Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Włoszczowa

www.gmina-wloszczowa.pl

Oświdczenie majątkowe - koniec kadencji 2014-2018

Zbieranie statystyk

Burmistrz Gminy Włoszczowa

                            

Oświadczenia majątkowe składane w 2018 roku

Zbieranie statystyk

Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza (kierownicy i pracownicy jednostek)

                      

Oświadczenia majątkowe składane w 2018 roku

Zbieranie statystyk

Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza (pracownicy Urzędu Gminy)

              

Oświadczenia majątkowe składane w 2018 roku

Zbieranie statystyk

Burmistrz Gminy

      

Oświadczenia majątkowe składane w 2018 roku

Zbieranie statystyk

Oświadczenia majątkowe składane w trakcie roku w związku z odejściem/objęciem stanowiska

    

Oświadczenia majątkowe składane w 2017 roku

Zbieranie statystyk

Oświadczenia majątkowe składane w związku z powierzeniem stanowiska - kierownik jednostki organizacyjnej

Oświadczenia majątkowe składane w 2017 roku

Zbieranie statystyk

Oświadczenia majątkowe składane w związku z upływem powierzenia stanowiska - kierownik jednostki organizacyjnej

Oświadczenia majątkowe składane w 2017 roku

Zbieranie statystyk

Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza (pracownicy Urzędu Gminy) - Oświadczenia majątkowe składane w związku z otrzymaniem upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Burmistrza Gminy Włoszczowa.

Oświadczenia majątkowe składane w 2017 roku

Zbieranie statystyk

Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza (pracownicy Urzędu Gminy) - Oświadczenia majątkowe składane w związku odejściem ze stanowiska

Oświadczenia majątkowe składane w 2017 roku

Zbieranie statystyk

Burmistrz Gminy

Oświadczenia majątkowe składane w 2017 roku

Zbieranie statystyk

Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza (kierownicy i pracownicy jednostek)

Oświadczenia majątkowe składane w 2017 roku

Zbieranie statystyk

Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza (pracownicy Urzędu Gminy)

Oświadczenia majątkowe składane w 2016 roku

Zbieranie statystyk

Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza (pracownicy Urzędu Gminy) - Oświadczenia majątkowe składane w związku z otrzymaniem upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Burmistrza Gminy Włoszczowa.

Oświadczenia majątkowe składane w 2016 roku

Zbieranie statystyk

Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza (pracownicy Urzędu Gminy) - Oświadczenia majątkowe składane w związku z cofnięciem upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Burmistrza Gminy Włoszczowa.

Oświadczenia majątkowe składane w 2016 roku

Zbieranie statystyk

Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza (kierownicy i pracownicy jednostek)

Oświadczenia majątkowe składane w 2016 roku

Zbieranie statystyk

Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza (pracownicy Urzędu Gminy)

Oświadczenia majątkowe składane w 2016 roku

Zbieranie statystyk

Burmistrz Gminy

Oświadczenia majątkowe składane w 2015 roku

Zbieranie statystyk
Osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną - Oświadczenie majątkowe składane w związku z objęciem stanowiska.

Oświadczenia majątkowe składane w 2015 roku

Zbieranie statystyk
Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza (kierownicy i pracownicy jednostek) - Oświadczenia majątkowe składane w związku z odejściem ze stanowiska.

Oświadczenia majątkowe składane w 2015 roku

Zbieranie statystyk
Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza (pracownicy Urzędu Gminy)  - Oświadczenia majątkowe składane w związku odejściem ze stanowiska.

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-12-12 15:35:02, zmian dokonał(a): Agnieszka Sufin

WCAG 2.0 (Level AA)