Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Włoszczowa

www.gmina-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

Zarządzenie NR 0050.19.2020 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 23 marca2020r.

Zbieranie statystyk

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2020r.

Zarządzenie NR 0050.18.2020 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 10 marca 2020r.

Zbieranie statystyk

w sprawie zmian w planie dochodw i wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2020r.

Zarządzenie NR 0050.16.2020 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 28.02 2020r.

Zbieranie statystyk

  w sprawie wyznaczenia przewodniczącego oraz członków Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Włoszczowa                               

Zarządzenie NR 0050.15.2020 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 27 luty 2020r.

Zbieranie statystyk

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu projektów na realizację w 2020r. zadań publicznych Gminy Włoszczowa z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Włoszczowa .

Zarządzenie NR 0050.14.2020 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 27 luty 2020r.

Zbieranie statystyk

w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektu użyteczności publicznej Kryta Pływalnia NEMO we Włoszczowie

Zarządzenie NR 0050.13.2020 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 27 luty 2020r.

Zbieranie statystyk

w  sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów użyteczności publicznej Hala Sportowa, Stadion Sportowy im. Mariana Górskiego , Zbiornik wodny Klekot, znajdujących się w trwałym zarządzie Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włoszczowie .

Zarządzenie NR 0050.12.2020 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 26 luty 2020r.

Zbieranie statystyk

 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2020r.

Zarządzenie NR 0050.11.2020 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 21 luty 2020r.

Zbieranie statystyk

w sprawie przyznania stypendiów Burmistrza dla uzdolnionych uczniów, którzy wyróżniają się szczególnymi osiągnięciami w nauce .

Zarządzenie Nr 0050.9.2020 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 7 luty 2020r.

Zbieranie statystyk

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2020 r.

Zarządzenie Nr 0050.8.2020 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 31 stycznia 2020r.

Zbieranie statystyk

w sprawie ogłoszenia konkursu projektów na realizację zadania publicznego Gminy Włoszczowa z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Włoszczowa oraz powoływania Komisji Konkursowej.

Zarządzenie NR 0050.7.2020 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 28 stycznia 2020r.

Zbieranie statystyk

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2020r.

Zarządzenie Nr 0050.6.2020 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 28 stycznia 2020r.

Zbieranie statystyk

w sprawie określenia, na rok szkolny 2020/2021, terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego , w tym terminów składania dokumentów do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Włoszczowa, a także podania do publicznej wiadomości informacji o kryteriach branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym, dokumentach niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów oraz liczbie punktów możliwej do uzyskania za poszczególne kryteria

Zarządzenie Nr 0050.5.2020 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 23 stycznia 2020r.

Zbieranie statystyk

w sprawie realizacji pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Włoszczowa w 2020 roku

Zarządzenie Nr 0050.4.2020 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 22.01.2020r.

Zbieranie statystyk

w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej do rozpatrywania spraw mieszkaniowych

Zarządzenie Nr 0050.3.2020 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 20 stycznia 2020r.

Zbieranie statystyk

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2020r.

Zarządzenie Nr 0050.2.2020 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 9 stycznia 2020r.

Zbieranie statystyk

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2020 r.

Zarządzenie Nr 0050.1.2020 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 2 stycznia 2020r.

Zbieranie statystyk

w sprawie zmian w planie wtdatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2020r.

Zarządzenie NR 0050.104.2019 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 31 grudnia 2019r.

Zbieranie statystyk

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2019 r.

Zarządzenie NR 0050.102.2019 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 31 grudnia 2019r.

Zbieranie statystyk

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Gminy Włoszczowa na 2019 rok.

Zarządzenie Nr 0050.101.2019 Burmistrza Gminy Włoszczowa z dnia 31 grudnia 2019r.

Zbieranie statystyk

w sprawie powołania Dyrektora Biblioteki Publicznej we Włoszczowie


Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2020-04-03 14:33:16, zmian dokonał(a): admin

WCAG 2.0 (Level AA)