Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Włoszczowa

www.gmina-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Konkurs - Asystent rodziny

Zbieranie statystyk

2 Konkurs na stanowisko pracownika socjalnego-wyniki naboru

Zbieranie statystyk

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU

NA STANOWISKO PRACY W OŚRODKU POMOCY WE WŁOSZCZOWIE

Pracownik socjalny - 1 etat

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury konkursu na ww. stanowiska została wybrana Ewa Nieśpielak, zam. Włoszczowa.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

W drodze naboru wyłoniono kandydatkę na stanowisko pracownik socjalny, która uzyskała w sumie największą liczbę punktów w teście pisemnym oraz podczas rozmowy kwalifikacyjnej, a także wykazała się najlepszą wśród kandydatów znajomością obowiązujących przepisów.

Konkurs na stanowisko asystent rodziny

Zbieranie statystyk

INFORMACJA O WYNIKACH  KONKURSU

na stanowisko asystent rodziny w Ośrodku Pomocy Społecznej we Włoszczowie

Informujemy, że w wyniku zakończenia otwartego konkursu na ww. stanowisko została wybrana Pani Jolanta Jamróz zamieszkała w Kurzelowie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej w dniu 11.04.2013 r. wyłoniono kandydatkę na stanowisko asystenta rodziny. Uzyskała ona w sumie największą liczbę punktów oraz wykazała się najlepszą wśród kandydatów znajomością obowiązujących przepisów.

Konkurs na stanowisko pracownika socjalnego

Zbieranie statystyk

Informujemy, iż konkurs nie został rozstrzygnięty z powodu rezygnacji kandydatek.

Konkurs na stanowisko psychologa

Zbieranie statystyk
PROTOKÓŁ
Z  KONKURSU  NA STANOWISKO PRACY
W OŚRODKU POMOCY WE WŁOSZCZOWIE

Psycholog – 1 etat
W wyniku ogłoszenia o konkursie na ww. stanowisko pracy aplikacje przesłał 1 kandydat  spełniający wymogi formalne – Pani Piechnik Regina, zam. Grybów. W dniu 18.03.2013 r. p.o. Dyrektora Elżbieta Jaskólska skontaktowała się telefonicznie z kandydatką w celu ustalenia terminu rozmowy kwalifikacyjnej. Podczas rozmowy Pani Regina Piechnik oświadczyła, że nie jest już zainteresowana pracą w tut. Ośrodku z powodu podpisania umowy o pracę z innym pracodawcą.

Komisja w składzie:
Barbara Wojtasińska
Ewelina Jaworska
Iwona Kącka-Ożarowska
Elżbieta Jaskólska

Załączniki do protokołu:

a)  ogłoszenie o konkursie,
b)  dokumenty aplikacyjne 1  kandydata,
 
Protokół sporządziła:                            
18.03.2013 r. E. Jaworska

Informacja o naborze

Zbieranie statystyk

wyniki naboru

INFORMACJA  O  WYNIKACH  NABORU
Na stanowisko księgowego w Ośrodku Pomocy Społecznej we Włoszczowie.

Nabór na stanowisko księgowego - lista kandydatów

Zbieranie statystyk

LISTA KANDYDATÓW
SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE
w ogłoszeniu o naborze do Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszczowie ul. Partyzantów 14, 29-100 Włoszczowa na wolne urzędnicze stanowisko  księgowego - 1 etat
Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:
Lp. Imię i Nazwisko Miejsce zamieszkania
1.  Ewa Czaja       Włoszczowa
2.  Anna Torchała   Włoszczowa
W dniu 09.06.2011 r. o godz. 11,00 zapraszamy wymienione osoby do udziału w dalszym etapie naboru - kwalifikacji merytorycznej, tj.  rozmowie kwalifikacyjnej.


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-10-19 21:34:54, zmian dokonał(a): Agnieszka Sufin

WCAG 2.0 (Level AA)