Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Włoszczowa

www.gmina-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Zarządzenie Nr 0050.9.2020 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 7 luty 2020r.

Zbieranie statystyk

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2020 r.

Zarządzenie Nr 0050.8.2020 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 31 stycznia 2020r.

Zbieranie statystyk

w sprawie ogłoszenia konkursu projektów na realizację zadania publicznego Gminy Włoszczowa z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Włoszczowa oraz powoływania Komisji Konkursowej.

Zarządzenie NR 0050.7.2020 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 28 stycznia 2020r.

Zbieranie statystyk

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2020r.

Zarządzenie Nr 0050.6.2020 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 28 stycznia 2020r.

Zbieranie statystyk

w sprawie określenia, na rok szkolny 2020/2021, terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego , w tym terminów składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Włoszczowa, a także podania do publicznej wiadomości informacji o kryteriach branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym, dokumentach niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów oraz liczbie punktów możliwej do uzyskania za poszczególne kryteria

Zarządzenie Nr 0050.5.2020 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 23 stycznia 2020r.

Zbieranie statystyk

w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Włoszczowa w 2020 roku

Zarządzenie Nr 0050.4.2020 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 22.01.2020r.

Zbieranie statystyk

w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej do rozpatrywania spraw mieszkaniowych

Zarządzenie Nr 0050.3.2020 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 20 stycznia 2020r.

Zbieranie statystyk

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2020r.

Zarządzenie Nr 0050.2.2020 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 9 stycznia 2020r.

Zbieranie statystyk

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2020 r.

Zarządzenie Nr 0050.1.2020 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 2 stycznia 2020r.

Zbieranie statystyk

w sprawie zmian w planie wtdatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2020r.

Zarządzenie NR 0050.104.2019 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 31 grudnia 2019r.

Zbieranie statystyk

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2019 r.

Zarządzenie NR 0050.102.2019 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 31 grudnia 2019r.

Zbieranie statystyk

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2019 rok.

Zarządzenie Nr 0050.101.2019 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 31 grudnia 2019r.

Zbieranie statystyk

w sprawie powołania Dyrektora Biblioteki Publicznej we Włoszczowie

Zarządzenie Nr 0050.100.2019 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 30 grudnia 2019r.

Zbieranie statystyk

w sprawie ustalenia opłat za usługi o charakterze użyteczności publicznej

Zarządzenie Nr 0050.99.2019 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 23 grudnia 2019r.

Zbieranie statystyk

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Włoszczow na 2019r.

Zarządzenie Nr 0050.98.2019 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 10 grudnia 2019 roku

Zbieranie statystyk

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2019r.

Zarządzenie NR 0050.97.2019 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 4 grudnia 2019 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2019 r.

Zarządzenie NR 0050.96.2019 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 29 listopada 2019 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2019 r.

Zarządzenie NR 0050.95.2019 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 26 listopada 2019 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie  zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2019 r.

Zarządzenie Nr 0050.94.2019 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 18 listopada 2019r.

Zbieranie statystyk

w sprawie ustalenia wysokości świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym udzielanych uczniom zamieszkująym na terenie Gminy Włoszczowa

Zarządzenie NR 0050.93.2019 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 14 listopada 2019r.

Zbieranie statystyk

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2019r.


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-02-21 15:57:49, zmian dokonał(a): monikak

WCAG 2.0 (Level AA)