Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Włoszczowa

www.gmina-wloszczowa.pl

STATYSTYKA ODWIEDZIN
tytuł artykułuliczba wizyt
Informacje o naborze34460
Informacje o naborze27943
Informacje o naborze26787
Informacje o naborze26133
Informacje o naborze25589
Przetarg niegoraniczony o wartości zamówienia poniżej 14 000 euro23342
Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych22318
Informacje o naborze22290
Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia powyżej 14 000 euro22131
Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia powyżej 14 000 euro21511
Przetarg nieograniczony o wartości pow. 14.000 euro (ZOEASiP Włoszczowa)20496
Informacje o naborze20291
Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 14 000 euro20048
Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia powyżej 14 000 euro19696
Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 14 000 euro19695
Dane teleadresowe19606
Przetarg nieograniczony o wartości pow. 14.000 euro (ZOEASiP Włoszczowa)19559
Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia powyżej 14 000 euro19479
Przetarg nieograniczony o wartości pow. 14.000 euro (ZOEASiP Włoszczowa)19438
Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia powyżej 14 000 euro19337
Przetarg nieograniczony o wartości pow. 14.000 euro (ZOEASiP Włoszczowa)19234
Informacje o naborze19120
Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 14 000 euro19102
Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 4 845 000 euro19102
Przetarg nieograniczony o wartości pow. 14.000 euro (ZOEASiP Włoszczowa)18888
Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 14 000 euro18856
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej18675
Informacje o naborze18387
Dane teleadresowe18075
Przetarg nieograniczony o wartości pow. 14.000 euro (Włoszczowski Zakład Wodociagów i Kanalizacji)17645
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 14.000 euro (OPS)17568
Majątek Ośrodka Pomocy Społecznej17509
Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 4 845 000 euro17287
Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia powyżej 14 000 euro17227
Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 193 000 euro17037
Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 4 845 000 euro17015
Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 193 000 euro16725
Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 14 000 euro16560
Przetarg nieograniczony o wartości pow. 14.000 euro (Włoszczowski Zakład Wodociagów i Kanalizacji)16468
Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 196 000 euro16155
Uzyskanie zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON15558
Informacje o naborze15464
Informacje o naborze15449
Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 4 845 000 euro15429
Przetarg nieograniczony o wartości pow. 14.000 euro15372
Przetarg nieograniczony o wartości pow. 14.000 euro15299
Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia powyżej 14 000 euro15293
Przetarg nieograniczony o wartości pow. 14.000 euro15282

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-09-21 17:34:01, zmian dokonał(a): Anna Pawlusińska

WCAG 2.0 (Level AA)