Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Włoszczowa

www.gmina-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Zarządzenie Nr 0050.39.2018 Burmistrza Gminy Włoszczowa

Zbieranie statystyk

w sprawie zatwierdzenia regulaminu konkursu na „Najładniejszy Wieniec Dożynkowy – Dożynki Gminne 2018” oraz regulaminu IV Turnieju Sołectw o Puchar Burmistrza Gminy Włoszczowa – Bebelno 2018

Zarządzenie Nr 0050.37.2018 Burmistrza Gminy Włoszczowa

Zbieranie statystyk

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Kurzelowie

Zarządzenie Nr 0050.36.2018 Burmistrza Gminy Włoszczowa

Zbieranie statystyk

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Koniecznie

Zarządzenie Nr 0050.35.2018 Burmistrza Gminy Włoszczowa

Zbieranie statystyk

w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na wybór w roku 2018 realizatora „Programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2015-2018”

Zarządzenie Nr 0050.33.2018 Burmistrza Gminy Włoszczowa

Zbieranie statystyk

w sprawie ustalenia wysokości świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym udzielanych uczniom zamieszkującym na terenie Gminy Włoszczowa

Zarządzenie Nr 0050.32.2018 Burmistrza Gminy Włoszczowa

Zbieranie statystyk

w sprawie ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów niektórych placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Włoszczowa

Zarządzenie Nr 0050.31.2018 Burmistrza Gminy Włoszczowa

Zbieranie statystyk

w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na wybór w roku 2018 realizatora Programu profilaktyki szczepień przeciw zakażeniom wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV na lata 2015-2018) oraz powolania Komisji Konkursowej 

Zarzadzenie Nr 0050.30.2018 Burmistrza Gminy Włoszczowa

Zbieranie statystyk

w sprawie powołania członków Gminnej Rady Seniorów

Zarządzenie Nr 0050.29.2018 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 10.05.2018 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2018 r.

Zarządzenie Nr 0050.28.2018 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 7.05.2018 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Domu Kultury we Włoszczowie za 2017 r.

Zarządzenie Nr 0050.27.2018 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 7.05.2018 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Domu Kultury w Kurzelowie za 2017 r.

Zarządzenie Nr 0050.26.2018 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 7.05.2018 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Biblioteki Publicznej we Włoszczowie za 2017 r.

Zarządzenie Nr 0050.25.2018 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 30.04.2018r.

Zbieranie statystyk

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2018 r.

Zarządzenie Nr 0050.24.2018 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 24.04.2018r.

Zbieranie statystyk

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2018 r.

Zarządzenie Nr 0050.23.2018 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 17.04.2018r.

Zbieranie statystyk

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2018 r.

Zarządzenie Nr 0050.22.2018 Burmistrza Gminy Włoszczowa

Zbieranie statystyk

w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów do Gminnej Rady Seniorów oraz powołania komisji do przeprowadzenia naboru

Zarządzenie Nr 0050.21.2018 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 9.04.2018r.

Zbieranie statystyk

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2018 r.

Zarządzenie Nr 0050.20.2018 Burmistrza Gminy Wloszczowa

Zbieranie statystyk

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i przyznania dotacji na realizację w 2018 r. zadań publicznych Gminy Włoszczowa, które zostaną zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Zarządzenie Nr 0050.19.2018 Burmistrza Gminy Włoszczowa

Zbieranie statystyk

w sprawie ustalenia składu Komisji ds. kwalifikowania wniosków o dopłatę do dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli

Zarządzenie Nr 0050.18.2018 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 28.03.2018 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2018 r.


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-06-19 08:41:43, zmian dokonał(a): admin

WCAG 2.0 (Level AA)