Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Włoszczowa

www.gmina-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Zarządzenie Nr 0050.60.2018 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 10.09.2018r.

Zbieranie statystyk

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2018 r.

Zarządzenie Nr 0050.59.2018 Burmistrza Gminy Włoszczowa

Zbieranie statystyk

w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Szkoły Podstawowej im. S. Czarnieckiego w Czarncy

Zarządzenie Nr 0050.58.2018 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 31.08.2018 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2018 r.

Zarządzenie Nr 0050.57.2018 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 22.08.2018 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie zmia w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2018 r.

Zarządzenie Nr 0050.56.2018 Burmistrza Gminy Włoszczowa

Zbieranie statystyk

w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Włoszczowa miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku

Zarządzenie Nr 0050.55.2018 Burmistrza Gminy Włoszczowa

Zbieranie statystyk

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia konkursu na „Najładniejszy wieniec dożynkowy – dożynki gminne 2018” oraz IV turnieju sołectw o Puchar Burmistrza Gminy Włoszczowa –Bebelno 2018

Zarządzenie Nr 0050.54.2018 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 7.08.2018 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2018 r.

Zarządzenie Nr 0050.53.2018 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 26.07.2018 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2018 r.

Zarządzenie Nr 0050.52.2018 Burmistrza Gminy Włoszczowa

Zbieranie statystyk

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i przyznania dotacji na realizację w 2018 r. zadań publicznych Gminy Włoszczowa, które zostaną zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Zarządzenie Nr 0050.51.2018 Burmistrza Gminy Włoszczowa

Zbieranie statystyk

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizacje w 2018 r. zadań publicznych Gminy Włoszczowa zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Zarządzenie Nr 0050.50.2018 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 12.07.2018 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2018 r.

Zarządzenie Nr 0050.49.2018 Burmistrza Gminy Włoszczowa

Zbieranie statystyk

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postepowania egzaminacyjnego dla Pani Martyny Smaga ubiegającej się o awans na stopień nauczyciele mianowanego

Zarządzenie Nr 0050.48.2018 Burmistrza Gminy Włoszczowa

Zbieranie statystyk

w sprawie ustalenia składu Komisji Gminnej do spraw szacowania strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej oraz budynkach mieszkalnych, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne

Zarządzenie Nr 0050.47.2018 Burmistrza Gminy Włoszczowa

Zbieranie statystyk

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Kurzelowie

Zarządzenie Nr 0050.46.2018 Burmistrza Gminy Włoszczowa

Zbieranie statystyk

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Koniecznie

Zarządzenie Nr 0050.45.2018 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 29.06.2018 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2018 r.

Zarządzenie Nr 0050.44.2018 Burmistrza Gminy Włoszczowa

Zbieranie statystyk

w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Kurzelowie

Zarządzenie Nr 0050.43.2018 Burmistrza Gminy Włoszczowa

Zbieranie statystyk

w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Koniecznie

Zarządzenie Nr 0050.42.2018 Burmistrza Gminy Włoszczowa

Zbieranie statystyk

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 r. zadań publicznych Gminy Włoszczowa zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Zarządzenie Nr 0050.41.2018 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 26.06.2018 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2018 r.


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-09-21 17:34:01, zmian dokonał(a): Anna Pawlusińska

WCAG 2.0 (Level AA)