Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Włoszczowa

www.gmina-wloszczowa.pl
Ikona statystyk

RAPORT Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY WŁOSZCZOWA ZA LATA 2019 - 2020

Ikona statystyk

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za rok 2020

Ikona statystyk

Analiza stanu gospodarki odpadami za rok 2019

Ikona statystyk

Program Ochrony Środowiska

Ikona statystyk

Analiza stanu gospodarki odpadami za rok 2018

Ikona statystyk

Raport z realizacji programu ochrony środowiska dla Gminy Włoszczowa za lata 2017-2018

Ikona statystyk

Raport z realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Włoszczowa za lata 2016 - 2018

Ikona statystyk

Analiza stanu gospodarki odpadami za rok 2017

Ikona statystyk

Analiza stanu gospodarki odpadami za rok 2017

Korekta analizy stanu gospodarki odpadami za rok 2016

Ikona statystyk

Korekta analizy stanu gospodarki odpadami za rok 2016

Raport z realizacji programu ochrony środowiska dla Gminy Włoszczowa za lata 2015-2016

Ikona statystyk

Raport z realizacji programu ochrony środowiska dla Gminy Włoszczowa za lata 2015-2016

Analiza stanu gospodarki odpadami za rok 2016

Ikona statystyk

Analiza stanu gospodarki odpadami za rok 2016

Program Ochrony Środowiska dla gminy Włoszczowa na lata 2016-2019 z perspektywą na lata 2020-2023

Ikona statystyk

Program ochrony środowiska dla gminy Włoszczowa na lata 2016-2019 z perspektywą na lata 2020-2023

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Włoszczowa

Ikona statystyk

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Włoszczowa

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Włoszczowa

Ikona statystyk

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Włoszczowa za rok 2015.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Włoszczowa

Ikona statystyk

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Włoszczowa za rok 2014.

Raport z realizacji POŚ dla Gm. Włoszczowa

Ikona statystyk

Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Włoszczowa za lata 2013-2014.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Włoszczowa

Ikona statystyk

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Włoszczowa .

Raport z realizacji POŚ dla Gm. Włoszczowa

Ikona statystyk
Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Włoszczowa (okres sprawozdawczy od 01.01.2011r. do 31.12.2012r.)

Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Włoszczowa

Ikona statystyk

Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Włoszczowa na lata 2012-2032.

Program ochrony środowiska dla Gminy Włoszczowa

Ikona statystyk
Program ochrony środowiska dla Gminy Włoszczowa - aktualizacja na lata 2012-2015 z perspektywą do 2019 roku.

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2021-12-01 11:17:57, zmian dokonał(a): grzegorzj

WCAG 2.0 (Level AA)