Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Włoszczowa

www.gmina-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Zarządzenie Nr 0050.68.2019 Burmistrza Gminy Włoszczowa

Zbieranie statystyk

w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

Zarządzenie Nr 0050.65.2019 Burmistrza Gminy Włoszczowa

Zbieranie statystyk

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2019 r.

Zarządzenie Nr 0050.66.2019 Burmistrza Gminy Włoszczowa

Zbieranie statystyk

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 we Włoszczowie

Zarządzenie Nr 0050.64.2019 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 7 sierpnia 2019r.

Zbieranie statystyk

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im.Partyzantów Ziemi Włoszczowskiej we Włoszczowie

Zarządzenie Nr 0050.63.2018 Burmistrza Gminy Włoszczowa

Zbieranie statystyk

w sprawie zamin w planie wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2019 r. 

Zarządzenie Nr 0050.62.2019 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 26 lipca 2019r.

Zbieranie statystyk

w sprawie zmian dochodow i wydatków budżetu Gminy Włoszczowa

Zarządzenie Nr 0050.61.2019 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 22 lipca 2019r.

Zbieranie statystyk

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2019 r.

Zarządzenie Nr 0050.60.2019 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 17 lipca 2019 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Partyzantów Ziemi Włoszczowskiej we Włoszczowie

Zarządzenie Nr 0050.59.2019 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 17 lipca 2019 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie zatwierdzenia konursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 we Włoszczowie

Zarządzenie Nr 0050.58.2019 Burmistrz Gminy Włoszczowa z dnia 17 lipca 2019r.

Zbieranie statystyk

w sprawie ustalenia składu Komisji Gminnej do spraw szacowania strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej oraz budynkach mieszkalnych , w których wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne

Zarządzenie 0050.57.2019 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 9 lipca 2019r.

Zbieranie statystyk

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2019r.

Zarządzenie Nr 0050.56.2019 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 28 czerwca 2019 r.

Zbieranie statystyk

w sprawie zmian w planie  wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2019 r.

Zarządzenie Nr 0050.55.2019 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 28 czerwca 2019r.

Zbieranie statystyk

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Partyzanótw Ziemi Włoszczowskiej we Włoszczowie

Zarządzenie Nr 0050.54.2019 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 28 czerwca 2019r.

Zbieranie statystyk

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych Nr 1 we Włoszczowie

Zarządzenie 0050.53.2019 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 24 czrewca 2019 roku

Zbieranie statystyk

w sprawie powołania Komisji Konkursowych dla rozstrzygniecia konkursu na Najładniejszy Wieniec Dożynkowy Dożynki Gminne 2019 oraz piątego turnieju sołectw o Puchar Burmistrza Gminy Włoszczowa Wola Wiśniowa 2019

Zarządzenie Nr 0050.52.2019 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 24 czerwca 2019 roku

Zbieranie statystyk

w sprawie zatwierdzenia regulaminu konkursu na Najładniejszy Wieniec Dożynkowy Dożynki Gminne 2019 oraz regulaminu piątego Turnieju Sołectw o Puchar Burmistrza Gminy Włoszczowa  Wola Wiśniowa 2019

Zarządzenie Nr 0050.51.2019 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 19 czerwca 2019r.

Zbieranie statystyk

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2019 r.

Zarządzenie Nr 0050.50.2019 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 18 czerwca 2019r.

Zbieranie statystyk

w sprawie wyznaczenia przewodniczącego oraz członków Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Włoszczowa

Zarządzenie Nr 0050.49.2019 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 12 czerwca 2019r.

Zbieranie statystyk

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2019 r.

Zarządzenie Nr 0050.48.2019 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 12 czerwca 2019r.

Zbieranie statystyk

w sprawie ogłoszenia konkursów na kandydatów na stanowiska dyrektorów niektórych placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Włoszczowa


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2019-08-23 13:42:1, zmian dokonał(a): Agnieszka Sufin

WCAG 2.0 (Level AA)