Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Włoszczowa

www.gmina-wloszczowa.pl

STATYSTYKA ODWIEDZIN
tytuł artykułuliczba wizyt
Informacje o naborze27795
Przetarg niegoraniczony o wartości zamówienia poniżej 14 000 euro23322
Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych22294
Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia powyżej 14 000 euro22112
Informacje o naborze21653
Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia powyżej 14 000 euro21490
Informacje o naborze20542
Przetarg nieograniczony o wartości pow. 14.000 euro (ZOEASiP Włoszczowa)20489
Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 14 000 euro20029
Informacje o naborze19956
Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia powyżej 14 000 euro19677
Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 14 000 euro19675
Przetarg nieograniczony o wartości pow. 14.000 euro (ZOEASiP Włoszczowa)19552
Informacje o naborze19496
Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia powyżej 14 000 euro19461
Przetarg nieograniczony o wartości pow. 14.000 euro (ZOEASiP Włoszczowa)19425
Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia powyżej 14 000 euro19320
Przetarg nieograniczony o wartości pow. 14.000 euro (ZOEASiP Włoszczowa)19223
Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 14 000 euro19085
Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 4 845 000 euro19077
Dane teleadresowe18945
Przetarg nieograniczony o wartości pow. 14.000 euro (ZOEASiP Włoszczowa)18883
Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 14 000 euro18837
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej18406
Dane teleadresowe17797
Przetarg nieograniczony o wartości pow. 14.000 euro (Włoszczowski Zakład Wodociagów i Kanalizacji)17629
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 14.000 euro (OPS)17554
Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 4 845 000 euro17265
Majątek Ośrodka Pomocy Społecznej17261
Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia powyżej 14 000 euro17209
Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 193 000 euro17017
Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 4 845 000 euro16994
Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 193 000 euro16703
Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 14 000 euro16542
Przetarg nieograniczony o wartości pow. 14.000 euro (Włoszczowski Zakład Wodociagów i Kanalizacji)16451
Informacje o naborze16202
Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 196 000 euro16131
Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia poniżej 4 845 000 euro15406
Uzyskanie zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON15398
Przetarg nieograniczony o wartości pow. 14.000 euro15361
Przetarg nieograniczony o wartości pow. 14.000 euro15289
Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia powyżej 14 000 euro15277
Przetarg nieograniczony o wartości pow. 14.000 euro15272
Przetarg nieograniczony o wartości pow. 14.000 euro15136
Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 14.000 euro14861
Przetarg nieograniczony o wartości zamowienia poniżej 14 000 euro14840
Przetarg nieograniczony o wartości pow. 14.000 euro14671
Przetarg nieograniczony o wartości pow. 14.000 euro14630

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-01-17 12:54:1, zmian dokonał(a): Agata Marcinkowska

WCAG 2.0 (Level AA)