Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Włoszczowa

www.gmina-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Dostarczanie dokumentów elektronicznych

Ikona statystyk

Dokumenty elektroniczne mogą być dostarczane do Urzędu Gminy Włoszczowa:

1. Poprzez pocztę elektroniczną (email):

 • Podmiot składający dokument musi posiadać bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu. Aby uzyskać kwalifikowany podpis elektroniczny, należy skorzystać z usług kwalifikowanych polskich centrów certyfikacji.
 • maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami nie może przekroczyć 20MB;
 • adres poczty elektronicznej: poczta@gmina-wloszczowa.pl.

2. Na nośnikach danych (pamięci USB, płyty CD, DVD):

 • Dokument elektroniczny doręczany na informatycznym nośniku danych jest przekazywany Urzędowi Gminy Włoszczowa wraz z tym nośnikiem;
 • Podmiot składający dokument musi posiadać bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu.
 • Doręczenie dokumentu elektronicznego na informatycznym nośniku danych może być potwierdzone przez Urząd Gminy Włoszczowa dokumentem w postaci papierowej.

3. Poprzez Elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu Gminy Włoszczowa.

 • Elektroniczna skrzynka podawcza Urzędu Gminy Włoszczowa znajduje się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej - ePUAP. W celu skorzystania z elektronicznej skrzynki podawczej należy założyć bezpłatne konto na platformie ePUAP (https://epuap.gov.pl).

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Gminy Włoszczowa na platformie ePUAP:
/q59v3cmi6k/skrytka lub /q59v3cmi6k/SkrytkaESP

 • Spośród udostępnionych formularzy można wybrać również pismo ogólne (do którego mogą być załączone pisma i dokumenty w różnych sprawach). W wyniku przesłania formularza elektronicznego do Urzędu Gminy Włoszczowa na platformie ePUAP automatycznie wygenerowane zostanie dla Państwa potwierdzenie wniesienia podania tzw. Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO). Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami, możliwy do doręczenia z wykorzystaniem platformy ePUAP, to 5MB.

Formaty plików przesyłanych emailem, epuap-em lub dostarczonych na nośnikach określa Załącznik nr II do ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych) (Dz. U. z dnia 16 maja 2012 r.).

Na podstawie wyżej wymienionego aktu prawnego Urząd Gminy Włoszczowa przyjmuje dokumenty:

 • tekstowe, tekstowo-graficzne lub multimedialne w formatach:.rtf,.doc,.docx,.odt,.ods, xls, .xlsx, .pdf;
 • graficzne:.jpg (.jpeg),.png,.tif (tiff), .svg;
 • archiwa:.zip,.7z,.rar, .tar, .gz.

Pliki zostaną przeskanowane programem antywirusowym. W przypadku wykrycia zagrożeń, dokumenty nie zostaną przyjęte

 

 

Podmiot udostępniający:
Gmina Włoszczowa
Informację wytworzył:
Urząd Gminy Włoszczowa
Informację wprowadził:
 
Data wytworzenia:
2017-02-21
Data publikacji:
2017-02-21
Data ostatniej zmiany:
2024-01-12

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2024-02-20 14:13:3, zmian dokonał(a): Martyna Sokolińska

WCAG 2.0 (Level AA)