Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Włoszczowa

www.gmina-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Zarządzenie Nr 0050.94.2019 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 18 listopada 2019r.

Zbieranie statystyk

w sprawie ustalenia wysokości świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym udzielanych uczniom zamieszkująym na terenie Gminy Włoszczowa

Zarządzenie NR 0050.93.2019 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 14 listopada 2019r.

Zbieranie statystyk

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2019r.

Zarządzenie Nr 0050.92.2019 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 8 listopada 2019r.

Zbieranie statystyk

w sprawie ustalenia składu Komisji ds.kwalifikowania wniosków o dopłatę do dofinansowania zawodowego nauczycieli

Zarządzenie NR 0050.91.2019 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 7 listopada 2019r.

Zbieranie statystyk

w sprawie zmian dochodów i wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2019 r.

Zarządzenie NR 0050.90.2019 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 31 października 2019r.

Zbieranie statystyk

w sprawie wprowadzenia nowych zasad płatności należności z otrzymanych faktur z wykazanym podatkiem VAT w Gminie Włoszczowa , jej jednostkach budżetowych od 1 listopada 2019r.

Zarządzenie NR 0050.89.2019 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 31 października 2019r.

Zbieranie statystyk

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2019r.

Zarządzenie Nr 0050.88.2019 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 30 października 2019 roku

Zbieranie statystyk

w sprawie przyznania pomocy materialnej w formie stypendiów Burmistrza dla zamieszkałych w Gminie Włoszczowa studentów uczelni wyższych

Zarządzenie NR 0050.86.2019 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 24 października 2019r.

Zbieranie statystyk

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2019 rok.

Zarządzenie Nr 0050.85.2019 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 23 października 2019r.

Zbieranie statystyk

w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających (przedterminowych ) dwóch członków rady sołeckiej Sołectwa Silpia Duża Gminy Włoszczowa
 

Zarządzenie NR 0050.84.2019 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 18 października 2019r.

Zbieranie statystyk

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2019 rok

Zarządzenie Nr 0050.83.2019 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 11 października 2019 roku

Zbieranie statystyk

w sprawie przyznania stypendiów Burmistrza dla uzdolnionych uczniów , którzy wyróżniają się szczególnymi osiągnięciami w nauce

Zarządzenie NR 0050.82.2019 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 10 października 2019r.

Zbieranie statystyk

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2019 rok

Zarządzenie Nr 0050.81.2019 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 7 października na 2019 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2019r.

Zarządzenie NR 0050.80.2019 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 30 września 2019r.

Zbieranie statystyk

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2019r.

Zarządzenie Nr 0050.79.2019 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 30 września 2019 roku

Zbieranie statystyk

  w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej, nadzorującej przebieg wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej                          

Zarządzenie Nr 0050.78.2019 Brmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 25 września 2019r.

Zbieranie statystyk

w sprawie ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Zarządzenie Nr 0050.77.2019 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 23 września 2019r.

Zbieranie statystyk

w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Zarządzeniu Nr 0050.58.2019 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 17 lipca 2019r. w sprawie ustalenia składu Komisji Gminnej do spraw szacowania strat w gospodarstwach rolnych i działach specialnych produkcji rolnej oraz budynkach mieszkalnych , w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne

Zarządzenie Nr 0050.76.2019 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 23 września 2019r.

Zbieranie statystyk

w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę opału na potrzeby ogrzewania placówek oświatowych w sezonie 2019/2020, wraz z transportem i rozładunkiem

Zarządzenie Nr 0050.75.2019 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 20 września 2019r.

Zbieranie statystyk

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2019r.

Zarządzenie Nr 0050.74.2019 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 6 września 2019r.

Zbieranie statystyk

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2019r.


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-12-05 15:14:43, zmian dokonał(a): Tomasz Strączyński

WCAG 2.0 (Level AA)