Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Włoszczowa

www.gmina-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Zarządzenie NR 0050.43.2020 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 1 lipca 2020r.

Zbieranie statystyk

w sprawie ustalenia składu Komisji Gminnej do spraw szacowania strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej oraz budynkach mieszkalnych, w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosteryczne

Zarządzenie NR 0050.41.2020 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 23 czerwca2020 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Wloszczowa na 2020r.

Zarządzenie NR 0050.40.2020 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 18 czerwca 2020 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów  wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy wpisani zostaną na listę kandydatów na członków komisji konkursowych powoływanych do zaopiniowania ofert składanych do otwartych konkursów ofert na realizację w 2020 r. zadań publicznych Gminy Włoszczowa.

Zarządzenie NR 0050.39.2020 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 18 czerwca 2020 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 r. zadań publicznych Gminy Włoszczowa które zostaną zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zarządzenie NR 0050.38.2020 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 16 czerwca 2020 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020r.

Zarządzenie NR 0050.37.2020 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 15 czerwca 2020 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020r.

Zarządzenie NR 0050.36.2020 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 12 czerwca 2020 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2020r.

Zarządzenie NR 0050.35.2020 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 9 czerwca 2020 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego do spraw informatyki w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020r.

Zarządzenie NR 0050.34.2020 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 8 czerwca 2020 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

Zarządzenie NR 0050.33.2020 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 29 maja 2020 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2020r.

Zarządzenie NR 0050.32.2020 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 25 maja 2020 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie realizacji zadań w sposób ograniczający bezpośrednią obsługę interesantów

Zarządzenie NR 0050.31.2020 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 21 maja 2020 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Biblioteki Publicznej we Włoszczowie za 2019 r.

Zarządzenie NR 0050.30.2020 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 21 maja 2020 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury - Domu Kultury we Włoszczowie za 2019 r.

Zarządzenie NR 0050.29.2020 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia21 maja 2020 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2020r.

Zarządzenie NR 0050.28.2020 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 11 maja 2020 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2020r.

Zarządzenie NR 0050.27.2020 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 6 maja 2020 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie ustalenia wysokości świadczeń pomocy materialnej o charakrerze socjalnym udzielanych uczniom zamieszkującym na terenie Gminy Włoszczowa

Zarządzenie NR 0050.26.2020 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia7 maja 2020 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie realizacji zadań w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów

Zarządzenie NR 0050.25.2020 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 6 maja 2020 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania Samorządowego Żłobka we Włoszczowei

Zarządzenie NR 0050.24.2020 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 28 kwietnia 2020r.

Zbieranie statystyk

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2020 r.

Zarządzenie NR 0050.23.2020 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 22 kwietnia 2020 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2020r.


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-07-10 22:42:12, zmian dokonał(a): Anna Pawlusińska

WCAG 2.0 (Level AA)