Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Włoszczowa

www.gmina-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Zarządzenie NR 0050.60.2020 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 7 września 2020 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2020r.

Zarządzenie NR 0050.58.2020 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 4 września 2020 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów niepełnosprawnych

Zarządzenie NR 0050.57.2020 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 31 sierpnia 2020 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2020 rok

Zarządzenie NR 0050.56.2020 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 26 sierpnia 2020 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie upoważnienia Pani Strączyńskiej Barbary zatrudnionej na stanowisku zastępcy Naczelnika Wydziału Finansowego do wydawania zaświadczeń w sprawach potwierdzania umów dzierżaw.

Zarządzenie NR 0050.55.2020 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 26 sierpnia 2020 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie upoważnienia Pana Górskiego Dariusza zatrudnionego na stanowisku Naczelnika Wydziału Finansowego do wydawania zaświadczeń w sprawach potwierdzania umów dzierżaw.

Zarządzenie NR 0050.54.2020 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 25 sierpnia 2020 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Wloszczowa na 2020r.

Zarządzenie NR 0050.53.2020 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 24 sierpnia 2020r.

Zbieranie statystyk

w sprawie realizacji zadań w sposób ograniczający bezposrednią obsługę interesantów w zwiazku z wystapieniem stanu epidemii .

Zarządzenie NR 0050.52.2020 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 13 sierpnia 2020 r.

Zbieranie statystyk

  w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2020r.

Zarządzenie NR 0050.51.2020 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 30 lipca 2020 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie zmian w planie dochodów mi wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2020r.

Zarządzenie Nr 0050.50.2020 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 17 lipca 2020 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie określenia wzoru wniosku o wydanie Włoszczowskiej Karty Seniora 60+ oraz wzoru Włoszczowskiej Karty Seniora 60+

Zarządzenie Nr 0050.49.2020 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 16 lipca 2020 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i przyznania dotacji na realizację zadań publicznych Gminy Włoszczowa, które zostaną zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Zarządzenie NR 0050.48.2020 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 16 lipca 2020 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2020 r.

Zarządzenie Nr 0050.47.2020 Burmistrza Gminy Włoszczowa

Zbieranie statystyk

w sprawie przekazania w użyczenie Fundacji Centrum Edukacji dla Rozwoju z siedzibą ul. Sosnowa 29, 29-100 Włoszczowa lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Włoszczowa

Zarządzenie Nr 0050.46.2020 Burmistrza Gminy Włoszczowa

Zbieranie statystyk

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2020 r. zadań publicznych Gminy Włoszczowa zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

  

Zarządzenie NR 0050.45.2020 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 9 lipca 2020 r.

Zbieranie statystyk

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020r.

Zarządzenie NR 0050.44.2020 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 3 lipca 2020 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2020r

Zarządzenie NR 0050.43.2020 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 1 lipca 2020r.

Zbieranie statystyk

w sprawie ustalenia składu Komisji Gminnej do spraw szacowania strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej oraz budynkach mieszkalnych, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosteryczne

Zarządzenie NR 0050.42.2020 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 29 czerwca 2020 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2020r.

Zarządzenie NR 0050.41.2020 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 23 czerwca2020 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2020r.

Zarządzenie NR 0050.40.2020 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 18 czerwca 2020 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów  wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy wpisani zostaną na listę kandydatów na członków komisji konkursowych powoływanych do zaopiniowania ofert składanych do otwartych konkursów ofert na realizację w 2020 r. zadań publicznych Gminy Włoszczowa.


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-09-28 11:45:11, zmian dokonał(a): Tomasz Strączyński

WCAG 2.0 (Level AA)