Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Włoszczowa

www.gmina-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Zarządzenie NR 0050.17.2021 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 23 lutego 2021r.

Ikona statystyk

w sprawie przyznania stypendiów Burmistrza dla uzdolnionych uczniów którzy wyróżniają się szczególnymi osiągnięciami w nauce

Zarządzenie NR 0050.16.2021 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 15 lutego 2021r.

Ikona statystyk

w sprawie realizacji zadań w sposób ograniczający bezpośrednią obsługę interesantów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Zarządzenie NR 0050.15.2021 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 15 lutego2021r.

Ikona statystyk

w sprawie realizacji pozamilitarmych przygotowań obronnych w Gminie Włoszczowa w 2021 roku

Zarządzenie NR 0050.13.2021 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 12 lutego2021r.

Ikona statystyk

w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy wpisani zostaną na listę kandydatów na członków komisji konkursowych powołanych do zaopiniowania ofert składanych do otwartych konkursów ofert na realizację w 2021 r. zadań publicznych Gminy Włoszczowa .

Zarządzenie NR 0050.12.2021 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 9 lutego 2021r.

Ikona statystyk

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2021r. zadań publicznych Gminy Włoszczowa zleconych do realizacji organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zarządzenie NR 0050.11.2021 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 9 lutego 2021r.

Ikona statystyk

w sprawie przekazania zadania w zakresie  organizacji telefoniczenego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (infolinia)

Zarządzenie NR 0050.10.2021 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 8 lutego 2021r.

Ikona statystyk

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2021r.

Zarządzenie NR 0050.9.2021 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 1 lutego 2021r.

Ikona statystyk

w sprawie realizacji zadań w sposób ograniczający bezpośrednią obsłubę interesantów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Zarządzenie NR 0050.8.2021 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 26 stycznia 2021r

Ikona statystyk

w sprawie określenia, na rok szkolny 2021/2022, terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego , w tym terminów składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Włoszczowa , a także podania do publicznej wiadomości informacji o kryteriach branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym, dokumentach niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów oraz liczbie punktów możliwej do uzyskania za poszczególne kryteria

Zarządzenie NR 0050.7.2021 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 20 stycznia 2021r.

Ikona statystyk

w sprawie zamian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Włoszczowa

Zarządzenie NR 0050.6.2021 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 19 stycznia 2021r

Ikona statystyk

w sprawie realizacji zadań w sposób ograniczający bezpośrednią obsługę interesantów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Zarządzenie NR 0050.5.2021 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 11 stycznia

Ikona statystyk

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2021 r.

Zarządzenie NR 0050.4.2021 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 7 stycznia 2021r.

Ikona statystyk

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu projektów na realizację w 2021r. zadań publicznych Gminy Wloszczowa z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Włoszczowa.

Zarządzenie NR 0050.3.2021 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 5 stycznia 2021r.

Ikona statystyk

w sprawie realizacji zadań w sposób ograniczający bezpośrednią obsługę  interesantów w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Zarządzenie NR 0050.2.2021 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 5 stycznia 2021r.

Ikona statystyk

w sprawie powołania członków Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Zarządzenie NR 0050.1.2021 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 4 stycznia 2021r

Ikona statystyk

w sprawie ustalenia planu finansowego rachunku wydzielonego środków na cele związane z przeciwdziałaniem COVID-19 Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych na 2021 rok.

Zarządzenie NR 0050.86.2020 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 31 grudnia2020 r.

Ikona statystyk

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2020r.

Zarządzenie NR 0050.85.2020 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 30 grudnia2020 r.

Ikona statystyk

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2020r.

Zarządzenie Nr 0050.84.2020 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 30 grudnia 2020

Ikona statystyk

w sprawie ustalenia stawki czynszu za najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Włoszczowa.

Zarządzenie NR 0050.83.2020 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 17 grudnia2020 r.

Ikona statystyk

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępownia egzaminacyjnego dla Pani Urszuli Robak ubiegającej się o awans na stpień nauczyciela mianowanego


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-02-25 14:34:48, zmian dokonał(a): monikak

WCAG 2.0 (Level AA)