Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Włoszczowa

www.gmina-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Sprawozdania 2020 r.

Zbieranie statystyk

Sprawozdania kwartalne RB/informacje/sprawozdania/ półroczne roczne z wykonania budżetu.

Budżet 2020 rok.

Zbieranie statystyk

Uchwała budżetowa/Opinie RIO.

WPF 2020-2029

Zbieranie statystyk

WPF 2020-2029/Opinie RIO

Projekt WPF 2020 - 2029.

Zbieranie statystyk

Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włoszczowa na lata 2020-2029/Opinia RIO.

Projekt budżetu 2020 r.

Zbieranie statystyk

Projekt budżetu - Opinie RIO.

Sprawozdania finansowe za 2018 rok.

Zbieranie statystyk

Bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu jednostki, informacja dodatkowa - 2018 r.

Sprawozdania 2019 r.

Zbieranie statystyk

Sprawozdania kwartalne Rb, informacje/sprawozdanie roczne z wykonania budżetu 2019r.

Budżet 2019 rok.

Zbieranie statystyk

Uchwała budżetowa/opinie RIO.

WPF 2019-2029

Zbieranie statystyk

Projekt WPF na lata 2019-2029.

Zbieranie statystyk

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włoszczowa na lata 2019-2029/opinia RIO. 

Projekt budżetu na 2019 rok.

Zbieranie statystyk

Projekt budżetu 2019r./opinie RIO.

Sprawozdania 2018 r.

Zbieranie statystyk

Sprawozdania kwartalne Rb, informacje/sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2018 r.

WPF 2018-2029

Zbieranie statystyk

   

Budżet na 2018 rok

Zbieranie statystyk

Uchwała budżetowa/opinie

   

Projekt budżetu 2018 r.

Zbieranie statystyk

Projekt WPF 2018-2029.

Sprawozdania 2017 r.

Zbieranie statystyk

Budżet na 2017 rok.

Zbieranie statystyk

Sprawozdania finansowe za 2016r.

Zbieranie statystyk

Budżet na rok 2016

Zbieranie statystyk

Budżet na rok 2015

Zbieranie statystyk


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-10-27 22:03:32, zmian dokonał(a): Agnieszka Sufin

WCAG 2.0 (Level AA)