000 euro19697
Przetarg nieograniczony o wartości pow. 14.000 euro (ZOEASiP Włoszczowa)19563
Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia powyżej 14 000 euro19481
Przetarg nieograniczony o wartości pow. 14.000 euro (ZOEASiP Włoszczowa)19441
Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia powyżej 14 000 euro19339
Przetarg nieograniczony o wartości pow. 14.000 euro (ZOEASiP Włoszczowa)19236
Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 4 845 000 euro19105
Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 14 000 euro19104
Przetarg nieograniczony o wartości pow. 14.000 euro (ZOEASiP Włoszczowa)18891
Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 14 000 euro18858
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej18820
Informacje o naborze18479
Informacje o naborze18462
Dane teleadresowe18197
Informacje o naborze17861
Przetarg nieograniczony o wartości pow. 14.000 euro (Włoszczowski Zakład Wodociagów i Kanalizacji)17647
Majątek Ośrodka Pomocy Społecznej17629
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 14.000 euro (OPS)17571
Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 4 845 000 euro17289
Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia powyżej 14 000 euro17229
Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 193 000 euro17038
Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 4 845 000 euro17017
Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 193 000 euro16727
Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 14 000 euro16562
Przetarg nieograniczony o wartości pow. 14.000 euro (Włoszczowski Zakład Wodociagów i Kanalizacji)16477
Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 196 000 euro16157
Uzyskanie zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON15618
Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 4 845 000 euro15431
Przetarg nieograniczony o wartości pow. 14.000 euro15376
Przetarg nieograniczony o wartości pow. 14.000 euro15302
Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia powyżej 14 000 euro15295

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-12-12 15:35:02, zmian dokonał(a): Agnieszka Sufin

WCAG 2.0 (Level AA)