Powrót na stronę głównąBIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
GMINY WŁOSZCZOWA

www.bip.gov.pl wersja klasyczna www.bip.gov.pl wersja kontrastowa

Gmina Włoszczowa

www.gmina-wloszczowa.pl

Wykaz 2016 r.

Zbieranie statystyk

informacja o wykonaniu budżetu Gminy Włoszczowa za 2016 r., wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty.

Wykaz 2015

Zbieranie statystyk

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym  w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń umorzeń lub rozłożono spłatę na raty za 2015 r.

Wykaz 2014

Zbieranie statystyk

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym  w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń umorzeń lub rozłożono spłatę na raty.

Wykaz 2013

Zbieranie statystyk

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym  w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń umorzeń lub rozłożono spłatę na raty

Wykaz 2012

Zbieranie statystyk

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym  w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń umorzeń lub rozłożono spłatę na raty

Wykaz 2012 r. I kwartał

Zbieranie statystyk
wykaz udzielonych umożeń niepodatkowych należności budżetowych o których mowa w art. 60

Wykaz 2011r.

Zbieranie statystyk
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym  w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń umorzeń lub rozłożono spłatę na raty

Wykaz 2010r.

Zbieranie statystyk
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym  w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń umorzeń lub rozłożono spłatę na raty

Wykaz 2009r.

Zbieranie statystyk
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym  w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń umorzeń lub rozłożono spłatę na raty lub udzielono pomocy publicznej w zakresie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego oraz z tytułu nabycia gruntów

Wykaz 2008r.

Zbieranie statystyk
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym  w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń umorzeń lub rozłożono spłatę na raty

Wykaz 2007r.

Zbieranie statystyk
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym  w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń umorzeń lub rozłożono spłatę na raty

Wykaz 2006r.

Zbieranie statystyk
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym  w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń umorzeń lub rozłożono spłatę na raty

Wykaz

Zbieranie statystyk
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym  w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń umorzeń lub rozłożono spłatę na raty

Wykaz

Zbieranie statystyk
podatników będących przedsiębiorcami , którym umorzono zaległości podatkowe  z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz podatników podatku rolnego i leśnego okres od 01.01.2005r do 31 grudnia 2005 roku

Wykaz podatników, którym umorzono zaległości podatkowe (od 01.12.2004 do 31.12.2004r)

Zbieranie statystyk
wykaz podatników będących przedsiębiorcami, którym umorzono zaległości podatkowe  z tytułu podatków i opłat lokalnych  oraz podatników podatku rolnego i leśnego  za okres od 01.12.2004r do 31 grudnia 2004 roku

Wykaz podatników którym umorzono zaległości

Zbieranie statystyk
Wykaz podatników będących przedsiębiorcami , którym umorzono zaległości podatkowe  z tytułu podatków i opłat lokalnych  oraz podatników podatku rolnego i leśnego  za okres od 01.01.2004r

Sprawozdania o udzielonej pomocy publicznej - rok 2004

Zbieranie statystyk

Ostatnią modyfikację serwisu wykonano 2018-12-12 15:35:02, zmian dokonał(a): Agnieszka Sufin

WCAG 2.0 (Level AA)